Vyberte možnost Stránka

Firmy nejvíce inovují podnikové procesy, jde i o marketing

Firmy nejvíce inovují podnikové procesy, jde i o marketing

Firmy se mezi lety 2016 až 2018 v největší míře zaměřovaly na inovací podnikových procesů. Konkrétně šlo o 47 % podniků, ve skupině velkých podniků to bylo 74 %. Inovace firmy nejčastěji provádějí 
ve vlastní režii. Nejvíce inovativními oblastmi představují podniky z odvětví informačních a komunikačních činností, kde inovovalo 65 % z nich. Ve zpracovatelském průmyslu dosáhl podíl inovujících podniků 51 %. V rámci toho nejvíce inovoval farmaceutický průmysl (80 %). V automobilovém průmyslu zavedlo inovace 56 % podniků. Častěji inovují velké firmy. Více o tom ve svém průzkumu informoval Český statistický úřad.

 

Společnosti se v rámci svých inovačních aktivit více soustředily na inovace podnikových procesů, které v období 2016–2018 zavedlo rovných 40 % podniků. Spadají sem inovace vnitřních procesů, inovace marketingových metod a inovace spojené s organizačními změnami. Nový či podstatně zlepšený výrobek či službu na trh uvedlo 27 % podniků.

„V roce 2018 dosáhly tržby firem s produktovou inovací téměř 4,2 bilionu korun. Za inovované výrobky však utržily 1,1 bilionu korun a většina tržeb tak pocházela z prodeje neinovovaných produktů. Pouze v elektronickém průmyslu utržily podniky více za inovované produkty než za neinovovanou produkci, a to v poměru 61 % ku 39 %,“ uvedl Václav Sojka, z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.

 

Vysoké školy jsou v inovacích druhým nejčastějším partnerem

Nejčastějším výsledkem produktových inovací bylo zvýšení kvality stávající produkce, kterou uvedlo jako hlavní výsledek 37 % firemproduktovou inovací. Jen 6 % uvedlo vstup na nové trhy z hlediska poskytovaného sortimentu a 3 % z hlediska geografického.

Podniky vyvíjejí produktové inovace i inovace podnikových procesů převážně ve vlastní režii.

„Jen 28 % inovativních firem uvedlo, že na inovacích spolupracuje s jiným subjektem. Nejčastěji jde o spolupráci s jejich dodavateli, u firem pod zahraniční kontrolou pak s podniky v rámci své podnikové skupiny. S vysokými školami, jako v pořadí druhým nejčastějším partnerem, spolupracovalo 11 % inovativních podniků,“ říká vedoucí oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ Eva Myšková Skarlandtová.

 

Nejvíce výdajů vynaložily firmy z automobilového průmyslu

Firmy v roce 2018 investovaly do inovačních aktivit 151 mld. Kč, z toho do výzkumu 
a vývoje, jak vlastního, tak i nakoupeného, to bylo 55 mld. Kč. Pořízení strojů, zařízení, budov a softwaru tvořilo polovinu celkových investic do zavádění inovací.

Největší část celkových výdajů na inovace (71 %) byla vynaložena podniky ve zpracovatelském průmyslu. Zde nejvíce vydaly na inovační aktivity (25 mld. Kč) firmy působící v automobilovém průmyslu. Celkově podniky investovaly do inovací 2,1 % svých tržeb. Nejvyšší podíl (5,3 %) zaznamenaly podniky působící v informačních a komunikačních činnostech.

Významnou roli hraje veřejná podpora inovačních aktivit. V období 2016–2018 využilo některou formu veřejné podpory 28 % inovujících společností. Ze zdrojů EU i z veřejných zdrojů ČR to bylo shodných 17 % inovujících firem. Důležitá je podpora inovačních aktivit ze strany EU zejména pro středně velké podniky.

 

Také by vás mohlo zajímat:

Inovace Čechům vyhovují, šetří čas i peníze

Idea Delivery Lab je vhodné pro uskutečnění jakékoli inovace, využívají jej i velké firmy

Koronavirus přináší firmám nové příležitosti

 

Zdroj: Český statistický úřad

O autorovi