Vyberte možnost Stránka

95 % pacientů se obává odcizení lékařských záznamů

95 % pacientů se obává odcizení lékařských záznamů

V dnešním rychle se rozvíjejícím zdravotnickém průmyslu se digitální výměna informací stala zásadní pro zlepšení výsledků pacientů, zjednodušení postupů a podporu lékařského pokroku. Nicméně úniky osobních lékařských záznamů se staly stále větším problémem.


Podle dat prezentovaných týmem Atlas VPN se 95 % pacientů obává možného narušení nebo úniku lékařských záznamů. Navíc většina lidí nedůvěřuje velkým technologickým společnostem jako Amazon, Apple, Google, Facebook a Microsoft, které nabízejí produkty nebo služby pro ukládání jejich zdravotních dat.

Celkově má 70 % pacientů velké nebo střední obavy ohledně úniku jejich lékařských informací. Z dotazovaných lidí uvedlo 28 %, že mají velké obavy z možného narušení jejich lékařských záznamů. Dále 42 % dotázaných vyjádřilo střední obavy.

Z výsledků průzkumu rovněž vyplývá, že každý čtvrtý pacient (25 %) měl lehké obavy z možného úniku dat. Překvapivě pouze 5 % respondentů neprojevilo obavy ohledně možného úniku dat z jejich lékařských záznamů.

Úniky lékařských dat mohou vést k odcizení identity, finančním podvodům, poškození pověsti a dokonce ohrozit fyzické blaho pacienta, pokud jsou zveřejněny citlivé lékařské informace.

“Poskytovatelé zdravotní péče musí aktivně hájit práva pacientů a autonomii dat. Pacienti by měli být osvobozeni s informacemi o hodnotě, vlastnictví a kontrole svých dat. Nabízením přísných opatření ochrany dat mohou poskytovatelé zdravotní péče vytvořit prostředí, kde pacienti pocítí kontrolu nad svými zdravotními informacemi.”

Autor o kybernetické bezpečnosti v Atlas VPN, Vilius Kardelis

Nedůvěra vůči velkým technologickým společnostem

Mnoho lidí má podezření ohledně nabídky velkých technologických společností, které nabízejí služby pro ukládání citlivých lékařských informací.

38 % respondentů vyjádřilo naprostou nedůvěru ve velké technologické společnosti. Mnoho lidí se obává svěřovat svá zdravotní data velkým technologickým firmám. Stejně tak 27 % lidí má mírnou nedůvěru v schopnost velkých technologických společností bezpečně spravovat jejich zdravotní data.

Obavy vycházejí z informací o minulých narušeních, možnosti zneužití nebo neoprávněného přístupu a pochybností ohledně ziskových motivů těchto společností.

Na druhé straně 21 % oslovených vyjádřilo mírnou důvěru ve velké technologické společnosti. Ještě překvapivější je, že 14 % respondentů má důvěru v schopnost velkých technologických společností bezpečně spravovat jejich zdravotní data.

Zdroj: Atlas VPN

O autorovi