Vyberte možnost Stránka

Železnice se elektrifikují, miliarda ročně míří na modernizaci hlavních nádraží

Železnice se elektrifikují, miliarda ročně míří na modernizaci hlavních nádraží

Železnice otevírají řadu zajímavých témat týkajících se například nové vysokorychlostní tratě, elektrifikace, oprav hlavních nádraží a dalších. Nejenom těchto bodů jsme si všímali na Konferencích Brno zaměřených na kolejová vozidla. Vyzpovídali jsme zde vedoucího odboru strategie Správy železniční dopravní cesty Romana Štěrbu. 

 

Roman Štěrba, vedoucí odboru strategie, Správa železniční dopravní cesty

Můžete nám říci něco k cílům vlády a programovému prohlášení?

„Vláda má v programovém prohlášení vysoké ambice, co se týče železnice a železniční dopravy – především jde pak o infrastrukturu. Protože je Správa železnic státní organizací, tak ze zákona hospodaří s majetkem státu, který tvoří železniční infrastrukturu. Velké očekávání má vláda od rozvoje projektování a příprav vysokorychlostní trati v České republice. Jde i o napojení na sousední státy především pomocí tunelu pod Krušnými horami na vysokorychlostní síť v Západní Evropě. Samozřejmě jde i o pokračování z Prahy na Brno a dál na Ostravu respektive Vídeň, Bratislavu, Budapešť.“

„Projekt by měl velmi zrychlit možnosti cestování po republice. Měl by nově umožnit denní dojížďku ze vzdálených regionů. V cílovém stavu se počítá, že i s využitím části vysokorychlostních tratí. Dostupnost všech krajských měst z Prahy by byla do dvou hodin. To znamená, že i tam, kde nepovede vysokorychlostní trať jako jsou třeba Zlín, Liberec, Karlovy Vary, tak s využitím rychlé železniční dopravní infrastruktury by měla být dostupnost do dvou hodin.“

 

Elektrifikace tratí a bez emisní železnice

Jak jste na tom v ohledu s elektrifikaci tratí?

„V souvislosti s elektrifikací tratí je velký ambiciózní program, který v tuto chvíli předpokládá zhruba objem investiční náročnosti 80 – 90 miliard korun, který vychází z evropských specifikací interoperability provozní propojenosti. Ten stanovuje jednotnou napájecí střídavou soustavu o napětí 25 kV a 50 Hz. S tím, že Česká republika má severní část železniční infrastruktury elektrifikováno stejnosměrným napětím.“

„V tomto ohledu bude postupně směrem od východu republiky přechod na střídavou napájecí soustavu. V rámci druhé části máme asi třetinu železničních tratí elektrifikovanou a prověřujeme, jestli bude efektivní elektrifikovat ty neelektrifikované tratě. V některých případech můžeme přejít na bez emisní železniční dopravu tím, že by se využila popřípadě bateriová vozidla nebo vozidla s vodíkovým pohonem.“

 

Oprava hlavních nádraží

Jaká je současná situace trati Praha – Kladno?

„Trať PrahaKladno je v projektové přípravě s tím, že první úsek je hotový. Jde o rekonstrukci Negrelliho Viaduktu po 170 letech, co existuje. Dále bude pokračovat směrem z Buben na Letiště Václava Havla s tím, že budou nové podúrovňové úseky. Trať by měla být dvoukolejná, elektrifikovaná.“

 

Můžete nám říct, jak je to s opravami hlavních nádraží?

Opravy hlavních nádraží jsou velké téma. Od července 2016 byly úplatně převedeny z majetku Českých drah do vlastnictví státu – tedy do Správy železničních dopravních cest. Správa železnic i na základě priority vlády a programového prohlášení, ve kterém je měřitelný cíl minimálně opravit 60 nádraží, investuje zhruba 1 miliarda korun ročně do nádražních budov. To je obecné označení budov v železničních stanicích. Těch je celkem asi 1100. Z toho výpravních budov, které slouží k řízení provozu nebo k odbavení cestujících, je zhruba 900. Objem investic je zhruba 1 miliarda korun ročně.“

 

Problémy mohou přinést pouze změny priorit vlády

Jak vidíte budoucnost železniční dopravy v České republice?

„Určitě pozitivně. Pozitivní je, že jsme pevnou součástí a že jsme v centru integrované Evropy. Vláda rovněž směruje obrovské finanční prostředky – troufám si říct, že nikdy nebylo na železnici tolik financí, jako je v tomto období. Myslím si, že dosáhneme cílů, které byly vytyčeny. Pokud se začnou stavět vysokorychlostní tratě, pak budou samozřejmě potřebné další dodatečné peníze. Jestliže ale nenastanou zásadní změny v nastavení priorit vlády a státního rozpočtu, tak si myslím, že to bude dosaženo podle plánů.“

 

Jak vás ovlivnil koronavirus?

„Zatím funguje vše tak, jak má. Samozřejmě je otázka dalšího vývoje národního hospodářství z pohledu dopravců. Intenzita dopravy klesla, nicméně Správa železničních dopravních cest má určitou garanci provozuschopnosti celé sítě a tu zatím držíme. Finanční prostředky na železniční infrastrukturu zpochybněny nejsou.“

 

České železnice si žádají značné inovace v rozšíření jejich infrastruktury. Důležitým bodem je i modernizace zchátralých nádraží. Uvidíme, co přinese čas. Doufejme, že půjde jen o pozitiva. 

 

Také by vás mohlo zajímat:

Konference Brno rozebíraly rozvoj vysokorychlostní tratě v Česku

Elektrifikace, autonomní letadla, inovace v aerospace a další, to byla Konference Brno

 

Zdroj: Tývka.cz 

O autorovi

Michal Kvapil

Jsem člověk, který si prošel bohatou praxí v oblasti žurnalistiky. Stáž jsem odstartoval na Novinkách.cz. Následně jsem přešel do mediální skupiny Lagardere, kde jsem pět let působil v Rádiu Zet / BBC na redaktorské a editorské pozici. Pracoval jsem i na pozici zprávaře. Následně jsem přešel pod projekt Youradio Talk, kde jsem měl i vlastní pořady - například Krypton pořad o kryptoměnách. Praxi jsem nabral i v regionální televizi První boleslavská, ve které jsem si prošel prací kameramana, střihače i redaktora. Souběžně s tím spolupracuji pro portál Mladaboleslav.cz a Boleslavský deník.