Vyberte možnost Stránka

Seed Starter České pojišťovny úspěšně zhodnocuje zainvestované startupy

Seed Starter České pojišťovny úspěšně zhodnocuje zainvestované startupy

Korporátní venture kapitálový fond Seed Starter České spořitelny má po třech letech fungování v portfoliu osm zainvestovaných technologických startupů s tržní hodnotou přesahující 400 milionů korun. Patří mezi ně platforma pro mikroinvestice do nemovitostí Investown, aplikace PalmApp, která umožňuje zaměstnancům přístup k odpracované mzdě ještě před výplatním termínem, nástroj na sledování pohledávek Rekenber, inovativní slovenský startup SmartHead, který pomáhá firmám s udržitelným podnikáním a ESG reportingem, cloudová aplikace pro digitalizaci účetnictví wflow.com a elektronické podepisování dokumentů od společnosti Signi.


Během léta přibyl podíl ve startupu encall, který pomáhá klientům s optimalizací domácích výdajů. Zatím poslední osmou akvizicí je investice do česko-slovenského startupu Blockmate, který vyvíjí novou generaci řešení pro bezpečné a konsolidované finanční služby. V odhadovaných výnosech za rok 2023 představují aktivity Seed Starteru včetně spolupráce se zainvestovanými startupy pro Finanční skupinu České spořitelny přibližně 45 milionů korun – oproti roku 2022 se jedná o dvojnásobný nárůst.

Více než jednou tolik. Takové je po třech letech zhodnocení prostředků, které Česká spořitelna vložila prostřednictvím venture kapitálového fondu Seed Starter do perspektivních českých a slovenských startupů. Od svého vzniku zainvestoval tento fond 185 milionů korun, tržní hodnota jeho portfolia dnes činí 405 milionů korun, což znamená kumulativní 119% zhodnocení.

Mám radost z toho, že se Seed Starteru podařilo během tří let existence vybudovat silné portfolio startupů, které na český trh přináší nejen skvělé produkty a služby, ale i silnou vizi. O tom, že podporujeme správné projekty svědčí i fakt, že se nám vynaložené investice podařilo zhodnotit na více než dvojnásobek,

Jiří Skopový, lídr programu Seed Starter České spořitelny

Jsem si zároveň vědom rizika, že ne každý projekt musí nakonec dopadnout dobře a že valuace startupů se v poměrně turbulentní době mohou v čase rychle měnit,

Jiří Skopový, lídr programu Seed Starter České spořitelny

Skopový na druhou stranu věří, že se Seed Starteru podařilo nastartovat pozitivní trend. Vypovídá o tom i to, že se bance daří dosahovat výnosů i z konkrétní spolupráce s jednotlivými startupy.

Spolupráce se startupy s sebou přináší jasné benefity pro banku a její klienty. Z pohledu České spořitelny můžeme být zcela konkrétní – v očekávaných výnosech za rok 2023 přinesou bance aktivity Seed Starteru včetně spolupráce se startupy zhruba 45 milionů korun, což je dvakrát více, než dosáhly tyto výnosy v minulém roce,

Jiří Skopový, lídr programu Seed Starter České spořitelny

Poslední investicí Seed Starterteru oznámenou letos v září je společnost Blockmate – jedná se celkově o osmý zainvestovaný startup. Předtím Seed Starter zainvestoval desetiprocentní podíl ve startupu encall, který prostřednictvím své platformy DEAP (Digital Expenses Advisory Platform) dokáže optimalizovat domácí výdaje za energie.

V první polovině letošního roku se do portfolia Seed Starteru přidal startup SmartHead, který působí v oblasti udržitelného podnikání a ESG reportingu. Na začátku loňského roku se mezi podpořené technologické firmy zařadily Rekenber, PalmApp a wflow.com. Vůbec prvním zainvestovaným startupem programu Seed Starter byla v roce 2020 investiční crowdfundingová platforma Investown, v roce 2021 přibyl poskytovatel elektronických podpisů dokumentů Signi.

Právě spojení a důvěra silného partnera v podobě největší tuzemské banky je jedním z růstových faktorů zainvestovaných startupů.

Ověřili jsme si, že podpora startupu není jen o samotné investici, ale také o dobrých podmínkách, které mu vytvoříte v rámci inkubace a akcelerace, a to včetně možností pro škálování, jaké dokážete jako investor otevřít. Přímá integrace některých startupů do banky, jejich škálování napříč ostatními zeměmi, kde působí skupina Erste a dynamický růst jejich valuace – to jsou pro nás jasné signály, že propojení se Seed Starterem představuje pro podpořené startupy silnou přidanou hodnotu,

Jiří Skopový, lídr programu Seed Starter České spořitelny

Seed Starter své aktivity neomezuje pouze na startupy, které jsou součástí portfolia programu. Účast ve Startup Bootcampu či Silicon Valley Accelerator je otevřena všem startupům s dostatečně silným potenciálem a vizí.

Do inkubačního programu Startup Bootcamp se může přihlásit jakýkoliv startup působící v Česku či na Slovensku – jeho účastníci získají zdarma náhled na své podnikání od mentorů, kteří jim ukáží, jak nejlépe prezentovat svůj nápad investorům, zda mají dostatečnou přidanou hodnotu pro zákazníky či zda vůbec byznys dál rozvíjet. Startupy, které mají dostatečně silný globální potenciál mohou využít akcelerační program Silicon Valley Accelerator, v rámci něhož pracují s americkými mentory a mají možnost zaujmout investory přímo v Silicon Valley.

O úspěších CVC programu Seed Starter vypovídá i jeho rozšiřování v rámci skupiny Erste – v minulém roce expandoval Seed Starter na Slovensko a v současnou chvíli se chystá jeho spuštění na rumunském trhu. Je to právě expanze programu, která otevírá nové možnosti pro další škálování a zahraniční růst nadějných inovativních podniků.

Zdroj: Česká spořitelna

O autorovi