Vyberte možnost Stránka

Větrání v práci zvyšuje riziko nakažení koronavirem

Větrání v práci zvyšuje riziko nakažení koronavirem

Větrání na pracovišti snižuje relativní vlkost vzduchu. Tím přitom stoupá šance přenosu různých infekcí. Aktuálně v koronavirové epidemii jde o důležité téma i v souvislosti s tím, že ne všichni lidé jsou v karanténě. Některé profese totiž pokračují i nadále. Firma SSI Group, která se zabývá facility managementem, připravila ve stovkách budov po celé České republice několik klíčových otázek pro společnosti. Soustředí se konkrétně na to, jak se vyvarovat šíření koronaviru v kancelářských prostor a na dalších pracovištích.

 

Stěžejním opatřením je samozřejmě zvýšená hygiena, důkladné provádění úklidu a správně používaná desinfekce společných prostor.

Stějna tak důležitá jsou i vhodná opatření pojící se ke vzduchotechnice – především pak výměně filtrů. Provětrávání budovy nemá výraznější pozitivní dopad.

Intenzivnější proudění vzduchu napříč budovami může naopak snížit relativní vlhkost vzduchu. Tím pak stoupá riziko přenosu infekcí. Proudění vzduchu roznáší patogeny ve větší vzdálenosti. V následujícím rozhovoru se dozvíte důležité informace od provozního ředitele SSI Group Radka Škrabala:

 

Jaká dodatečná hygienická opatření je vhodné zajistit v oblasti úklidu?

„Doporučujeme zvýšit frekvenci četností úklidu v prostorách se vyšší kumulací osob. Dále je vhodné využívat chemické čistící prostředky na chlorové bázi, v dostatečném dávkování dle pokynů výrobce, které jsou vždy uvedeny na zadní straně etikety.“

 

Jak a co dezinfikovat?

„Doporučujeme dezinfekci ploch, kde dochází k častému kontaktu plocha/ruce. Jedná se zejména o tlačítka výtahů, kliky dveří, madla eskalátorů, atp. Tuto dezinfekci je vhodné provádět minimálně 3x v denním režimu a jednou v době generálního (nočního) úklidu.Chemie určená k dezinfekci by měla být virucidní. Jedná se zejména o dezinfekce na alkoholové nebo chlorové bázi jako například Meridasan, Suma Chlorsan, Savo, Real profi dezinfekce a jiné. Antibakteriální dezinfekce není dostatečně účinná a tedy není vhodná. Virucidní dezinfekce je na etiketě vždy jasně označena, rovněž jsou na etiketě uvedené časy působení a návod, jak ji správně ředit. Obojí doporučujeme maximálně dodržet – zvyšuje se tak efektivita prováděného dezinfikování.“

 

Jak dezinfikovat jídelny, případně další prostory, kde dochází ke kontaktu s jídlem?

Dezinfekci je vhodné provádět několikrát v průběhu dne, při použití virucidní dezinfekce, která je bez vůně. Je nutné dodržet návod na použití a správně ošetřit vydezinfikovanou plochu, aby nedošlo k přenosu na jídlo.“

 

A co toalety a umývárny?

Prostor toalet, mísy, pisoáry, umyvadla a jiné kontaktní plochy dezinfikovat alespoň 4x denně, u koncentrace budov a pracovišť s velkým počtem osob pak každé dvě hodiny. K dezinfekci rukou jsou vhodné dezinfekce na alkoholové bázi (roztok nebo gel) s bezkontaktním dávkováním, například Septoderm 5l či Chyrosan 5l. Aplikátory rozmístěte na všechny toalety, před vstupy do jídelen a ke vstupům do budovy. Dále je možné využít dezinfekční mýdla, případně mýdla s dezinfekční přísadou. Antibakteriální mýdla nejsou proti virům účinná.“

 

Je potřeba měnit filtry ve vzduchotechnice?

Filtrační vložky do vzduchotechniky případně FCU systémů doporučujeme měnit z preventivních důvodů, jestliže byly do vzduchotechniky resp. FCU osazeny před třemi měsíci a déle. Vzhledem ke stavu filtračního materiálu, který bývá zanesený jemným prachem již po zmiňovaných třech měsících, čímž i klesá jeho účinnost, dochází vlivem tlaku vzduchu k pronikání drobných prachových částeček skrz filtrační materiál. Na těchto částečkách mohou ulpívat choroboplodné zárodky bakterií, plísní a virů. V případě četnější výměny může docházet k eliminování tohoto jevu.

 

Je třeba vyměnit filtry za účinnější?

Výměnu filtračních tříd ve vzduchotechnikách oproti výrobcem určeným nedoporučujeme. Je nasnadě v dobré víře uvažovat o takovéto výměně. Nicméně filtrační materiál s vyšší odlučivostí je ve vzduchotechnikách tomu navržených osazován až za upravený, tedy předfiltrovaný, vzduch. V případě osazení těchto filtračních vložek do standardních vzduchotechnických jednotek se tyto filtry zanášejí během několika málo dní nepropustnou vrstvou prachových částeček a dochází k jejich destrukci. Doporučujeme pouze dočasnou vyšší frekvenci výměn filtračních vložek.“

 

Ilustrační foto SSI Group

Zdroj: www.ssi.cz

Důležité není pouze větrání

Je nutné vypínat přimíchávání odpadního vzduchu do vzduchu čerstvého, pokud jsou jednotky vzduchotechniky tímto systémem vybaveny?

„Ano, toto doporučujeme. Znamená to však zvýšené náklady na vytápění. Standardně se u vzduchotechnických jednotek takto navržených přimíchává poměrné množství odpadního vzduchu do vzduchu čerstvého tak, aby se eliminovaly tepelné ztráty při ohřevu vzduchu nasávaného z venkovních prostor.“

 

Doporučujete vypínat rotační a křížové rekuperátory?

„Ne, rotační ani křížové rekuperátory není třeba odstavovat. U křížových rekuperátorů, pokud jsou osazeny obtokem, tento doporučujeme zavřít. Jinak by zásadním způsobem nemělo docházet k mísení odpadního s přívodním vzduchem.“

 

Je vhodné provětrávat budovy přirozeně a vypnout nucenou výměnu vzduchu?

„Toto řešení, byť může být doporučováno, nemá většího efektu. Naopak v případě většího proudění vzduchu skrz celou budovu může docházet ke snížení relativní vlhkosti vzduchu, což zvyšuje šanci přenosu infekcí a proudění vzduchu samotného zase unášení patogenů na větší vzdálenost.“

 

Jaká další opatření navrhujete?

„Naše doporučení je u vzduchotechnických systémů, které jsou vybaveny zvlhčením vzduchu toto zařízení zapnout a udržovat vnitřní prostředí budovy při 22° C a relativní vlhkosti vzduchu kolem 55% nasycenosti. Tyto podmínky jsou dle studií nejméně vhodně pro množení a přenos bakterií a virů. Doporučujeme také preventivně dezinfikovat FCU a vnitřní klimatizační jednotky vhodnou desinfekcí.“

 

Mimo tato opatření musí společnost minimalizovat mezilidský kontakt, nosit ochranné prostředky a dodržovat další nařízení státní správy.

 

Také by vás mohlo zajímat:

Nvidia vyzývá hráče, aby se zapojili do boje proti koronaviru

Zákaz pořádání akcí připraví kina a divadla o miliony

Stát by měl zavřít hypermarkety a podpořit malé prodejny

 

Zdroj: SSI Group

O autorovi