Vyberte možnost Stránka

Konference Brno: Ceny energií se nevrátí na předkrizovou úroveň

Konference Brno odstartovaly v Quality Hotel Exhibition Centre další ročník seriálu konferencí. První v tomto roce se zaměřila na očekávaný vývoj energetiky v Česku a ve světě. Dále nás čekají konference zaměřené na očekávaný vývoj kolejových vozidel, zdravotnictví a zdravotní péče, letecký o obranný průmysl, automobilový a potravinářský průmysl. Teď si pojďme ale zrekapitulovat to, co se řešilo v rámci konferencí zaměřených na energetiku.


Tomáš Holub, člen bankovní rady České národní banky (ČNB)

Holub

Pro dnešní konferenci bych chtěl seznámit účastníky s naším makroekonomickým výhledem. Po dlouhé době můžeme začít vysílat trochu optimističtější sdělení. Inflace je na vrcholu, bude klesat. Určitzm otazníkem je, jak velkým tempem, ale to nejhorší z hlediska vývoje inflace máme pravděpoodbně za sebou.

Miroslav Singer, Hlavní ekonom Generali CEE Holding

Já jsem se dnes snažil udělat takový můstek mezi makrem, globální ekonomikou, naší ekonomikou a energetickým sektorem. Krátkodobě se vyrovnáváme s tím, co přišlo, ty ohromné ceny energií už těžko zažijeme. Dlouhodobě platí, že tím, že nejsou žádné volné zdroje ani pracovní síly ani co se týče energií, tak se dá očekávat, že se ceny rozhodně nevrátí a zůstanou na násobcích té situace před krizí. To jsou ceny, které teď zažíváme a umíme se s nimi vyrovnat, ale pro Evropu to žádná skvělá zpráva není.

David Martínek, Public Affairs Manager ČEZ ESCO, a.s.

Má prezentace na konferenci energetika s vývojem v Evropě a ve světě byla zaměřená primárně na téma decentralizace úspory a soběstačnosti energií. Jak všichni víme, tak energetika je v posledních letech velmi turbulentním oborem, který v současné chvíli tlačí právě na nezávislost, soběstačnost a na energetické úspory.

Musím říct, že velký úspěch je, kolik se podařilo ušetřit plynu za poslední rok oproti srovnání s těmi předchozími. Samozřejmě to, co nás zajímá, jsou energetické úspory v budovách, které nabízíme jak v municipální sféře, tak samozřejmě státu. Jsou ještě obrovské rezervy v tom, co by se dalo realizovat a co by se dalo uspořit stejně jako v rámci obnovitelných zdrojů na střechy našich zákazníků. Ať už jde o střechy obecní, městské nebo pro velké firmy, jako jsou třeba Škoda Auto nebo Billa, kterým dodáváme naše řešení.

Mé vnímání je takové, že rytmus konference se oproti minulým letům velmi změnil a v podstatě přizpůsobil tomu, co se děje. Slyšeli jsme hodně slov o flexibilitě, o podpůrných službách, o tom, že přenosová síť se bude muset do budoucna přizpůsobovat právě nové energetice a novým zdrojům, které budou připojeny. To znamená, že už nejsme v tom starém režimu. Bavíme se o změně paradigmatu v energetice, o výrobě v místě spotřeby a to je vlastně to, co se dnes prolínalo celou konferencí. Mám radost z toho, že reflexe trhu je opravdu taková, jaká by asi měla být.

Jaromír Vorel, Jednatel ŠKO-ENERGO

Naše projekty, které budu představovat a které jdou směrem dekarbonizaci, byly rozjety roky před válkou. Válka a panika na trhu včetně potenciálního nedostatku trhu vůbec neznamenal, že bychom z toho uhnuli. Naopak Škoda i Volkswagen naopak trvaly na tom, abychom spíše ještě přitvrdili v té dekarbonizační cestě. Takže mohu říci, že kromě paniky o tom, zdali bude v zimě plyn nebo nebude, nám to náš modus operandi nezměnilo.

Alexandr Černý, Energetický regulační úřad

Myslím, že ta prezentace byla zajímavá z toho důvodu, že rok 2022 byl kvůli energetické krizi poměrně hektický. Byl hektický i v oblasti regulace. Spousta činností, které jsme museli vykonávat, bylo nestandardních a za normálních okolností je neděláme. Teď to vypadá s ohledem na ceny, na naplněnost zásobníků na velkoobchodním trhu, že krize a ta nejakutnější část skončila, i když je to možná trochu optimistické. Pokud by tomu tak bylo, tak do budoucna se vracíme k těm standardnějším úkolům.

I když i v rámci standardnějších úkolů jsou některé i velmi neobvyklé. To je v podstatě opožděná transpozice směrnice EU v oblasti nových prvků trhu s elektřinou. Zejména pak jde o sdílení komodit a následně pravděpodobně v budoucnu i agregace nezávislého agregátora a podobně. To jsou všechno věci, které pravděpodobně přinese aspoň v té části sdílení novela energetického zákona LEX OZE 2, která vytvoří základní rámec. Pro regulační úřad pak zbyde úloha implementovat ty věci do prováděcích předpisů, jako jsou pravidla trhu s elektřinou.

CO JE TO OZE 2?

LEX OZE 2 je zkrácené označení pro novelu zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie, která byla schválena v roce 2020 v České republice. Hlavním cílem novely je podpořit výrobu energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou například slunce, vítr a biomasa, a zároveň snížit emise skleníkových plynů a tím přispět k ochraně životního prostředí.

