Vyberte možnost Stránka

Zámek v Protivíně se mění v luxusní hotel

Zámek v Protivíně se mění v luxusní hotel

Zámek v jihočeském Protivíně svou historií sahá velmi daleko, až ke gotické tvrzi. V dávné minulosti patřil Lucemburkům nebo Karlovi IV. Následně byl v rukou Pernštejnů a od roku 1710 do roku 1948 rodu Schwarzenbergů. Nyní se částečně vrací do aristokratických rukou. Jedním z investorů nového vlastníka Royal Capital Club je totiž i malajský král Muhammad V. Kelantanský. Zámek nyní prochází pečlivou rekonstrukcí.


Tradičně takovéto objekty byly využívány jako sídla významných rodů, dokonce za první republiky zde byl využíván mimo jiné i jako hotel pro letní hosty, a na tuto historii jeho budoucí využití navazuje. Citlivě rekonstruovaný objekt nabídne nejen ubytovací kapacity s reprezentativními a vzdělávacími prostory pro účely členů klubu Royal Capital Club, kterými jsou investoři a partneři klubu, ale také prostory pro odpočinek, kterými jsou spa a anglický park s mnoha zajímavými prvky pro poklidné rozjímání a odpočinek. Budovy v podzámčí pak nabídnou kulturní a gastronomické zážitky včetně ubytovací kapacity pro veřejnost.

Roku 1963 byl zámek prohlášen kulturní památkou. Objekt prošel několika rekonstrukcemi a úpravami, jedna z nejzásadnějších probíhala od roku 1985 do roku 1988, po roce 1989 objekt střídal majitele, a proto se rekonstrukce nikdy nedokončila. Objekt tak zůstal v nedokončeném stavu, kdy byly provedeny zásadní statické úpravy, jako jsou například zesílené spřažené stropní konstrukce s ocelovými nosníky a necitlivá úprava krovu.

Také v zámku došlo ke kompletní výměně omítek, tudíž po těchto úpravách se moc historických prvků v objektu nezachovalo. Tento aspekt také ovlivňuje náš nynější přístup k celé rekonstrukci, kdy se snažíme citlivě spojit moderní přístup s historickým dědictvím. Současná rekonstrukce zámeckého areálu odstartovala samotným zámkem, který představuje srdce celého areálu a přilehlého okolí, zvolený koncept prostupuje každým detailem celého areálu.

„Naším hlavním koncepčním prvkem celé rekonstrukce je hledání citlivého kontrastu mezi moderním a historickým. Jsem přesvědčená, že když se původní historické věci dá prostor a postaví se v kontrastu s moderními prvky, tak vynikne mnohem více, než když se vytvoří napodobenina historie. Z mého pohledu je velmi důležité, aby v zámku byl nějaký odkaz dnešní doby. Hlavní roli v tomto případě hraje nejen volba formy, ale i materiálu. Musí se postupovat s respektem, aby vznikl jemný kontrast, který podpoří historickou tvář,“

Věra Nagyová, vedoucí architektka studia ARCH.IC s.r.o. a představitelka projektu Royal Capital Clubu „THE ORB“

Rekonstrukce zámku je zhruba ve své polovině, stavbě předcházela řada nákladných průzkumů a dokumentací. Práce na zámku nyní pokračují podle plánu i přes velmi komplikovanou situaci na trhu stavebnictví. Nejvíce změn se dočká atrium zámku, přibyly v souladu s povolením památkářů hlavní nové vstupy, jinak má dispozice původní charakter. Úspěšně se zde podařilo zkombinovat moderní a historické prvky, čemuž nahrála rekonstrukce v osmdesátých letech.

