Vyberte možnost Stránka

Děti zaplavují obchodní centra namísto chození do školy

Děti zaplavují obchodní centra namísto chození do školy

Děti a studenti zaplavují obchodní centra. Je to dané i tím, že výuka stále probíhá v omezeném režimu a do školy se vrátí jen žáci devátých tříd, které čekají přijímací zkoušky. Na opačném pólu stojí právě otevřená nákupní centra a další provozovny. Předseda Družstva CBA CZ Roman Mazák ve svém komentáři říká, že namísto výrazného obnovení školní docházky se pak děti věnují potulování v obchodních centrem. Mladší generace stále hlídají rodiče nebo se s nimi učí doma.  Nová opatření se pak negativně projevují v řadě dalších odvětví, mezi něž patří vesnické prodejny a jejich omezený chod. Během omezení volného pohybu se tyto prodejny staly paradoxně nezbytnou součástí k zajištění si potravin. 

 

Rozvolnění opatření za začátku minulého týdne není dobře promyšlené, zejména při srovnání způsobu znovuotevření škol a velkých nákupních center. Na nákupy mohou lidé včetně dětí školou povinných nyní vyrazit prakticky kamkoliv. Školy se však otevřely pouze pro žáky 9. tříd, které čekají přijímací zkoušky. Tento rozdílný přístup tak vyúsťuje do jediného možného výsledku – výuka funguje stále ve velmi omezeném režimu, zatímco nákupní centra se zaplňují lidmi včetně těch z řad dětí a studentů. Ti se tak namísto výuky mohou věnovat nakupování, při pohledu do nákupních středisek lze přitom soudit, že toho také využívají,“ říká Mazák.

Otevřít obchodní centra a ruku v ruce s tím ponechat výuku ve školách výrazně omezenou nedává podle Mazáka příliš velký smysl. „Pokud už mohou děti chodit prakticky bez omezení nakupovat, nemohly by se rovnou také vzdělávat?“ Ptá se Mazák.

Rozvolňování opatření jim navíc umožňuje, aby se čím dál více scházely a trávily společný čas. Dodržovat potřebná opatření v rámci norem může být jednodušší na půdě škol, než v obchodě plném lidí.

„Je na druhou stranu pozitivní, že vláda nechala zavřené alespoň foodcourty, které pro řadu dětí představují hlavní důvod, proč se do nákupního centra vydávají. Zároveň jsou pro ně přístupnější. Pokud by se otevřely i tyto provozy, nedávalo by výrazné omezení výuky na školách již vůbec žádný smysl,“ sdělil Mazák.

 

Špatně promyšlené uvolňování může zasáhnout vesnické prodejny

„Současná situace má přitom i další dopady. Kvůli výraznému omezení školní výuky zůstávají s dětmi stále doma jejich rodiče či prarodiče. Tento trend přitom pozorujeme i na našich prodejnách, kdy nám chybí značná část zaměstnanců z řad prodavaček či prodejců, kteří by při obnovení standardní výuky mohli normálně fungovat. Musíme tomu tak přizpůsobovat i provoz daných obchodů. Z dlouhodobého hlediska je to však pro nás těžko představitelné, mohlo by to totiž znamenat nejen výraznější omezení chodu některých prodejen, ale v horším případě i jejich úplné uzavření,“ varuje Mazák

Pro názorný příklad je dobré se vrátit v čase zpět. Před koronavirovou krizí nebyla špatná potravinová obslužnost venkova v Česku ničím neobvyklým. Naopak šlo o alarmující problém. To ve svém důsledku způsobilo zavírání malých provozoven. Nyní podle Mazáka hrozí další ukončení provozu a to právě kvůli špatně promyšlenému uvolňování opatření.

„V období krize to přitom u řady obcí byli právě oni, kteří dokázali obyvatelům na venkově vzhledem k rapidnímu omezení volného pohybu nebo karanténním opatřením poskytnout základní potraviny. Dílem díky blízké dostupnosti, ale také díky orientaci na tuzemské výrobce potravin. Současná situace však řadu z nich existenčně ohrožuje. V případě druhé vlny epidemie by to lidé na venkově mohli nepříjemně pocítit,“ ukončuje Mazák.

 

Také by vás mohlo zajímat: 

Koronavirus snížil počet pracovních míst v Česku

Investice do startupů koronavirus ovlivní minimálně

Zdroj: Komentář Romana Mazáka

O autorovi