Vyberte možnost Stránka

Firmy jdou vpřed digitalizaci, investice ale neumí zhodnotit

Firmy jdou vpřed digitalizaci, investice ale neumí zhodnotit

Firmy vložily finanční prostředky do digitalizace. Nový průzkum mezi vedoucími pracovníky dokazuje, že jednotlivé obchodní jednotky v jejich společnosti nespolupracují na digitálních projektech. To ve finále snižuje jejich finanční přínos. Více o tom informuje společnost Accenture. Příčinou je ve velké míře nedostatečná spolupráce mezi stěžejními funkčními jednotkami ve firmě.

 

V rámci dotazování 75 % vedoucích pracovníků uvedlo, že jejich oddělení si spíše konkurují než spolupracují na digitalizaci, což zvyšuje náklady a snižuje očekávané příjmy.

Studie s názvem Together Makes Better (Společně znamená lépe) vznikla na základě rozhovorů s 1 500 vedoucími pracovníky zastávajícími různé funkce ve firmách z různých oborů i věděckých a výzkumných organizacích ještě před propuknutím pandemie covid-19. Poukazuje na trendyproblémy, které krize a hospodářský útlum ještě prohlubují, a poskytuje informace o tom, jak je řešit.

„Jak společnosti rostly, vyvinuly určitá sila – centralizovaná oddělení a divize, které se často zaměřují primárně na své interní potřeby, a v důsledku toho brání spolupráci,” řekl generální ředitel a globální lídr pro Industry X Nigel Stacey v Accenture.

„Nyní, když krize akceleruje digitální transformaci, nás tento starý problém ‚obezděné zahrady‘ znovu trápí. Nejde jen o to, že společnostem brání v digitalizaci jako takové, ale vystavuje je riziku pomalejšího zotavení a zpomalení růstu,“ sdělil Stacey.

Náklady na vnitřní konkurenci

Mnoho společností například zbytečně investovalo do některých technologií. Tento nedostatek spolupráce a nelad funkcí napříč firmou již firmy něco stojí. Například:

V letech 20172019 byly jejich náklady na investice do digitálních projektů vyšší téměř o 6 %.
Společnosti očekávaly zvýšení ročních výnosů díky digitalizaci funkcí o 11,3 %, ale v průměru dosáhly pouze 6 %.
64 % firem nevidí, že by digitální investice nějak zvyšovaly růst jejich výnosů.

„Když jednotlivé funkční celky ve firmách fungují při plánování nebo provádění digitálních projektů odděleně bez společných business cílů, potlačuje to inovace a snižuje šance na úspěšné využití digitálních technologií ve větším měřítku a s hmatatelným dopadem na růst a zlepšení výkonu,“ řekl Accenture Applied Inteligence Lead pro region Danubia Petr Lövenhöfer.

„Přední společnosti ze všech odvětví si uvědomují, že i bez současné globální krize si žádná z nich nemůže dovolit nedostatečnou spolupráci v rámci podniku a mezi svými obchodními jednotkami,”  dodal Lövenhöfer.

 

Jak zvýšit přínos digitalizace

Malá skupina společností (22 %) vyniká tím, jak dobře interně spolupracují s cílem zvýšit přínos digitalizace. V letech 20172019 tito šampióni dosáhli výrazně lepších finančních přínosů z digitalizace svých obchodních funkcí:

  • Z digitálních projektů získaly čtyřikrát vyšší dodatečné příjmy než ostatní společnosti – 27,1 % oproti 6,6 %.
    Byly 13x profitabilnější, jejich EBIT (zisk před úrokem a daní) vzrostl o 27 % oproti 2,1 %, přestože do digitálních projektů investovali pouze 1,5x více.
  • Další analýza po začátku pandemie ukázala, že tito šampióni také čelili současným propadům lépe, pokud jde o průměrnou cenu akcií. To dokazuje, že to, co tyto společnosti dělají jinak, zvyšuje jejich konkurenceschopnost ve zhoršujícím se hospodářském klimatu. Jejich taktika zahrnuje:
  • Obchodní strategie šampionů obsahují plány provádění digitální transformace napříč všemi funkčními jednotkami. Každý vedoucí ví, co je v sázce, a je za to zodpovědný.
  • Většinou mají jednoho výkonného manažera zodpovědného za celkovou digitální transformaci a úspěšnou digitalizaci všech funkcích (82 % vs. 66 %).
  • Vybírají projekty, které spojují lidi a stimulují spolupráci mezi sekcemi jako je správa připojených zařízení a digitalizace technických dat.
  • Jejich digitální řešení a platformy jsou interoperabilní. Jejich digitální platformy budou s větší pravděpodobností dobře komunikovat (71 % vs. 64 %).
  • Mají jasně daná pravidla, jak by jejich informační technologie (které podporují plánování podniku) a provozní technologie (které řídí výrobu a provoz) měly spolupracovat.

„Společnosti musí pokračovat v digitální transformaci i v době hospodářského útlumu,“ řekl generální ředitel a vedoucí výzkumu pro Industry X.0 v Accenture Raghav Narsalay

„Funguje to pouze tehdy, pokud se zaváží ke spolupráci napříč funkcemi. A tento faktor je stejně jako efektivita nebo produktivita kritickým indikátorem, který v těžkých dobách rozděluje úspěšné od neúspěšných,“ dodává Narsalay.

 

Také by vás mohlo zajímat:

BMW a jeho udržitelný materiálový cyklus pro bateriové články

Technologičtí giganti koronavirovou pandemii nepocítili, příjmy vzrostly

 

Zdroj: Accenture

O autorovi