Západočeská univerzita otevřela dveře svým absolventům. V rámci pátého ročníku festivalu absolventů Západočeské univerzity v Plzni jsme navštívili výzkumné centrum NTIS Fakulty aplikovaných věd.Dozvěděli jsme se plno poznatků z oborů kybernetiky, neuroinformatiky nebo syntetické biologie.