Dodržování ekologických principů a s tím spojené recyklování odpadu komplikuje výrazné snížení ceny odpadového papíru. To podle hlavního ekonoma Czech Fundu Lukáše Kovandy způsobilo rozhodnutí Číny omezit dovoz odpadu. V souvislosti s nedostatečnou kapacitou recyklačních kapacit v Evropě tato neblahá skutečnost doléhá i na trh se sběrným papírem v České republice. Tuzemsko je v důsledku nedostatečných recyklačních kapacit závislé na vývozu sběrného papíru.

 

V České republice se ročně vybere okolo milionu tun papíru. Z toho se recykluje pouze pětina.

Poptávka po sběrném papíru pro účely jeho recyklace v ČR sice dlouhodobě postupně narůstá, ale v tuto chvíli pomaleji než jeho nabídka – právě proto, že přebytečnou nabídku už neodčerpává v takové míře jako v minulosti Čína. Čína svůj dovoz omezuje postupně od konce roku 2017, nyní je tak situace dosud nejkritičtější, co se výkupu papíru v ČR týče,“ řekl Kovanda.

Čína omezuje vývoz recyklovaného papíru, protože se podle Kovandy proměňovala doslova v „odpadkový koš světa“. Západ v čele se Spojenými státy vyvážel do říše středu zejména papír horší kvality.

Nedostatek recyklačních kapacit v ČR, který je závažný, způsobuje zejména ta skutečnost, že tu v uplynulých letech investoři nevybudovali dostatek příslušných závodů. Zvolili raději okolní země typu Maďarska, Polska či Německa. Zásadním důvodem jim bylo to, že stavební a povolovací řízení jsou v ČR nejen v případě výstavby recyklačních závodů velmi zdlouhavá, což snižuje výnosnost investice, resp. prodlužuje časový horizont její návratnosti,“ informoval Kovanda.

 

Zdroj: Komentář Lukáše Kovandy