Vyberte možnost Stránka

Zelená města jsou budoucnost, Praha je pozadu

Zelená města jsou budoucnost, Praha je pozadu

Podle expertů poradenské skupiny Moore Czech Republic budou pro budoucí vývoj měst rozhodující koncepce tzv. chytrých a zelených měst. Upozorňují, že nyní ta česká v tomto ohledu zaostávají za západní Evropou, mimo jiné kvůli nepružné stavební legislativě. Ve srovnání Evropské enviromentální agentury, které se zabývalo podílem zelené infrastruktury ve 37 hlavních městech v Evropě, se Praha umístila na 20 místě. Velmi dobře si tuzemská metropole vede naopak v udržitelné mobilitě, v indexu společnosti Arcadis se umístila na celosvětovém 5. místě.


Zelené město je koncept, který kombinuje zlepšování životního prostředí ve městech s ochranou klimatu ve všech aspektech fungování města.

„Nejdůležitější je v tomto ohledu patrně oblast energetiky, kde je pro zelená města charakteristické využívání energie z obnovitelných zdrojů. Zde dochází také k propojení s koncepcí chytrého města, a to například prostřednictvím digitalizace vazeb mezi výrobou a spotřebou energie. Už dnes se implementují zařízení, jako jsou chytré elektroměry či chytré transformátory, které umožňují využití dat k optimalizaci spotřeby elektrické energie,“

Petr Kymlička, partner skupiny Moore Czech Republic

S vývojem chytrého a zeleného aspektu měst dojde postupně také k posílení či redefinici některých funkcionalit.

„Bude se jednat především o řešení inkluze, úkolem měst bude zajistit rovný přístup ke službám a infrastruktuře pro všechny sociální skupiny. Zadruhé půjde o digitální transformaci, která umožní optimalizovat chod měst za pomoci technologií, jako jsou umělá inteligence, internet věcí nebo big data. V neposlední řadě se změní také přístup měst k risk managementu. Pandemie nám ukázala, že města musí být schopna efektivně reagovat na nestandardní situace. Tuto dovednost budou muset v budoucnu využít například v souvislosti s klimatickou změnou,“

Miloslav Rut, partner společnosti Moore Technology CZ

Česká města brzdí legislativa

V implementaci konceptu zeleného města jsou města v České republice za ostatními evropskými pozadu. Podle loňských dat Evropské enviromentální agentury byla Praha pokryta zelenou infrastrukturou ze 36 %, stejně jako například Budapešť. Průměrná hodnota pro 37 evropských hlavních měst přitom byla 41 %, takového pokrytí dosahuje sousední Bratislava. Z našich sousedů se pak vůbec nejlépe umístila německá metropole, Berlín byl ve srovnání evropských hlavních měst na 8. místě s 51 %.

Neprůchodná legislativa a byrokratická zátěž zásadním způsobem brzdí rozvoj českých měst, a to nejen v ‚zeleném‘ směru, ale také ve zcela běžném růstu. Pro příklad nemusíme chodit daleko; jen málo měst významu a velikosti Prahy má prakticky v centru tolik brownfieldů, zpustlých ploch a neudržovaných domů. Na druhé straně, rozdíl není tak velký z pohledu konceptu chytrého města, byť v řadě případů je implementace opatření spíše v rukou firem než vedení měst. Takovým příkladem může být postupné zavádění inteligentních elektroměrů energetickými distribučními společnostmi,“

Petr Kymlička, partner skupiny Moore Czech Republic

Česká města si podle Kymličky obecně velmi dobře vedou v zavádění udržitelné mobility. V tomto ohledu se Praha umístila v žebříčku indexu společnosti Arcadis z roku 2017 na 5. místě v rámci celého světa, a po Paříží tak byla druhým nejlépe umístěným městem v Evropské unii.

Zdroj: Moore Czech Republic

O autorovi