Vyberte možnost Stránka

Investorům se vrací apetit a začínají investovat do firem

Investorům se vrací apetit a začínají investovat do firem

Podle odborníků z poradenské skupiny Moore Czech Republic se v průběhu tohoto roku opět začíná zvyšovat aktivita na poli fúzí a akvizic. Následkem pandemie a války na Ukrajině je však patrná větší rozvážnost investorů. Ti kladou zvýšený důraz na odolnost firem vůči otřesům, jako byla právě nemoc Covid-19 či ekonomické dopady agrese na Ukrajině. Nenaplnily se však obavy z hlubší recese, které investoři měli v loňském roce, a vrací se jim nákupní apetit. Přitom mají k dispozici dostatek nahromaděného kapitálu z období, kdy s investicemi váhali právě kvůli obavám o budoucnost globální ekonomiky.


Vysoká míra inflace a hledání příležitostí pro zhodnocení volných peněz pro ně pak slouží jako další impulz k investicím. Kombinace těchto faktorů povede podle odhadu odborníků Moore Czech Republic k oživení trhu fúzí a akvizic během druhého pololetí letošního roku a počátkem toho příštího.

Zásadním předpokladem pro investice v oblasti fúzí a akvizic je nyní odolnost a udržitelnost business modelu firem.

„Uplynulé roky byly pro firmy tvrdou zkouškou, která prověřila jejich sílu. Zároveň se ale jednalo také o impulz pro investory k větší rozvážnosti při transakcích. Udržitelnost a životaschopnost podnikání je pro ně teď tím nejdůležitějším, co u firem hledají. Zajímá je zkrátka, zda má daná společnost zajištěnou svou budoucnost,“

Ondřej Kolman, Senior Manager z poradenské skupiny Moore Czech Republic

„S udržitelností podnikatelského modelu firem souvisí i to, že pro investory – jak strategické, tak finanční – je důležitá i diverzifikace aktivit firem, které kupují. Tedy to, zda v případě, že by část jejích aktivit postihla další neočekávané krize, bude firma schopna vykrýt její výpadek jinou svou aktivitou. Investoři se tedy nyní více než v minulosti vyhýbají firmám, jejichž aktivity připomínají ,monokultury‘, a vyhledávají ty, jejichž aktivity jsou více diverzifikované,“

Ondřej Kolman, Senior Manager z poradenské skupiny Moore Czech Republic

Obavy z recese se nenaplnily

V prvním pololetí letošního roku proběhlo 61 transakcí, o 12 méně než ve stejném období roku 2022 a o 22 méně než v druhé polovině loňského roku.

„Je vidět, že obava investorů z poklesu trhů a recese, která panovala na konci roku 22 a začátku roku 23, postupně odeznívá s tím, jak se firmy postupně přizpůsobují novým podmínkám na trzích. Pro druhé pololetí roku 2023 očekáváme zvýšení počtu dokončených transakcí, které se i díky obavám strategických investorů zpozdily či protáhly,“

Ondřej Kolman, Senior Manager z poradenské skupiny Moore Czech Republic

Mezi zajímavé letošní transakce v oblasti fúzí a akvizic na českém trhu patřila například akvizice společnosti Woltair americkou kapitálovou společnosti Westly Group.

„Tato transakce potvrzuje velkou atraktivitu společností v oblasti čistých energií pro investory,“

Ondřej Kolman, Senior Manager z poradenské skupiny Moore Czech Republic

Další transakcí byla akvizice tradičního českého výrobce optických a mechanických přístrojů Meopta – Optika investiční společností Carlyle Group.

Obavy z energetické krize se nenaplnily

Dalším impulsem pro rozhýbání trhu fúzí a akvizic bylo také vylepšení situace na trhu s energiemi. A tedy ochladnutí obav investorů, že firmy, do nichž investují, nepřežijí růst cen energií a vstupů.

„Vedle toho je zásadním faktorem také relativně velké množství kapitálu, který se nahromadil v rukou finančních i strategických investorů. V kombinaci s vysokou mírou inflace se jedná o ideální předpoklad pro zvýšení aktivity na trhu fúzí a akvizic. Oživení trhů očekáváme v druhém pololetí roku 2023, případně na začátku příštího roku,“

Ondřej Kolman, Senior Manager z poradenské skupiny Moore Czech Republic

„Pro investory je také důležité zjištění, že firmy, které zvládli krize, kterými jsme nyní procházeli, zvládnou patrně do budoucna i jiné otřesy a investice, které do nich vloží, se jim tedy vrátí,“

Ondřej Kolman, Senior Manager z poradenské skupiny Moore Czech Republic

Současná ekonomická situace z pohledu fúzí a akvizic nepřeje především energeticky náročným podnikům, dodavatelům pro automobilový průmysl (nejvíce tzv. second tier) a firmám závislým na zahraničních dodávkách surovin a komponent.

„Dochází ke sblížení představ prodávajících a investorů, stále platí u investorů velký důraz na prokázání udržitelnosti ekonomických výsledků. Energeticky náročná odvětví již vzhledem k navrácení cen energií nejsou v takových problémech, nicméně stále jsou v riziku odvětví vázaná na dodávky surovin či produktů z Asie. Stále je ovšem patrný trend zájmu investorů o oblast energetiky,“

Ondřej Kolman, Senior Manager z poradenské skupiny Moore Czech Republic

Zdroj: Moore Czech Republic

O autorovi