Konkrétně se novelou LEX OZE 2 stanovuje, že v roce 2030 musí být alespoň 22 % veškeré spotřebované elektřiny v České republice vyrobeno z obnovitelných zdrojů energie, a že do té doby se musí také snížit emise skleníkových plynů o 45 % ve srovnání s rokem 2005. Novela také stanovuje pravidla pro podporu obnovitelných zdrojů energie, včetně podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a podpory pro nové projekty v oblasti obnovitelné energie.

LEX OZE 2 je významným krokem směrem k udržitelnému rozvoji a snižování emisí skleníkových plynů, a zároveň poskytuje podporu pro nové investice do obnovitelných zdrojů energie v České republice.

Stanislav Škapa, Konference Brno

Na základě toho, co jsme dnes mohli slyšet od fundovaných řečníků, ať už to byli přímo kapitáni průmyslu nebo dodavatelé ať už primárních nebo sekundárních energií, tak přece jenom se nám podařilo přežít rok, který byl velmi nestabilní. Ještě před jedenácti měsíci na konferenci tohoto typu před rokem jsme si určité scénáře modelovali. Tyto scénáře ale byly v tom špatném slova smyslu přepsány. Myslím si, že jsme to zvládli velmi dobře. Neříkám na výbornou ale velmi dobře a to i v tom kontextu, jak to zvládna společnost jako celek.

Poznali jsme i sami sebe, jak jsme schopni se změnit – naše chování i naše zvyky a technologicky se transformovat, byť máme určité rezervy. Do toho opravdu zákony ekonomiky a ekonomie fungují. Takže když mám něčeho velkou cenu, tak cena energií velmi rychle a vysoko stoupá. Opravdu nemáme z čeho jinak kupovat, takže poptávka bude limitována. No a za nějaký čas ta cena padá.

Je pravdou, že minulý rok jsme byli svědky nešťastných událostí, nejen války na Ukrajině, ale také toho, že velké teplo snížilo hladinu řek. Některé hydroelektrárny opravdu nemohly být zapojeny. To nejen u nás, ale v celé Evropě a pak zejména problém francouzských jaderných elektráren – částečně z toho důvodu, že nešlo chlazení, protože vyschly řeky. Byla podceněna technologie respektive technologické opravy, ať už vznikly v době covidu. Šlo také o to, že nebylo nikoho, kdo by to opravil – prostě byl nedostatek odborníků.

Teď jsme viděli, že se situaci ve Francii zlepšuje, ne sice tak rychle, jak se očekávalo, ale situace se zlepšuje. Takže minimálně tady tato skutečnost zlepší celkovou produkci v Evropě. Stačí, když se to v Evropě zlepší. Postupně se to přes Německo přesune až k nám. Můžeme očekávat stejné léto, nevím, nejsem meteorolog a dlouhodobé předpovědi jsou jako házení mincí.

Přiznejme si pak, že nervozita s Ukrajinou trvá, ale není už tak velká. Řeknu to teď velmi drsně, my jsme si zvykli. Takže nervozita už je menší. Ano víme, že se pořád vyhrožuje, ale myslím si na základě toho, jak chovají akciové trhy nebo finanční a také jak se chovají futures kontrakty na elektřínu a zemní plyn, tak některé ty skutečnosti i ty negativní jsou započítány. Proto i ten můj mírný optimismus a i pro domácnosti.

Myslím si, že prolomení stropu, který dala vláda, už je v podstatě na spadnutí. Na druhou stranu se domnívám, že teď pro mnoho spotřebitelů by byly lepší spotové ceny nebo kontrakty, otázkou je, zdali to vláda povolí. V tomto kontextu si myslím, že i Evropa začíná přehodnocovat svůj energetický postoj nebo svoji energetickou politiku. Na druhou stranu tam vždy bude ten základní směr energií vende. To je v podstatě z mého pohledu, že těmi hybateli budou Němci. My se přizpůsobujeme. Není to, prosím o tom, jestli elektřina je obchodována na drážďanské burze nebo někde jinde.

CO JSOU TO SPOTOVÉ CENY?

Termín “spotové ceny” (také nazývané “okamžité ceny” nebo “ceny na místě”) se používá k popisu cen, za které je možné okamžitě koupit nebo prodat komoditu nebo finanční aktivum na trhu.

Jde o ceny, které jsou platné v konkrétních okamžicích a vypočítávají se na základě aktuální nabídky a poptávky na trhu. Spotové ceny se používají především pro komodity jako jsou ropa, zemní plyn, kovy nebo zemědělské plodiny, ale
také pro finanční nástroje jako jsou měnové páry nebo akcie.

Spotové ceny jsou ovlivněny mnoha faktory, jako jsou například světová poptávka a nabídka, politické a hospodářské události nebo změny vynucené zákony nebo regulacemi. Tyto faktory mohou být jak krátkodobé, tak dlouhodobé, a mohou vést ke značným výkyvům v cenách.

Zdroj: Tývka.cz, Konferene Brno

O autorovi

Michal Kvapil

Jsem člověk, který si prošel bohatou praxí v oblasti žurnalistiky. Stáž jsem odstartoval na Novinkách.cz. Následně jsem přešel do mediální skupiny Lagardere, kde jsem pět let působil v Rádiu Zet / BBC na redaktorské a editorské pozici. Pracoval jsem i na pozici zprávaře. Následně jsem přešel pod projekt Youradio Talk, kde jsem měl i vlastní pořady - například Krypton pořad o kryptoměnách. Praxi jsem nabral i v regionální televizi První boleslavská, ve které jsem si prošel prací kameramana, střihače i redaktora. Souběžně s tím spolupracuji pro portál Mladaboleslav.cz a Boleslavský deník.