Vyberte možnost Stránka

Výzkum dostal za tři roky od státu 100 mld. korun

Výzkum dostal za tři roky od státu 100 mld. korun

Výzkum a vývoj se během posledních tří let dočkal od státu celkem sto miliard korun. Vysoké školy dosáhly na 44 % z této částky, pracoviště Akademie věd ČR získala 28 % a soukromé podniky 10 %. V poměru podílu státní podpory na HDP je Česko na evropském průměru. Více o tom informuje Český statistický úřad.


V roce 2019 se již šestým rokem v řadě podílel český stát na financování výzkumu a vývoje provedeném na našem území přibližně z jedné třetiny.

„V loňském roce dosáhly státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj 36 miliard korun. Za poslední dva roky vzrostly o více než pět miliard. Jejich podíl na státním rozpočtu v tomto období však klesl z 2,4 % v roce 2017 na loňských 2,3 %,“ komentuje aktuální výsledky ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ Martin Mana.

Vysoké školy získaly v loňském roce ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj 15,8 mld. Kč, tedy dvojnásobnou částku než před deseti lety.


Česko je s podílem 0,62 % na průměru Evropské unie a jsme na tom lépe než například Francie nebo Velká Británie

Václav Sojka z odboru statistik rozvoje společnosti.

Roste financování soukromých podniků

V případě ústavů Akademie věd ČR došlo v tomto období k nárůstu o 40 % na loňských 10,1 mld. Kč.

Financování výzkumu a vývoje v soukromých podnicích ze státního rozpočtu v posledních třech letech roste, stále ovšem nedosahuje úrovně z let 2011 až 2013.

Největší část státních rozpočtových výdajů na výzkum a vývoj v roce 2019 směřovala do všeobecného a neorientovaného výzkumu. Jednalo se o 20,5 mld. Kč, tj. téměř 60 % z celkové podpory.

Česko je na průměru EU

Na výzkum a vývoj v oblasti zdravotnictví uvolnil stát minulý rok celkem 4,4 mld. Kč. Na lékařské vědy z této částky připadlo 1,6 mld. Kč, specifický cíl v oblasti výzkumu ochrany a zlepšování lidského zdraví získal od státu 2,8 mld. Kč.

Dalším prioritním cílem byla průmyslová výroba a technologie, která z rozpočtu na výzkum a vývoj získala 3,9 mld. Kč.

„Nejvyšší podíl přímé státní podpory na hrubém domácím produktu mělo vloni v rámci EU Německo, a to jedno procento. Česko je s podílem 0,62 % na průměru Evropské unie a jsme na tom lépe než například Francie nebo Velká Británie,“ říká Václav Sojka z odboru statistik rozvoje společnosti.

Více než 0,8 % HDP tvořila přímá státní podpora výzkumu a vývoje i v Dánsku, Finsku a v Rakousku.

Také by vás mohlo zajímat:

Grafika a její úroveň v Česku

Zdroj: ČSÚ

O autorovi