Vyberte možnost Stránka

ŠAVŠ hostila zasedání projektu JEUL, které podporuje rozvoj vysokoškolského vzdělání v Asii

ŠAVŠ hostila zasedání projektu JEUL, které podporuje rozvoj vysokoškolského vzdělání v Asii

Na půdě Škoda Auto Vysoké školy v Mladé Boleslavi se v pátek 10. ledna 2020 uskutečnilo zasedání projektu JEUL. Jeho cílem je podpoření rozvoje  vysokoškolského vzdělávání v asijských zemích. Jde o projekt Evropské komise, který běží v rámci programu Erasmus+. Tohoto programu se účastní dvě vysoké školy z Čínské lidové republiky a dvě z Vietnamu. Na evropské straně tohoto projektu je italská univerzita v Sieně (University of Siena), britská Univerzita v Kentu a litevská Vilniuská univerzita. Úloha Škoda Auto Vysoké školy je seznámit ostatní vysoké školy, jak spolupracuje s průmyslem směrem k praxi studentů. Ve Vietnamu je tato věc podle rektora Pavla Mertlíka velice málo rozvinutá. Čína je na tom na druhou stranu výrazně lépe.  Výměna zkušeností má i přesto velký smysl. 

 

Pavel Mertlík, rektor ŠAVŠ 

Pavel Mertlík - rektor ŠAVŠ

 

Erasmus je obecně znám tím, že jde o výměnu studentů. Na druhou stranu má další řadu větví. Jedna z nich je právě technická pomoc. V tomto konkrétním případě to funguje tak, že nejezdí studenti, ale do čínských a vietnamských škol dojíždí vyučující z našich evropských škol. Zároveň sem jezdí na stáže v obráceném směru učitelé z asijských zemí. Náš projekt bude pokračovat hned příští týden od pondělí do pátku. Bude zde workshop pro skupinu vysokoškolských učitelů z Vietnamu a Číny, kteří si sem přivezou curriculua svých předmětů, které vyučují. Cílem projektu je zlepšení struktury předmětů tak, aby se tam zapojila ve větší míře spolupráce s praxí a aby se tam zabudovaly znalosti a dovednosti. Ty podniky trápí zejména v okamžiku, kdy přijdou noví zaměstnanci a čerství absolventi vysokých škol. Nemají totiž odpovídající znalosti v těch příslušných věcech, které podniky potřebují. To se týká jak praktických návyků a dovedností, tak i třeba při práci s počítači a podobně. Zejména pak jde ale o komunikaci takzvaných měkkých kompetencí, které jak v té Číně, tak i v tom Vietnamu byly identifikovány studenty i podniky v průzkumu, který jsme v rámci projektu dělali. Vyšlo z toho, že jsou podrozvinuté a že jde o největší bariéru úspěchu studenta ve chvíli, když nastoupí do svého prvního zaměstnání.“

 

Loňský rok opět trhal rekordy v zaměstnanosti. Souvisí cesta tohoto projektu i s tím, že studenti z těchto zemí mohou zalepit díry na českém pracovním trhu?

„To si nemyslím. Motivace určitě taková nebyla. Jak jsem říkal, tak jde o mezinárodní projekt, který vede univerzita v Sieně a zrovna v Itálii je ta situaci do jisté míry obrácená. My jsme tam byli spíš vybráni právě proto, že jsme škola, která úzce spolupracuje se společností Škoda Auto, ale také s dalšími asi čtyřiceti společnostmi v České republice i v zahraničí. V tomto směru máme dvacet let trvající dlouholeté zkušenosti. Úloha Univerzity v Kentu je zase například zlepšení kvality virtuálního výukového prostředí. Jde o různé IT programy na podporu výuky a podobně. Ten projekt má několik větví a naše role je právě to, co jsem říkal. To, co jste zmínil, by mohlo mít teoreticky nějaký efekt, protože v návaznosti na ten projekt již skupina studentů z Číny praktikovala ve Škodovce.“

 

Vyhodnocujete nějakým způsobem progres, jak se výuka zlepšuje?

„To je právě část tohoto programu. Kolegové z Asie tady budou mimo jiné referovat o tom, jak probíhají změny v těch předmětech od té doby, co se samotný projekt spustil. Aktuálně probíhá třetí rok. Ukážou i počty studentů, kteří prošli těmi inovovanými studijními předměty, jaké zavedli třeba nové výukové programy – počítačové a podobně. Protože je to projekt financovaný Evropskou komisí, tak se zatím dávaly dvě průběžné zprávy, ale závěrečná zpráva se bude podávat na jaře příštího roku. Poté samozřejmě ti objednatelé toho projektu, což je příslušná složka v rámci Evropské komise zhodnotí, na kolik se to povedlo a podle toho proplatí náklady stejně, jak to u podobných projektů bývá.“

 

Jak se liší české školství s tím v Asii?

„Ono se to nedá paušalizovat. České vysokoškolské školství je velice různorodé od výzkumných univerzit po univerzity výukově zaměřené. To samé najdete v jiných zemích. Z naší zkušenosti je dost velký rozdíl mezi moderností výukových metod v Číně a ve Vietnamu. Ve Vietnamu stále převažuje ten frontální způsob výuky. Vyučující přednese přednášku, studenti poslouchají, poté zpracovávají nějaké úkoly. V Číně je to na druhou stranu mnohem modernější a více interaktivnější a myslím si, že se to příliš neliší od našeho vysokoškolského prostředí.“

 

Škoda Auto Vysoká Škola v loňském roce akreditovala dva nové bakalářské programy. Jeden je zaměřený na informační technologie a druhý na průmyslové inženýrství. Konkrétně jde o Manažerskou informatiku a Průmyslový management. Aktuálně mladoboleslavská vysoká škola připravuje navazující magisterské programy. To je cíl univerzity pro nový rok 2020.

 

 

Zdroj: Tývka.cz 

O autorovi

Michal Kvapil

Jsem člověk, který si prošel bohatou praxí v oblasti žurnalistiky. Stáž jsem odstartoval na Novinkách.cz. Následně jsem přešel do mediální skupiny Lagardere, kde jsem pět let působil v Rádiu Zet / BBC na redaktorské a editorské pozici. Pracoval jsem i na pozici zprávaře. Následně jsem přešel pod projekt Youradio Talk, kde jsem měl i vlastní pořady - například Krypton pořad o kryptoměnách. Praxi jsem nabral i v regionální televizi První boleslavská, ve které jsem si prošel prací kameramana, střihače i redaktora. Souběžně s tím spolupracuji pro portál Mladaboleslav.cz a Boleslavský deník.