Vyberte možnost Stránka

Patenty získávají v Česku nejvíce muži, žen je 10 %

Patenty získávají v Česku nejvíce muži, žen je 10 %

Patenty získávají v Česku nejvíce muži. Žádost od žen stagnují. Úřad průmyslového vlastnictví České republiky (ÚPV ČR) přijal loni přijal k patentové ochraně celkem 767 vynálezů či nových technických řešení. Stejný rok získaly subjekty v tuzemsku 512 patentů. Dominantní roli sehrály společnosti, které podaly 48 procent ze všech patentových přihlášek. Čtvrtinu přihlášených představovaly fyzické osoby, 21 procent jich podaly veřejné vysoké školy a 5 procent veřejné výzkumné instituce. 

 

Z firem podala vloni u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky (ÚPV ČR) nejvíce patentových přihlášek Škoda Auto a.s. (68), mezi vysokými školami bylo nejvíce přihlášek podáno Českým vysokým učením technickým v Praze (42). Zatímco v roce 1999 bylo veřejným vysokým školám uděleno pouze 5 patentů, v roce 2009 to bylo již 60 a v roce 2019 dokonce 134 patentů.

„V roce 2019 bylo českým i zahraničním subjektům v Česku uděleno či validováno celkem 8 083 patentů. Mezi přihlašovateli dominovali ti zahraniční. V jejich případě se jednalo o 7 571 patentů, přičemž 60 % jich pocházelo z evropských zemí,“ upozorňuje Karel Eliáš z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.

Jednoznačně nejvíce validovaných patentů pro území ČR dlouhodobě pochází z Německa, kdy v roce 2019 bylo německým subjektům validováno 1 962 patentů. Z neevropských zemí dominují Spojené státy1 347 validovanými patenty v roce 2019.

 

Patenty jsou doménou mužů 

„V České republice jsou patenty doménou mužů. Podíl žen jako původců vynálezů na podaných patentových přihláškách je u nás dlouhodobě velmi nízký, v posledních deseti letech to bylo okolo 10 %. Vyšší podíl zaznamenáváme pouze v případě veřejných výzkumných institucí, v jejichž případě jsou ženy autorem u 24 % patentů,“ říká vedoucí oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ Eva Myšková Skarlandtová.

Ještě v roce 2000 bylo mezi původci patentů pouze 5 % žen. Do roku 2010 se jejich zastoupení zvýšilo na 12 % a od té doby již stagnuje.

Z 6 320 přihlášek podaných mezi roky 20002009 českými přihlašovateli byl patent udělen necelé polovině z nich (45 %). Nejvyšší úspěšnost zaznamenaly veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, kde byl patent udělen u 80 %, resp. 76 % podaných patentových přihlášek. U podniků to bylo v 55 % případů a u fyzických osob pouze u 28 % podaných patentových přihlášek.

Jen zlomek českých firem chrání své nápady podáním přihlášek u Evropského patentového úřadu (EPO). Zatímco počet patentových přihlášek podaných v roce 2018 českými subjekty, dosáhl počtu 243, v případě populačně podobně velkého Rakouska se jednalo téměř
o desetinásobek.

Více informací naleznete na webu ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/patentova_statistika.

 

Také by vás mohlo zajímat:

ČSÚ vydává unikátní publikaci plnou infografiky Česko v číslech

Realitní investoři si velký zájem o Česko udrží i přes koronavirus

Firmy neumí na úkor produktivity efektivně využívat svá data

 

Zdroj: ČSÚ 

O autorovi