Vyberte možnost Stránka

Pohonné hmoty jsou nejlevnější od druhé světové války

Pohonné hmoty jsou nejlevnější od druhé světové války

Pohonné hmoty v České republice dosahují na nejnižší cenovou hladinu v celé historii země minimálně od druhé světové války. Více o tom ve svém novém komentáři referuje hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. Za celou tu dobu totiž v českých zemích nikdy nebylo možné za částku odpovídající průměrné hrubé měsíční mzdě pořídit tolik litrů benzinu nebo nafty jako za aktuální situace. Důvodem je především obecná ekonomická prosperita celé druhé poloviny končícího desetiletí. Důležité je rovněž mimořádný vývoj na světovém trhu s ropou.

 

Průměrná cena obou klíčových druhů pohonných hmot, benzínu Natural 95 a nafty, o tomto víkendu poprvé za více než jedenáct let činila méně než 26 korun na litr. Vyplývá to z dat společnosti CCS. V neděli se benzín Natural 95 prodával průměrně za 25,74 koruny za litr, nafta pak za 25,96 koruny za litr,“ řekl Lukáš Kovanda.

Od ledna do března letošního roku průměrná mzda dosahovala na 34 666 korun. Bylo to za předpokladu 3,1procentního meziročního růstu průměrné reálné měsíční mzdy v ČR v prvním letošním čtvrtletí s ohledem na 3,6procentní inflaci. Jde o mediánový odhad agentury Bloomberg.

Za tuto průměrnou mzdu je možné si pořídit téměř 1347 litrů benzínu Natural 95 a 1335 litrů nafty. Nikdy v poválečných dobách tato částka nebyla vyšší.

„Z průzkumu historického vývoje cen pohonných hmot a průměrné mzdy v Československu, resp. později v České republice plyne právě to, že minimálně od druhé světové války nebylo možné za průměrnou hrubou mzdu pořídit takový objem paliv jako dnes. Když byl v roce 1953 v návaznosti na měnovou reformu zrušen přídělový systém, prodejní cena tehdejšího benzínu Normal byla stanovena na čtyři koruny za litr, zatímco litr nafty se prodával za dvě koruny, jak uvádí publikace Benzina v proměnách času,“ uvedl Kovanda.

Průměrná měsíční mzda nezahrnující výdělky z jednotných zemědělských družstev přitom ve stejném roce činila 1097 korun. Údaje vycházejí ze Statistické ročenky Československé republiky 1989.

Řidiči tak za sumu rovnající se hrubé měsíční mzdě nakoupili okolo 274 litrů Normalu a necelých 549 litrů nafty.

 

Zdroj: Komentář Lukáše Kovandy

Centrální plánování přinášelo stálejší ceny

Ceny pohonných hmot se kvůli fungování centrálního plánování neměnily zdaleka tak často jako v současnosti. Mnohdy zůstály beze změny řadu let. Do roku 1963 tak cena za litr Normalu stoupla nepatrně, na 4,40 koruny. Průměrná hrubá měsíční mzda, která znovu nezahrnovala jednotná zemědělská družstva v roce 1963 dosahovala na 1409 korun. Motorista si za ni pořídil okolo 320 litrů Normalu.

„V roce 1964 však dochází ke znatelnému snížení cen benzínu. Normal zlevnil na 2,10 Kčs, Special se nové prodával za 2,40 Kčs za litr a Super za rovné tři koruny za litr. Za průměrnou mzdu roku 1964 (bez zahrnutí jednotných zemědělských družstev), která činila 1456 Kčs, tak motorista pořídil přibližně 693 litrů benzínu Normal,“ informuje Kovanda.

O dalších deset let později v roce 1975 cena Normalu byla dražší. Dosahovala úrovně čtyřech korun za litr. Důvodem byla První ropná krize roku 1973.

Průměrná hrubá měsíční mzda tak podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) činila 2313 Kčs. Řidič tak za ni získal kolem 578 litrů Normalu. Ruku v ruce s rokem 1979 přišlo vládní nařízení o celostátních úsporných opatřeních ve spotřebě ropných výrobků a následně i další podražení.

 

Pohonné hmoty zaznamenaly v roce 1990 cenový šok

„Benzín Special, který nahradil Normal, zdražil na 6,50 koruny, zatímco litr nafty podražil na dvě koruny. Za průměrnou mzdu roku 1980 – činila 2656 korun – tedy motorista nakoupil necelých 409 litrů Specialu a 1328 litrů nafty. Během 80. let pak benzín zdražil na osm korun za litr, takže například za průměrnou cenu roku 1989, odpovídající 3170 korunám, se jej dalo pořídit zhruba 396 litrů,“ sdělil Kovanda.

S koncem léta roku 1990 přišel cenový šok. Během odstartování přechodu od centrálního plánování k tržní ekonomice stoupla cena benzínu na 15 Kč za litr. V tomto roce si tak řidič za průměrnou mzdu pořídil pouhých 219 litrů zdraženého paliva.

Počínaje rokem 1990 až do současnosti dochází k postupnému trendovému růstu dostupnosti pohonných hmot. Ten je především patrný v roce 2015.

Kupní síla obyvatelstva stoupá kvůli přechodu na tržní ekonomiku rychleji než cena pohonných hmot.

 

Propad cen pohonných hmot přinesla i Světová finanční krize

Světová finanční krize z let 2008 a 2009 způsobila dramatické zlevnění ropy a pohonných hmot v ČR, takže ty se vzhledem k průměrné mzdě staly obdobně dostupné jako naposledy na přelomu 60. a 70. let, tedy před Prvním ropným šokem,“ říká Kovanda.

Druhá polovina končícího desetiletí přinesla nový trend. Tety to, že za sumu srovnatelnou hrubé průměrné mzdě pořídíte přes tisíc litrů pohonným hmot – tedy benzínu Natural 95 a nafty v jejich průměrné ceně.

„Citelný mzdový nárůst roku 2019 v kombinaci s mimořádným propadem ropného trhu v důsledku koronavirové krize a ropné války Saúdské Arábie s Rusy pak v letošním roce způsobuje, že benzín (Natural 95) je vzhledem k průměrné mzdě nejdostupnější v celé poválečné historii českých zemí. Za průměrnou hrubou měsíční mzdu dnes řidič pořídí takřka pětkrát větší objem benzínu než v roce 1953, a dokonce více než šestkrát větší objem než v druhé polovině roku 1990,“ dodává Kovanda.

 

Také by vás mohlo zajímat:

Volkswagen dodal přes pět milionů ochranných roušek

Vláda se chystá uhradit podnikatelům část nájemného

České firmy dodávaly ve velkém ochranné pomůcky i v dubnu

 

Zdroj: Komentář Lukáše Kovandy

O autorovi