Vyberte možnost Stránka

Vysoké a střední školy spolupracují čím dál více s firmami

Vysoké a střední školy spolupracují čím dál více s firmami

V současnosti výrazně sílí snaha českých firem spolupracovat s vysokými i středními školami. Co nejranější propojení vzdělání s praxí je výhodné pro všechny zúčastněné. Pro řadu firem jde navíc o jedinou možnou cestu, jak získat profesně dostatečně způsobilé a perspektivní pracovníky. Zjištění odborníků z poradenské skupiny Moore Czech Republic dokládají, že řadě společností zejména v průmyslu významně vzrostl průměrný čas nutný k zaškolení absolventů. Propojením vzdělání s praxí to chtějí změnit.


Čeští absolventi středních i vysokých škol mají velkou výhodu ve srovnání se svými vrstevníky ze západní Evropy. Díky přehřátému pracovnímu trhu patří tuzemská míra nezaměstnanosti mladých lidí mezi nejnižší v Evropě.

„Podle dat Úřadu práce bylo na tuzemském pracovním trhu od jara 2018 téměř pět let více volných pracovních míst než uchazečů, poměr se obrátil až letos v lednu. S mírným zjednodušením se dá říct, že kdo práci hledá, což je pro absolventy typické, tak ji dříve či později poměrně snadno dokáže najít,“

Lucie Krejčová, HR a Recruitment Manager Moore Advisory CZ

Mladí Češi jsou obvykle ochotni za prací cestovat či se dokonce přestěhovat.

„To je u starších pracovníků s vybudovaným zázemím mnohem složitější a přispívá to ke strukturální nezaměstnanosti v některých regionech,“

Lucie Krejčová, HR a Recruitment Manager Moore Advisory CZ


Nízká kvalita uchazečů

Obecně dlouhodobě nízkou nabídku pracovníků zesiluje také fakt, že do nejmladších skupin produktivního obyvatelstva v těchto letech spadají demograficky nejslabší ročníky narozené na přelomu 20. a 21. století.

„Jedna věc je kvantitativní pohled, příznivě však nelze hodnotit ani kvalitu absolventů tuzemských středních a vysokých škol,“

Lucie Krejčová, HR a Recruitment Manager Moore Advisory CZ

„Od řady našich klientů víme, že nábor a proškolení absolventů je mnohem složitější než v minulých letech. Zřejmé to je především v technických profesích, ale výjimkou nejsou nedostatky ani pro ekonomické pozice,“

Radovan Hauk, partner Moore Czech Republic

Například u technických oborů mají absolventi minimální zkušenosti s obsluhou pracovních strojů. Firmy tak v rámci možností podávají vzdělání pomocnou ruku prostřednictvím různých partnerství se školami, čímž se snaží ovlivnit úroveň absolventů a sledují tím lepší výchozí pozici při náboru.

„Na předních tuzemských školách se spolupráce s praxí v posledních letech zintenzivnila, prostor pro ještě hlubší propojení, které ve výsledku pomůže celému Česku, zde ale stále je,“

Radovan Hauk, partner Moore Czech Republic

Obavy z upozadění akademické role univerzit není na místě, protože systémy mohou fungovat souběžně a pozitivně si pomáhat.

Propojení vzdělávání s praxí napříč generacemi

S intenzivnější spoluprací nejen s vysokými, ale i středními školami, začíná tři roky po svém vzniku i skupina Moore Czech Republic. Vedle základních spoluprací s Vysokou školou ekonomickou v Praze a Českou zemědělskou univerzitou formou účasti na veletrhu pracovních příležitostí nedávno oznámila strategickou spolupráci s vysokou školou Sting, čímž reaguje na nedostatek pracovních sil v oblasti účetnictví.

„Vedle tříletého propojení vzdělání s praxí poskytneme vybraným studentům 100% stipendium. Celá spolupráce vede k tomu, že ihned po ukončení studia mohou studenti obsadit vysoce specializované i manažerské pozice,“

Radovan Hauk, partner Moore Czech Republic

Skupina má v rámci vzdělávání a spoluprací se školami další plány. Ještě v letošním roce hodlá navázat intenzivní spolupráci se středními školami, zejména v oblasti účetnictví, financí nebo informačních technologií.

Zdroj: Moore Czech Republic

O autorovi