Vyberte možnost Stránka

V Česku loni vzniklo přes 100 tisíc nových firem

V Česku loni vzniklo přes 100 tisíc nových firem

V  roce 2022 vzniklo v  České republice přes sto tisíc nových firem. To je nejvíce od roku 1994 a druhý nejvyšší počet od vzniku samostatné České republiky. Nejvíce firem bylo založeno v  Praze, nejméně aktivní jsou noví podnikatelé v  Karlovarském kraji. Téměř ke 100 tisícům se ovšem vyšplhal i počet zaniklých společností, z  nichž tři čtvrtiny tvoří OSVČ. Vyplývá to z  údajů společnosti Imper, která poskytuje největší online databázi českých firem.


Novým společnostem loni přál srpen

Oproti předchozím letům nevzniklo loni nejvíce nových společností na začátku roku, který je pro zakládání firem typický, ale v srpnu, těsně následovaném lednem a říjnem. Naopak nejméně firem bylo vytvořeno v červenci a na konci roku. Třetina nových firem byla založena v Praze, na druhém konci se ocitlo Ústí nad Labem, Hradec Králové a Pardubice, v nichž se zrodilo necelé 1 % všech nových firem.

„Na počet nově vzniklých firem má zásadní vliv zejména počet obyvatel ve městě či kraji. Praha si i jako kraj drží s 28% podílem výrazný odstup od Jihomoravského a Středočeského kraje. Naopak na konci se ocitá Karlovarský kraj, který má nejméně obyvatel a zrodilo se zde jen dva tisíce nových společností,“

Tomáš Berger, CEO Imper

OSVČ drží prvenství

Z pohledu právní formy tvořily fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona (OSVČ) přes 60 % nově vzniklých společností. Společnosti s ručením omezeným se umístily na druhé pozici s 24% podílem.

S velkým odstupem následují zahraniční fyzické osoby (7 %), spolky a společenství vlastníků jednotek (obojí cca 2 %). Vzniklo také 931 akciových společností, 237 nadačních fondů a 30 politických stran či hnutí.

Drtivá většina nově založených společností jsou svým oborem zařazené pod tzv. volné živnosti, což koresponduje s nadpolovičním podílem nově vzniklých OSVČ. Na druhém místě se umístily společnosti zaměřené na přípravu staveniště (7 %), reagující na stavební boom posledních let. Třetí místo v oborech pak opět souvisí s poptávkou po nemovitostech a bydlení – patří pronájmu a správě nemovitostí (5 %).

Skoro 100  000 zaniklých firem

Loňský rok si připíše neveselý rekord v počtu zaniklých firem, kterých bylo téměř 100 000 a téměř tak dorovnaly počet nově založených společností.

„Nejvíce společností končilo ke konci roku, tedy v listopadu a prosinci, kdy jich zanikla téměř třetina. Většinu přitom tvořili živnostníci, následovaní společnostmi s ručením omezeným. Můžeme zde sledovat jasný vliv inflace a prudkého růstu cen energií, který byl pro řadu firem likvidační,“

Tomáš Berger z Imperu

Z pohledu oboru podnikání zaniklo nejvíce firem podnikajících ve velkoobchodu a jeho zprostředkování (7,6 %) těsně následované maloobchodem (7 %). Nedařilo se ani firmám v oborech stravování v restauracích, pronájmu a správy nemovitostí a výstavby bytových a nebytových budov.

Nejčastěji končili pražští podnikatelé

Svou činnost v loňském roce ukončilo 20 488 společností z Prahy, s odstupem následuje Brno (4439 firem) a Ostrava (2739 firem). Naopak nejméně „odpadlíků“ si připisuje Olomouc, kde skončilo jen 795 společností.

„Hlavní město Praha si tak připisuje téměř pětinu z celkového počtu zaniklých firem, následuje Jihomoravský, Středočeský a Moravskoslezský kraj s přibližně 10% podíly,“

Tomáš Berger z Imperu

V roce 2022 ukončilo působení 70 784 podnikajících fyzických osob, což je 72 % z celkového počtu zaniklých firem. Na druhém místě se umístily s.r.o. (13 %). Skončilo také 4 535 spolků, 762 akciových společností, 371 družstev a 36 nadačních fondů.

„Zajímavý je i věk zaniklých firem, kdy vloni nejčastěji končily ty založené krátce po revoluci, v roce 1991. Tvoří 11 % všech zaniklých společností,“

Tomáš Berger z Imperu

Z cizinců zakládají nejvíce firem Slováci, Ruské firmy jsou na ústupu

Firmám založených v Česku, které mají zahraničního jednatele nebo vlastníka, v loňském roce vzniklo téměř 2600, což je i průměr posledních 3 let. Nejvíce, téměř 4 tisíce, jich bylo založeno v roce 2018.

Největší množství takovýchto společností u nás zakládají Slováci (888), následováni lidmi z Ukrajiny (467). Další v pořadí jsou občané ze sousedních nebo nedalekých zemí. Konkrétně jde o Poláky (253), Němce (183), Maďary (82), Italy (79) a Rakušany (73).

Největší pokles zaznamenal počet firem se zahraničními vlastníky či podnikateli z Ruské federace. Těch u nás v roce 2007 vzniklo více jak 900 a každoročně vznikaly další stovky. Z důvodu války na Ukrajině a zavedení sankcí proti Rusku loni vzniklo 12 společnostní ovládaných občany Ruské federace, nejméně od roku 1994.

Zdroj: Imper

O autorovi