Vyberte možnost Stránka

Průmyslové firmy zaznamenávají rostoucí podíl žen

Průmyslové firmy zaznamenávají rostoucí podíl žen

Počet zaměstnaných žen v průmyslových firmách od roku 2014 stoupá. Jejich podíl se podle posledních statistik poprvé od roku 2009 přehoupl přes 33 %. Nejvíce žen je zejména ve zpracovatelském průmyslu. Růstovému trendu pomáhá ve velké míře vzrůstající podíl studentek technických oborů, nízká nezaměstnanost, bourání genderových stereotypů ale také trendy pojící se k automatizaci. Průmyslovým společnostem rovněž vyhovují určité vlastnosti, které jsou výhodnější oproti těm, jimiž disponují muži. Informace zveřejnil ve své statistice Český statistický úřad (ČSÚ). 

 

Kontinuální růst počtu žen v průmyslovým firmách od roku 2014 nepolevuje. V roce 2018 jich ČSÚ evidoval ve své statistice 530 tisíc. Šlo o nejvýraznější počet od roku 1999. Nejvyšší vliv měl na to opět zpracovatelský průmysl, v němž působilo v roce 2018 půl milionu žen. Tento segment zaznamenává od roku 2000 s ohledem na ženy neustálý růst.

Sestupné tendence sledujeme v oblasti dobývání a těžby. V roce 2018 v těchto segmentech pracovalo pouhých tři tisíce žen. Z dlouhodobého hlediska jde o setrvalý pokles jejich počtu. Ještě před dvaceti lety jich v tomto oboru pracovalo více jak deset tisíc. V roce 1993 šlo o dvojnásobek.

Během posledních let nerostou výhradně absolutní počty žen v průmyslových společnostech, ale rovněž jejich podíl. Jak jsme již dříve zmiňovali, tak v roce 2018 vůbec poprvé překonal 33 procent. Lídrem byl opět zpracovatelský průmysl.

„Ačkoliv se strojírenství může zdát jako výhradně mužská záležitost, ženám jsme maximálně nakloněni, pracuje jich u nás stabilně necelých 40 procent. Jejich rostoucí počty v průmyslových firmách vychází zejména z toho, že se vyrovnávají poměry mezi studenty a studentkami už na technických školách. Jinými slovy podíl žen zde stoupá, což se pak projevuje i na trhu práce,“ uvedl výkonný ředitel koncernu ZKL Jiří Prášil mladší.

Předchozí tvrzení se odráží i od statistiky ministerstva školství. Na jejich základě dlouhodobě klesá počet studentek studujících technické obory na vysoké škole. Trend se ale na druhou stranu protíná s celkovým úbytkem vysokoškoláků v posledních letech.

 

Situaci pomáhá bourání genderových stereotypů

Pokud se na tuto statistiku zaměříme z bližší perspektivy, tak zjistíme, že ubývá ve větší míře mužských studentů. Mezi lety 2011 a 2018 překročil tento pokles 28 %. U studujících žen šlo o pouhých 20 procent. V roce 2011 jejich podíl činil necelých 29 procent. Před dvěma lety šlo téměř o 33 procent.

Celkové počty žen a jejich růst se odráží na základě odborníků od současné nízké nezaměstnanosti.

„U řady firem v našem odvětví pozorujeme, že při náboru pracovníků upravují svá kritéria. Kvůli problémům s lidskými zdroji se pracovní náplň snaží ženám maximálně přizpůsobit. Je to určitě jedna z variant, my se potenciálně chybějící pracovní sílu snažíme řešit především automatizací,“ řekl Prášil.

Zvyšování počtu žen na technických pozicích má vliv několik faktorů. Situaci ovlivňuje poptávka na trhu práce, větší perspektiva uplatnění do budoucna. Svou roli sehrává také emancipace a bourání genderových stereotypů, že ženy na technické pozice nepatří,“ uvedla Marcela Vyskoková z personální agentury Advantage Consulting.

 

Průmyslové firmy vyzdvihují pečlivost žen

Podle personalistů větší zájem o ženy v průmyslových společnostech nelze nazývat současným trendem.

„Probíhá to již delší dobu, spíš je to tím, že je daleko více žen, které jdou třeba už na střední technickou školu, ale hlavně na vysokou školu technického zaměření,“ informovala Gabriela Kodenková ze společnosti Talentica.cz zabývající se náborem technicky zaměřených pracovníků.

Vyskoková uvádí, že důležitým faktorem je i nástup nových oborů spojených s automatizací a inovacemi. Ty jsou pro ženy více atraktivnější a vidí v nich vlastní budoucnost.

Ženy jsou obecně pečlivější, spolehlivější a v týmu působí coby stabilizační prvek. Na druhou stranu to, co rozhoduje, je jejich schopnost vykonávat samotnou práci, a zde vesměs není až tak podstatné pohlaví, jako spíše ochota se učit, schopnost přizpůsobit a v neposlední řadě odborná znalost,“ uvedl Firemní sociolog Vojtěch Bednář.

 

Mohlo by vás také zajímat:

Automatizované „fotoateliéry“ Orbitvu a produktové foto

 

Zdroj: Tývka.cz 

O autorovi