Vyberte možnost Stránka

Startupy zaměřené na udržitelnost jsou u investorů trendy

Startupy zaměřené na udržitelnost jsou u investorů trendy

Exitů firem v dopravním, energetickém a zemědělském sektoru zabývajících se klimatickými technologiemi bylo vloni 104, tedy čtyřikrát více, než v roce 2017, kdy tento počet dosahoval jen 24. Vyplývá to z údajů společnosti Sillicon Valley Bank. Významný růst zaznamenal také index udržitelných společností EIP Climate Tech Index. Od začátku roku 2017 do konce dubna 2022 vzrostl zhruba o 200 %, což je bezmála o 70 procentních bodů více než u indexu Nasdaq. Podle odborníků z investičního akcelerátoru Soulmates Ventures tomu napomáhá mimo jiné klimatická politika států.


Celkem 43 zemí se zavázalo k úplnému omezení emisí oxidu uhličitého do roku 2050. Patří mezi ně především státy Evropské unie.

„Opatření, které vlády v rámci klimatické politiky přijímají, mají samozřejmě dopad i na trhy. Díky legislativě týkající se snižování emisí se vytváří významná tržní příležitost pro firmy působící v oblasti klimatických technologií,“

Tomáš Kabeláč, Sustainability Manager z investičního akcelerátoru Soulmates Ventures

V minulém roce vložili venture investoři do 605 udržitelných společností celkem 31,4 miliard dolarů. Oproti tomu v roce 2020 se jednalo o celkovou částku 18,6 miliard dolarů investovanou do 510 společností. Medián investice do jedné společnosti se za posledních pět let více než zdvojnásobil. V roce 2017 dosahoval 2,7 milionu dolarů, v roce 2021 to už bylo 6,83 milionu dolarů. Vychází to z dat společnosti Pitchbook.

„Skvělou zprávou je, že klimatické technologie zaznamenaly více jak 100 exitů v roce 2021. Před 5ti lety to byla přitom pouze čtvrtina. To znamená, že pokud jsou dobré podmínky na trhu, klimatické technologie jsou schopný generovat investorům ROI, což je pro investory jeden z nejdůležitější faktorů,”

Hynek Sochor, zakladatel a předseda představenstva Soulmates Ventures

„v současnosti je potřeba sledovat, jak se klimatickým technologiím bude dařit i nadále, když tržní podmínky nejsou ideální. Je možné, že si skrze své zaměření na současné globální problémy vybudují tyto technologie roli bezpečného přístavu i v časech rozbouřených trhů. Na konci tohoto roku budeme vědět více, ale s jistotou můžeme říct, že investiční aktivita v sektoru klimatických technologiích je pro tento rok stále v silných číslech.”

Hynek Sochor, zakladatel a předseda představenstva Soulmates Ventures

Většina climate-tech firem hospodaří s penězi na účtu více než rok

Společnosti působící v oblasti klimatických technologií disponují finančními zdroji na mnoho měsíců dopředu.

„Podle nových dat se mohou udržitelné startupy pyšnit poměrně slušnou délkou cash runway2, a to i navzdory tomu, že mají poměrně vysoký cash burn3. Hlavní finanční problém nastává, když se má řešení pilotně otestovat a když dochází ke škálování produktu či řešení,“

říká Václav Gregor, CEO investičního akcelerátoru Soulmates Ventures.

Data Soulmates Ventures ukazují, že 50 % společností v zemědělském a potravinářském odvětví má dostatek financí alespoň na 14 měsíců. V energetice vydrží 50 % firem zdroje minimálně na 13 měsíců, v dopravě a logistice aspoň na 10.

Mezi investory roste zájem o startupy

Data prokazují, že udržitelné startupy mohou konkurovat zaběhlým korporacím s dlouholetou tradicí.

„Mnoho etablovaných firem se jen těžko adaptuje na rychle se měnící podmínky v oblasti klimatických technologií. Proto jsou udržitelné startupy pro investory stále atraktivnější. Trhy, na které klimatické technologie cílí, jsou největší, co dosud byly. Nepochybujeme o tom, že je jen otázkou času, než se jejich tržní kapitalizace bude pohybovat v bilionech dolarů,“

říká Václav Gregor, CEO investičního akcelerátoru Soulmates Ventures.

Zdroj: https://www.svb.com/trends-insights/reports/future-of-climate-tech

O autorovi