Vyberte možnost Stránka

Umělé zalesňování v ČR loni výrazně stouplo, více se i těží

Umělé zalesňování v ČR loni výrazně stouplo, více se i těží

Umělé zalesňování v České republice loni významně narostlo a to na 28 670 hektarů. Společně s tím rekordně narostl objem vytěženého dříví bez kůry a to na 32,6 milionů m3. Více o tom informuje Český statistický úřad (ČSÚ).

 

Prakticky veškerou těžbu dříví z celkového podílu 32,6 milionů m3 představovala těžba nahodilá (95 procent).

„V loňském roce opět došlo ke zvýšení těžby dřeva. Nahodilá těžba, při které se zpracovávají zejména kůrovcem napadené stromy a polomy, dosáhla téměř 31 milionů kubíků 
a představovala bezmála veškerý objem vytěženého dřeva. Nepříznivý trend v lesích tak dále pokračuje,“ říká Josef Kahuda z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

V největší míře se již tradičně těžil smrk (90,1 %), borovice (4,0 procenta), buk (1,7 %) a modřín (1,5 procenta).

Težily se převážně jehličnaté dřeviny (96,1 procenta). Těžba listnatých dřevin oproti minulému roku klesla o 203 tisíc m3 (-13,8 procenta).

S ohledem na území se největší množství dřeva těžilo v Kraji Vysočina (7,8 mil. m3), v kraji Jihočeském (4,3 mil. m3), Jihomoravském (3,4 mil. m3) a Olomouckém (2,9 mil. m3). K největším objemům dřev v rámci nahodilé těžby došlo v Kraji Vysočina (7,7 mil. m3). V rámci tohoto kraje docházelo prakticky pouze k nahodilé těžbě.

 

Zalesňování roste, především jde o listnaté dřeviny

Plocha zalesňování, která představuje sadbu a síji, loni dosáhla 28 670 ha. Meziročně se výrazně navýšila a to o 7425 ha (+35 %).

Mírně převažovaly listnaté dřeviny (51,3 procenta). V rámci zalesňování v největší míře figuroval smrk (30,5 %), buk (25 procent), dub (16,6 %) a borovice (8,2 %).

V rámci výsadby došlo ke spotřebě 178,1 milionů sazenic. Podíl listnatých sazenic dosahoval na 62,7 procent.

Průměrná spotřeba sazenic na hektar sadby byla 6 315 ks, u jehličnatých dřevin 4 785 ks a u listnatých dřevin 7 801 ks.

Nárůst zaznamenala rovněž přirozená obnova, a to na 5 224 ha (+28,2 %). Zde naopak převažovaly jehličnany s podílem 57,2 %.

Koncem roku 2019 lesní pozemky představovaly plochu 2 675 670 ha. V porovnání s předchozím rokem šlo o nepatrný nárůst (+2 278 ha). Většinu lesů (54,2 %) mají ve své správě státní subjekty.

 

Také by vás mohlo zajímat:

Home office aneb proč někomu nepřináší dlouhodobou výkonnost

Potravinová soběstačnost přispěje k zachování potenciálu zemědělské půdy

Lafluence podporující firmy influencery získala 20 mil. investici

 

Zdroj: ČSÚ

O autorovi