„V současné době jsme dokončili revitalizaci a opravu celého krovu a začali s výměnou střešní krytiny, kde se vracíme k původní tašce „bobrovka“ přírodní barvy v šupinové skladbě, která je použitá v celém areálu zámku a stejně tak bude nejspíš v podzámčí. Na střeše přibydou nové komíny v původních pozicích v historickém designu. Také všechny vikýře dostanou novou podobu, která bude více zapadat do celého konceptu, jehož cílem je celý objekt sjednotit. S orgány památkové péče v současné době řešíme novou podobu fasády zámku, která se začne brzy realizovat. Celkově bychom rádi sjednotili nejen vzhled zámku s podzámčím, ale i funkčnost a koncept celého areálu tak, aby se z nyní rozdělených dvou částí stala jedna kompaktní, která bude vycházet z historického vývoje celého areálu,“

Věra Nagyová, vedoucí architektka studia ARCH.IC s.r.o. a představitelka projektu Royal Capital Clubu „THE ORB“

Podzámčí se promění v nové kulturní centrum

„Po dohodě s orgány památkové péče jsme celý koncept řešili tak, aby se jasně oddělili původní a nové konstrukce, což prochází i návrhem interiéru. Volbou jednoduchých materiálů v přírodních tónech jsme chtěli podpořit a dát vyniknout samotnému prostoru a jeho vnímání, protože v některých místech je to jediný historický vstup, který tam zbyl. Celým zámkem prochází jednotná barevnost světlých přírodních tónů teplé bílé, v kombinaci se zlatými prvky, které jsou charakteristické pro koncept THE ORB. Hodně se v návrhu pracuje se změnou struktury materiálu v tónu. Dbáme na výběr kvalitních a trvanlivých materiálů,“

Věra Nagyová, vedoucí architektka studia ARCH.IC s.r.o. a představitelka projektu Royal Capital Clubu „THE ORB“

Na zámek navazuje také areál podzámčí. Z toho by se mělo stát nové kulturní a centrum Protivína. V minulých týdnech byl areál geodeticky zaměřován a v současné době se investor věnuje návrhu celého konceptu, který je vymyšlen tak, aby celkově městu přinesl co nejvíce pozitivního a doplnil chybějící zázemí a vybavenost.

Měla by zde vzniknout kavárna, pekárna, restaurace, bistro a hlavně ubytovací kapacita, která městu v současné době chybí nejvíce. Celý vstup investora vytvoří také spoustu nových pracovních pozic a mohl by být startovacím prvkem v začátku rozvoje celého města a jeho nejbližšího okolí.

Zámek Protivín je součástí projektu THE ORB, který spadá pod Royal Capital Club. Za ním stojí královské a další významné aristokratické rodiny zejména z Jižní Asie. THE ORB se skládá z 12 unikátních soukromých sídel rozmístěných po celém světě, prvním představeným místem je právě jihočeský Protivín.

Vhodné pro práci i odpočinek s rodinou

„Tyto jedinečné rezidence budou tvořit pohodlné a luxusní zázemí zejména pro členy The Royal Capital Clubu. Vždy se jedná o unikátní prostor s naprostým soukromím, bezpečím a na neutrální půdě. Každá rezidence bude pečlivě vybírána s ohledem na její historickou hodnotu či výjimečnost místa, přesto typickou pro každou danou lokalitu. Společně s unikátní architektonickou formou vytvoří jedinečný poměr mezi tradicí a moderním přístupem,“

Martin Klouček, prezident The Royal Capital Clubu

Rezidence budou uzpůsobeny tak, aby sloužily jak k pracovním potřebám, tak odpočinku s rodinou a relaxaci, to vše v naprostém soukromí s exkluzivními službami. Každá z rezidencí je kombinací dvou prvků, které naplňují podstatu každého objektu: Business, Passion, Resort a Retreat.

„Koncept THE ORB se snaží do dané lokace přinést co největší rozvoj okolí a jeho potenciálu tak, aby byl pozitivním přínosem pro všechny. Tato celá filozofie je již aplikována na prvním z dvanácti projektů, který je situovaný v České republice. Další rezidence THE ORB se plánujeme postupně vybudovat v Německu, Itálii, Malajsii a na dalších zajímavých místech,“

Věra Nagyová, vedoucí architektka studia ARCH.IC s.r.o. a představitelka projektu Royal Capital Clubu „THE ORB“

Zdroj: Royal Capital Club

O autorovi