Vyberte možnost Stránka

Koronavirus zrychlil digitalizaci společnosti a změnil postoje

Koronavirus zrychlil digitalizaci společnosti a změnil postoje

Koronavirová pandemie urychlí společnost směrem k digitalizaci. Touto cestou se přitom svět před vypuknutím COVID-19 blížil pomalými krůčky. Digitální značky letos zaznamenávají oproti svým nedigitálním konkurentům výraznější zhodnocení.

 

„Ke změnám vyvolaným pandemií patří zrychlení trendu, na němž se pracuje už více než dvě desetiletí. Dá se formulovat následovně: pokud to dokážu dělat virtuálně, mám budoucnost. Tento myšlenkový proces se doposud vyvíjel díky technologickým a kulturním změnám, ale nyní je všeobecně přijatelný jako nezbytnost,“ říká ředitel Accenture Interactive pro strategii Baiju Shah.

„Například nedávná série koncertů Travise Scotta ve virtuálním prostředí hry Fortnite přilákala přes 27,7 milionu lidí. To může být reálný prototyp budoucí podoby interaktivní koncertní akce,“ uvedl Radek Dráb, který vede Accenture Interactive v České republice a regionu střední Evropy.

Společnosti napříč celým světem ukazují nezbytnost plánování a přizpůsobivosti. Firmy ZTE a Remote Telecoms v Číně navrhly systém využívájící 5G, který zprostředkovává vzdálené konzultace a diagnózy COVID-19.

 

Koronavirus změnil hodnoty a názory

Schopnost adaptovat se nenadálým událostem potvrdily i další firmy. Uzavřená Itálie zaznamenala v polovině března třicetiprocentní nárůst ve využívání internetu. V tomto ohledu logicky vzrostla sledovanost filmů Disney a Universal. Tato studia vydávají své filmy v předstihu na digitálních platformám. Větší zájem zaznamenali i fitness instruktoři využívající instagram a řada dalších online streamingových služeb a virtuálních přednášek univerzit od Harvardu po Innsbruck.

„Na druhé straně nedostatky v plánování některé sektory ochromily. Pro retail se stala problémem především kapacitní omezení, která měla největší dopad pro lidi, kteří se nemohli dostat do supermarketu. Společnosti, které opakovaně odkládaly úplnou digitální transformaci a rozvoj ecommerce, tak nedokázaly plně vyhovět poptávce. Drobnou výhodou je, že tato lekce nás může lépe připravit na případnou další vlnu pandemie,“ říká Martin Šrůma z Accenture Česká republika.

Koronavirus donutil společnost změnit její hodnoty a názory. Touha po skutečných zážitcích ale nepoleví. V tomto ohledu je důležité nezapomínat na kulturu a zážitky.

 

Jak se přizpůsobit?

„Kroky, které pomohou zajistit, aby byla firma připravená na budoucnost, se dělí do dvou fází: toho, co je třeba udělat hned, a co, jakmile bude krize za námi. Obecně řečeno, měli bychom se snažit o maximální virtualizaci zkušeností a způsobů doručení, aniž bychom odepisovali ty reálné. Je třeba přemýšlet o nových zkušenostech a dimenzích, které nejsou vázány fyzickým omezením, a o tom, jak se mohou virtuální a fyzické zkušenosti navzájem doplňovat,“ říká Radek Dráb.

 

Co je třeba udělat teď

Přesuňte kontakt se zákazníky online. Využijte virtuální platformy k propojení zákazníků s odborníky, místy a událostmi v reálném životě. Přemýšlejte, jak budovat důvěru mezi lidmi, kteří se setkávají virtuálně.

Plánujte, jak mají vypadat vaše produkty a služby, nyní i do budoucna. Zapojte zákazníky a zaměstnance, aby pochopili, jak se vaše produkty a služby musely vyvíjet během odstávky i po ní. Stanovte, kde bude potřeba je ujistit, že služba je spolehlivá a bezpečná.

Zjistěte, jak zůstat v kontaktu se zákazníky, kteří se po odeznění krize nebudou muset vracet pravidelně.
Zkuste zaujmout. Přehodnoťte virtuální komunikaci, obchod a zkušenosti, které využívají sociální a jiné AR / VR / webové platformy v komunikaci i dodávce. Jak lze zprostředkovat smyslové aspekty nakupování v obchodech digitálně?

 

Co bude třeba dělat dál

Přemýšlejte o tom, jak rozumíte spotřebitelům. Tradiční demograficky zaměřené segmentační přístupy je třeba přehodnotit. Přední značky používají nové přístupy k segmentaci a spojují ji s human-centrickým výzkumem. Poskytují tak celistvější představu o růstovém potenciálu trhu a o tom, co si zákazníci myslí.

Přehodnoťte zážitky. Jednotlivci, rodiny i různé sociální skupiny jsou zdrojem tvůrčích inovací a mění zažité způsoby. Lidé na covidovou situaci reagovali kreativně. Pozorně sledujte probíhající změny a používejte je jako zdroj pro inovace produktů a zkušeností, které poskytujete.

 

Připravte postcovidovou strategii

Je třeba definovat obchodní strategii na dobu, kdy se zákazníci vrátí do hry, předvídat změny chování a hodnot. Přemýšlejte o tom, jakou roli může vaše značka a služba hrát, jesliže budou vévodit hodnoty jako transparentnost, zdraví a bezpečnost.

Podle psychologů trvá vytvoření nového zvyku pouhých 18 dní. To znamená, že svět, který se vynoří z této krize, se bude výrazně lišit. Vše svědčí pro virtuální budoucnostPandemie nás všechny otevřela novým způsobům, přijměme to.

 

 

Také by vás mohlo zajímat:

Hackathon Hack the Crisis ovládla DIANA Biotechnologies

Zůstaň nad vlivem chrání děti před sociální izolací

 

Zdroj: Accenture

O autorovi