Vyberte možnost Stránka

Jak financovat energetické projekty bez finančních prostředků?

Jak financovat energetické projekty bez finančních prostředků?

Výdaje za energie tvoří nedílnou a nezanedbatelnou část pravidelných nákladů mnoha podniků a firem. Energetická zařízení a infrastruktura jsou však často zastaralé a pracují s velkými ztrátami. Jejich modernizace s sebou ale nese nemalé investice. Financování energetických projektů bez nutnosti vlastních prostředků či bankovních úvěrů umožňují dvě metody – EC (Energy Contracting) a EPC (Energy Performance Contracting).

 

„Tyto dvě metody se liší především ve svých zárukách, ale také způsobem financování. Ty jsou uzpůsobeny firmám tak, aby mohly najít cestu, která pro ně bude efektivní a zároveň úsporná,“ říká Jiří Vágner ze společnosti SSI Energy, která se specializuje na poradenství a realizaci energetických řešení pro firemní zákazníky.

 

Platby za skutečně odebrané energie s metodou EC

Základním principem EC (Energy Contracting) je splácení realizovaného projektu formou odběru energie, nejčastěji se jedná o teplo, za předem definovaných podmínek. Firma tak může realizovat rekonstrukci svého energetického hospodářství bez nutnosti vlastních investic. Některá rizika navíc na sebe přebírá dodavatelská společnost.

Ta své finanční prostředky získává zpět v platbách za dodané energie. Výhodou tohoto principu je dlouhodobá smluvní záruka dodavatele za ceny energie, zákazník má dlouhodobou smlouvou zajištěnu stabilizaci plateb za dodávky energií.

 

Platby z reálně dosažených úspor energií díky metodě EPC

Základním principem EPC (Energy Performance Contracting) je splácení realizovaného projektu až z prokazatelně dosažených úspor nákladů na energie. Realizaci projektu energetických úspor na objektech a zařízeních na sebe přebírá specializovaný dodavatel. Investice, úroky a náklady na služby splácí zákazník dodavateli po dosažení úspory v provozních nákladech a po dobu sjednanou smluvně.

Jde tedy o úspory energie se zárukou, kterých je dosaženo také bez počátečních investic. Zákazník tak platí společnosti poskytující EPC řešení rozdíl mezi skutečnou platbou za energie před a po rekonstrukci zařízení či objektů. Splácení tedy probíhá až z prokazatelně dosažených úspor nákladů za energie.

„Tento způsob financování je výhodný pro obě strany. Dodavatel má stejný zájem jako zákazník, tj. minimalizaci pořizovacích i budoucích provozních nákladů. Oboje je totiž spláceno z dosažených úspor nákladů na energii. Odběratel služeb má navíc reálnou možnost dodatečných příjmů, pokud budou úspory ještě větší, než bylo původně předpokládáno,“ upřesňuje Jiří Vágner z SSI Group.

 

Také by vás mohlo zajímat:

Disney pocítil dopady koronaviru na všech frontách

Firmy jdou vpřed digitalizaci, investice ale neumí zhodnotit

 

Zdroj: Aspen

O autorovi