Vyberte možnost Stránka

Evropská komise pořádá hackathon #EUvsVirus

Evropská komise pořádá hackathon #EUvsVirus

Evropská komise organizuje panevropský hackathon #EUvsVirus. Uskuteční se mezi 24. – 26. dubnem 2020. Hlavním cílem je mobilizace evropských inovátorů a občanské společnosti. Hackathon spadá do takzvaného Akčního plánu ERA vs. Corona. Připravila jej Evropská komise ve spolupráci s členskými státy Evropské unie (EU). Hackathon určený pro celou Evropu je pomyslnou nadstavbou národních hackathonů. Klade si za cíl využít a rozšířit životaschopné projekty na celoevropské úrovni a rychle je dostat do praktického využití.

 

Panevropský hackathon #EUvsVirus se zaměří na řešení zhruba dvaceti problémů souvisejících s koronavirem, mezi něž patří například rychlá výroba zařízení, rozšiřování výrobních schopností nebo přenos znalostí z jedné země do druhé.

Jednotlivé úkoly cílí na pět nejdůležitějších oblastí. Jde o zdraví a lékařství, kontinuitu podnikání, sociální soudržnost, ochranu rizikových skupin a vzdělávání.

Iniciativa #EUvsVirus chce přilákat okolo 60 tisíc účastníků z evropských zemí.

 

Různorodé evropské jazyky nejsou v #EUvsVirus překážkou

Přihlášky mohou posílat všichni začínající podnikatelé, studenti, zavedené firmy a inovátoři. Jde tak o všechny lidi, kteří se chtějí zapojit a společnými silami bojovat proti koronaviru a jeho dopadům.

V rámci hackathonu bude možné skládat týmy z různých členských států a pracovat ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Organizátoři se nehodlají vzdát špatného nápadu jen kvůli tomu, že není v angličtině.

Zájemci, kteří chtějí být součástí hackathonu, se mohou registrovat na www.euvsvirus.org, a to jako dobrovolníci, partneři nebo mentoři.

 

CzechInvest spadá do Rozhodovací skupiny Hackathonu

CzechInvest je národním kurátorem hackathonu. To v praxi znamená, že koordinuje účast členské země a pomáhá zvyšovat povědomí o akci.

Jako národní kurátor je součástí tzv. Rozhodovací skupiny (Decision Making Group, DMG), která se skládá z představitelů Evropské komise a národních kurátorů, tzn. organizátorů národních koronavirových hackathonů.

CzechInvest má mimo jiné na starosti podporu projektů, které jsou součástí českého hackathonu Hack the Crisis, a jejich zapojení do #EUvsVirus.

 

Také by vás mohlo zajímat:

Hackathon Hack the Crisis chce zmírnit dopady koronaviru

Sigma Lutín rozšiřuje výrobu ochranných filtrů

Spojujemecesko.cz mobilizuje firmy do boje proti koronaviru

 

 

Zdroj: CzechInvest

O autorovi