Vyberte možnost Stránka

Spojujemecesko.cz mobilizuje firmy do boje proti koronaviru

Spojujemecesko.cz mobilizuje firmy do boje proti koronaviru

CzechInvest společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zdravotnictví a Svazem průmyslu a dopravy ČR spustilo platformu www.spojujemecesko.cz. V rámci ní mohou společnosti nabídnout své produkty a služby státu nebo dalším firmám. Rovněž mohou poptávat pomoc od ostatních firem. Platforma si vzala za cíl pomoci v boji proti koronaviru (COVID-19) a to zejména v rámci ekonomické a podnikatelské stránky. Veškeré produkty, služby nebo technologie, jež mohou významným způsobem přispět ke zvládnutí pandemického šíření viru COVID-19, nová iniciativa uvítá. 

 

Spojujemecesko.cz vzniklo jako odpověď na novou situaci, jež si žádá nové potřeby a kapacity. Jde o platformu, která může pomoci státu ale obecně i celému trhu.

Hlavním úkolem této platformy je propojení co největšího množství firem, jež jsou nakloněné pomoci státu a příslušným orgánům.

Nový projekt se specializovaným týmem spojuje aktuální poptávku a nabídku firem tak, aby došlo k co možná nejefektivnější vzájemné spolupráci. Ve svém důsledku má zmírnit dopady koronavirové pandemie.

Mezi nejpoptávanější produkty patří v současné době roušky, respirátory a desinfekce. Na ozboru se ale objevuje stále větší množství potřeb, jako je obstarání tlakových lahví nebo lůžkovin.

 

Spojujemecesko.cz si dalo za úkol pomoc státu v boji proti koronaviru

„Od minulého týdne, kdy jsme platformu spustili, se do ní registrovalo nebo zapojilo přes 500 firem. A toto číslo každým dnem roste, zájem je obrovský. Náš tým funguje tak, že jednotlivé subjekty propojujeme případ od případu. Je to v současné době efektivnější způsob než otevřené tržiště, které bychom výhledově také rádi spustili. Individuální přístup nám však umožňuje odhalit případné duplicity nebo podvodné nabídky, které se zde bohužel také objevují,“ říká generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl.

Důvodem založení nové platformy byla ve svých prvopočátcích pomoc státu s vyřešením nedostatku ochranných pomůcek. Svaz průmyslu a dopravy ČR s dalšími státními subjekty zaregistroval velkou nabídku, ale i poptávku ze strany firem.

Kvůli tomu se služba rozšířila a aktuálně pomáhá zprostředkovat i přímé kontakty spojené s novými dodavatelskými řetězci, které vznikají jako odpověď na aktuální situaci.

Funguje tedy i směrem k B2B komunikaci. Specializovaný tým rovněž spolupracuje s různými asociacemi. Konkrétně jde o platformu Pomahame2020, jež založila Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků.

 

Největším úspěchem je pomoc respirátoru od ČVUT

Prozatím největším úspěchem nově vzniklého projektu a celé platformy je pomoc CzechInvestu v rámci urychlené certifikace pokročilého respirátoru. Ten tento týden představil Český institut informatiky, robotiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) a propojení s výrobcem externích filtrů, tradiční českou firmou Sigma výzkumný a vývojový ústav Lutín. Té se podařilo splnit přísné požadavky na certifikace ochranné polomasky CIIRC RP95-3D s nejvyšším stupněm bezpečnosti FFP3.

Za úspěšnou aktivitu projektu lze označit propojení Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR se společností, jež organizacím s psovody bez rukavic dodala bezplatně 300 kusů jednorázových rukavic.

Webová stránka www.spojujemecesko.cz bude výhledově fungovat zrcadlově se stránkou www.covpoint.com, na které platforma běžela v minulém týdnu. Na ní aktuálně probíhají technické úpravy. Počítá se zároveň s anglickou mutací webu a možnou mezivládní spoluprací s dalšími státy.

 

Také by vás mohlo zajímat:

Mladá Boleslav a CPIC vydaly letáky o koronaviru do 11 jazyků

Videokonference jsou v době koronaviru stále více trendy

SousedskaPomoc.cz rozváží potraviny a léky do nejpostiženějších oblastí

 

Zdroj: Czechinvest

O autorovi