Vyberte možnost Stránka

Psychický stav dětí se zhoršuje, pomoci má nový projekt

Psychický stav dětí se zhoršuje, pomoci má nový projekt

Žáci základních a středních škol budou přebírat pololetní vysvědčení. Bývalo zvykem, že se v tomto období celá řada dětí a mladistvých obracela na Linku bezpečí s obavami plynoucími z reakce rodičů. Jenže to už je, zdá se minulost. S odkazem na vývoj dlouhodobých statistik to tvrdí Soňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí, která je mimo jiné garantkou projektu Linka bezpečí ve vaší třídě, jenž byl na Mladoboleslavsku, Rychnovsku a Vrchlabsku spuštěn za podpory Nadačního fondu ŠKODA AUTO.


„Vysvědčení přestalo být pro Linku bezpečí stěžejním tématem ve chvíli, kdy byl zaveden elektronický systém hodnocení. Jeho zásluhou jsou rodiče o prospěchu svých dětí průběžně informováni, tudíž pro ně nejsou studijní výsledky žádným překvapením, a děti tak nemají takové obavy jako dříve. To ovšem neznamená, že by se mladá generace nepotýkala s psychickými obtížemi. Naopak, zhoršení psychického stavu u dětí je stále častější,“

Soňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí

Nejskloňovanějšími tématy na Lince bezpečí jsou aktuálně úzkosti, strachy a deprese týkající se i rodinných vztahů. V mnoha případech se to ukázalo během loňských Vánoc.

„Jde o období, kdy panuje jakýsi společenský konsenzus, že rodina má být pohromadě a její členové se mají mít rádi. Leckdy je však opak pravdou. Dětem se vybavují situace, které rodinu potkaly během roku, ať je to ztráta některého z členů nebo její úplný rozpad. Musí pak řešit, s kým budou Vánoce trávit, že už nebudou jako rodina pohromadě, a to všechno má vliv na jejich psychiku. V tomto ohledu je nejdůležitější, aby rodiče vzájemně spolupracovali, snažili se dětem celou situaci srozumitelně vysvětlit, ale hlavně se dokázali do svého dítěte vžít a pochopili, co prožívá,“

Soňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí

„V poslední době jsme zaznamenali i nárůst tématu týrání a zneužívání dětí. Ty na základě této zkušenosti zažívají pocity viny a studu, což v řadě případů může vést k sebepoškozování, ba dokonce k sebevražedným myšlenkám,“

Soňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí

Děti prostřednictvím Linky bezpečí řeší také záležitosti týkající se šikany, kamarádských vztahů nebo sexuálního dozrávání.

Příprava na zvládnutí rizikových situací

Tím vším se zabývá také projekt Linka bezpečí ve vaší třídě. Osvětový program pro základní a střední školy z Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska umožňuje dětem nejen diskutovat nad tématy, která je trápí, ale zároveň je připravuje na zvládání zmíněných rizikových situací a zvyšuje povědomí o službách, které mohou využívat.

„Pomocí řízené diskuse přes plnění úkolů ve skupinách až po ilustraci konkrétních případů projekt aktivně podporuje vzájemný respekt mezi všemi účastníky a učí je, jak správně pečovat o duševní zdraví. Projekt je velkým přínosem i pro učitele, kteří potřebují nejen vědět, jak zacházet s dítětem, které se cítí psychicky špatně, ale zároveň potřebují pečovat i o své vlastní duševní zdraví, znát své limity a hranice,“

Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu ŠKODA AUTO

Jednou ze škol, kam již projekt Linka bezpečí ve vaší třídě zavítal, byla ZŠ Rokytnice v Orlických horách.

„Konkrétně se jednalo o žáky ze čtvrtých až devátých tříd, se kterými lektorky v úzkém kruhu probraly téma bezpečného chování na internetu. Kromě příjemné atmosféry, která panovala po celou dobu projektu, a možnosti seznámení s fungováním Linky bezpečí, musím ocenit především debaty, do nichž se děti mohly aktivně zapojit a přicházet tak s vlastními podněty, které je v rámci probíraného tématu zajímaly,“

Blanka Koďousková, výchovná poradkyně ZŠ Rokytnice v Orlických horách

Nově pomůže chatovou i e-mailová poradna

Linka bezpečí rovněž spustila nový web, kde děti a mladiství najdou nejen všechny důležité informace o tom, jak správně postupovat při řešení psychických problémů. V případě plně obsazených krizových linek pak mohou na webu využít také chatovou, popřípadě e-mailovou poradnu.

„Reagujeme tak na rostoucí poptávku po našich službách, která je právě odrazem zhoršujících se psychických potíží u dětí a mladistvých,“

Soňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí

Velký význam v rámci prevence mají momentálně nejen tematická videa zaměřená na nejčastější problémy dětí a mladistvých, ale také informace, které Linka bezpečí poskytuje prostřednictví blogu či podcastu Na tenké lince.

„Stále však pro nás zůstává primární krizová linka, neboť hlas ve sluchátku je nenahraditelný,“

Soňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí

Zdroj: Škoda Auto Nadační fond

O autorovi