Vyberte možnost Stránka

Firmy neumí na úkor produktivity efektivně využívat svá data

Firmy neumí na úkor produktivity efektivně využívat svá data

Firmy neumí efektivně využít svá data. Stojí je to miliardy dolarů ve ztrátě produktivity. Navzdory tomu se ale snaží napříč celým světem budovat týmy, které jim pomohou na skutečné hodnotě dat vydělat. Poukazují na to výsledky nové zprávy společností Accenture a Qlik pod označením „The Human Impact of Data Literacy („Dopad datové gramotnosti na člověka“) provedená v rámci Projektu datové gramotnosti (Data Literacy Project). Podle ní větší společností rozumí velké příležitosti v přínosu dat. Na druhou stranu existuje stále propast mezi jejich snahami a schopnostmi vytvořit pomocí dat obchodní hodnotu.

 

Data jsou zlatým dolem a mohou být výrazným multiplikátorem inovací a růstu. Pokud ale zaměstnanci zápasí s jejich využitím, ovlivňuje to produktivitu i obchodní hodnotu.

Průzkum společností Accenture a Qlik mezi 9 000 zaměstnanci po celém světě zjistil, že firmy každoročně ztratí v průměru u každého zaměstnance více než pět pracovních dnů (43 hodin).

Tyto ztracené dny jdou na vrub stresu souvisejícímu s informacemi, daty a technologickými problémy. Znamenají propad v produktivitě vyčíslený na miliardy: 109,4 miliard dolarů v USA; 15,16 miliard dolarů v Japonsku; 13,17 miliard dolarů ve Velké Británii; 10,9 miliard dolarů ve Francii; 9,4 miliard dolarů v Austrálii; 4,6 miliard USD v Indii; 3,7 miliardy USD v Singapuru; 3,2 miliardy USD ve Švédsku; a 23,7 miliard dolarů v Německu.

Výzkum identifikoval, jak propast v datové gramotnosti ovlivňuje schopnost firem prosperovat v ekonomice řízené daty.

 

Téměř polovina respondentů se rozhoduje na základě vnitřního pocitu

Navzdory tomu, že téměř všichni (87 %) uznávají data jako aktivum, jen málo respondentů je využívá v rozhodovacích procesech. Pouze 25 % dotázaných zaměstnanců si myslí, že jsou plně připraveni k efektivnímu využívání dat, a jen 21 % uvádí, že si jsou jistí svými schopnostmi v oblasti datové gramotnosti – tj. schopností číst data, rozumět jim a pracovat s nimi. Navíc pouze 37 % zaměstnanců důvěřuje svému rozhodnutí více, když je založeno na datech, a téměř polovina (48 %) se často při rozhodování rozhoduje spíše na základě „vnitřního pocitu“ než na poznatcích založených na datech.

Nedostatek datových dovedností snižuje produktivitu. Alarmující tři čtvrtiny (74 %) zaměstnanců uvádějí, že se cítí zahlceni daty nebo jsou při práci s daty znepokojení, což ovlivňuje jejich celkovou výkonnost. Někteří se proto využívání dat vyhýbají, přičemž 36 % dotazovaných uvedlo, že si najdou alternativní metodu k dokončení úkolu bez použití dat.

6 z 10 respondentů (61 %) uvádí, že zahlcení údaji přispělo ke stresu na pracovišti. Vrcholem všeho je zjištění, že téměř jedna třetina (31 %) pracovníků celosvětově si kvůli stresu souvisejícímu s informacemi, daty a technickými problémy bere minimálně jeden sick day.

„Nikdo hodnotu dat nezpochybňuje, ale většina firem musí přehodnotit svůj přístup ke správě dat, analýze a rozhodování. To znamená zajistit pro své zaměstnance nástroje a školení nezbytná k tomu, aby uměli využívat nové příležitosti, které data přinášejí,“ říká Adam Leščišin, Danubia Region Technology Advisory Lead v Accenture.

„Společnosti založené na datech, které se zaměřují na kontinuální učení, budou produktivnější a získají konkurenční výhodu,” sdělil Leščišin.

 

Firmy musí zaměstnance v otázce dat proškolit

Chcete-li uspět v datové revoluci, musí vedení firem pomáhat zaměstnancům, aby se jim při používání dat a následném rozhodování pracovalo lépe a byli si v něm jistější. Zaměstnanci, kteří se identifikují jako „datově gramotní“, budou s více než 50% pravděpodobností vyjadřovat jistotu v tom, že dělají lepší rozhodnutí a že jim v tomto ohledu firma důvěřuje. Více než třetina (37 %) zaměstnanců se navíc domnívá, že by jejich produktivitu zvýšilo školení v datové gramotnosti.

„Přestože většina firem uznává význam dat pro úspěch svého podnikání, stále mají problémy s vybudováním týmů, které mohou tuto hodnotu skutečně reálně využívat. Zaměřují se spíše na to, aby zaměstnanci měli samoobslužný přístup k datům, než aby budovaly soběstačnost jednotlivců v práci s daty. Očekávat, že zaměstnanci budou pracovat s daty, aniž by dostali řádné školení či vhodné nástroje, je trochu jako vzít je na ryby bez prutů, návnad nebo sítí – možná jste je sice přivedli k vodě, ale nepomůžete jim chytit ryby,“ dodává Adam Leščišin.

Pro podporu dovedností v oblasti datové gramotnosti zřizují Qlik a Accenture Data Literacy Project (Projekt datové gramotnosti), globální komunitu věnovanou podněcování diskuse a vývoji nástrojů potřebných k formování sebevědomé a úspěšné společnosti založené na datové gramotnosti.

 

Také by vás mohlo zajímat:

Podíl nákupů na dobírku klesl během března o 14 %

Malé prodejny přestávají využívat letákové akce

People + Work Connect zachraňuje propuštěné zaměstnance

 

Zdroj: Accenture

O autorovi