Vyberte možnost Stránka

Nové technologie pomohly v lockdownu Starbucksu i Fordu

Nové technologie pomohly v lockdownu Starbucksu i Fordu

Nové technologie zachránily v lockdownu Starbucks i Ford. Pouhá reakce na krizi nestačí – technologie a inovace musí být v DNA firmy, říká studie Accenture Technology Vision 2021.


Globální pandemie potvrdila životně důležitou roli technologií pro rozvoj a přežití firem. Umožňují totiž rychlý rozvoj digitálních interakcí, akcelerování nových způsobů práce a podnikatelských modelů, které v současné vyhrocené situaci zachraňují fungování mnoha firem.

Například kavárenský řetězec Starbucks využil technologie a inovace pro překonání krize. V srpnu si jeho aplikaci stáhly tři miliony nových uživatelů a mobilní objednávky spolu s prodejem z okénka představovaly 90 % tržeb.

S rostoucí poptávkou Starbucks nasadil integrovaný systém kombinující objednávky z vlastní mobilní aplikace, UberEats a okének do jedné fronty.

Starbucks také vyvinul a začal používat nové kávovary se senzory, které sledují množství nalité kávy, předpovídají nutnou údržbu a snižují dopad neplánovaných odstávek. Jedná se o dva z mnoha příkladů využití technologie jako aktivátoru úspěšné agilní reakce na změnu.

Urychlení přechodu do cloudu

„Pouhá reakce na krizi již nestačí a do popředí se dostávají odvážnější firmy, které se nejen adaptují, ale využívají technologie inovativním způsobem. Inovátoři již dnes začínají formovat budoucnost,” říká Adam Leščišin z Accenture.

Starbucks byl v době krize po technologické stránce připraven. Ale mnoho dalších firem se spokojilo s tím, že jen držely krok s konkurencí. Podle analytické společnosti Gartner například mnozí výrobci již léta plánovali přechod do cloudu, z různých důvodů se jim ale vytyčený cíl dařilo plnit velmi pomalu.

Až v posledních 12 měsících se tento proces výrazně urychlil. 82 % vedoucích pracovníků IT uvedlo, že v přímé reakci na krizi zintenzivnilo používání cloudových technologií a 66 % uvedlo, že v dohledné budoucnosti bude v rozšiřování využívání cloudu pokračovat.

Důležitou roli sehrává i rozšířená realita

Díky platformám pro rozvoz jídel mohly restaurace udržet spojení se zákazníky, vzestup zaznamenal celý segment e-commerce a služby typu telemedicíny.

Pandemie tak otevřela společnostem oči a představila novou realitu, ve které je nyní cloud jádrem firmy, nejen její periferií. A technologie již nejsou jen jedním z prostředků dosažení úspěchu, ale prostředkem na kterém všechen úspěch závisí.

Accenture
Zdroj: www.accenture.com

Jako další příklad slouží automobilka Ford, která vytvořila 10 interaktivních aplikací využívajících rozšířené reality pro představení nového elektrického Mustang Mach-E.

Zákazníci tak mohli prozkoumat všechny funkce nového auta pomocí interaktivního 3D modelu a bez zkušebních jízd. V aplikaci také měli informace přímo od návrhářů a inženýrů, kteří se podíleli na jeho tvorbě.

Accenture Technology Vision 2021

Accenture Technology Vision 2021 popisuje, jak přední technologické a obchodní společnosti zkracují desetiletí digitálních transformací do období jednoho roku či dvou let.

Lídři staví na robustních architektonických základech, díky kterým se přizpůsobují a inovují vysokou rychlostí.

Accenture identifikuje pět klíčových oblastí, kterým se firmy musí věnovat v horizontu tří let, aby udržely krok a ideálně předstihly konkurenci:

Strategické postupy: architektura lepší budoucnosti

Začíná nová éra průmyslové konkurence, kde společnosti soutěží mimo jiné i v architektuře svých IT systémů. Budovat a řídit konkurenceschopné technologické celky ale znamená přemýšlet o technologiích jinak.

89 % vedoucích pracovníků věří, že schopnost jejich organizace generovat obchodní hodnotu bude stále více vycházet z možností jejich technologické architektury.

Zrcadlení světa: využití digitálních dvojníků

Lídři budují inteligentní digitální dvojníky, aby vytvořili živé modely továren, dodavatelských řetězců nebo životního cyklu produktů. Spojení dat a umělé inteligence, která prezentuje fyzický svět v digitálním prostoru, odemkne nové příležitosti pro provoz, spolupráci a inovace.

65 % dotazovaných vedoucích pracovníků očekává, že se investice jejich organizace do inteligentních digitálních dvojníků v příštích třech letech dále zvýší.

Já, technolog: dostupnost technologií

Bez ohledu na hierarchii má teď každý možnost využívat své schopnosti a být inovátorem, který optimalizuje svou práci, aktivně řeší problémy a přizpůsobuje obchodní procesy a model podnikání novým a měnícím se potřebám.

88 % vedoucích pracovníků je přesvědčeno, že dostupnost technologií se stává rozhodující pro jejich schopnost podněcovat inovace v celé jejich organizaci.

Kdekoli a kdykoli: tvorba  vlastního pracovního prostředí

Největší změna ve způsobu práce, kterou pamatujeme, způsobila, že firmy vystoupily ze svých hranic. Pokud si lidé mohou zařídit své vlastní mobilní pracovní prostředí, mají svobodu bezproblémově pracovat kdekoli – ať už doma, v kancelářích firmy či partnerů, na letišti, nebo kdekoli jinde.

V tomto modelu mohou lídři přehodnotit účel práce na různých místech a využít možnosti koncipovat podnikání zcela jinak.

81 % dotazovaných vedoucích pracovníků uvádí, že lídři jejich odvětví se posouvají od konceptu „Bring Your Own Device“ k „Bring Your Own Environment“.

Posun od „Já“ k „My“: společná cesta chaosem

Poptávka po sledování kontaktů, bezproblémových platbách a nových způsobech budování důvěry přinesla striktní zaměření na to, co se stávajícím podnikovým ekosystémům nedařilo.

Pluralitní ekosystémy mohou podnikům pomoci získat větší odolnost a přizpůsobivost, přinesou nové možnosti přístupu na trh a stanoví nové standardy ekosystémů v jednotlivých odvětvích.

Toto formování budoucnosti bude vyžadovat, aby společnosti při svém dalším rozvoji dodržovaly tři klíčová pravidla. Za prvé, leadership vyžaduje zejména technologický leadership.

Éra „rychlých následovníků“ skončila:

Neustálé změny jsou už trvalé a lídry zítřka budou ti, kdo staví technologii do popředí své obchodní strategie.

Zadruhé, lídři nebudou čekat na tzv.  „nový normál“, ale přehodnotí a přebudují své prostředí nebo obchodní model pomocí radikálních způsobů myšlení a postupů.

Za třetí, lídři přijmou širší společenskou odpovědnost, budou cíleně navrhovat a využívat technologie s pozitivními dopady daleko za hranice svého podnikání, aby vytvořili lepší a udržitelnější svět.

Také by vás mohlo zajímat:

DJI představilo svoji vůbec první závodní koptéru

Zdroj: Accenture

O autorovi