Vyberte možnost Stránka

Technologické trendy ve vzdělávání

Technologické trendy ve vzdělávání

Nové technologie se objevují napříč všemi sektory. Často se na tato téma zaměřujeme. V novém příspěvku se zaměříme na vzdělávání a to jak v rámci školského systému, tak i během dalšího vzdělávání. Konkrétně myslíme vzdělávání dospělých.


Současné technologické trendy výrazně ovlivnila pandemie koronaviru, která se v některých ohledech zapříčinila o jejich rychlejší ukotvení.

Příkladem lze uvést školní výuku, která se přesunula do online prostoru a s přestávkami téměř po celý rok 2020 probíhala distančně. Které další technologické trendy se ale dají i nadále očekávat?

Změny ve vzdělávání

Již v současnosti se nové technologie výrazným způsobem promítly do vzdělávání studentů, kterým často usnadňují pochopení probíraných předmětů.

Zároveň posouvají vzdělávání i za hranice škol i dalších institucí právě díky online výuce. Už v roce 2015 bylo dle dat Českého statistického úřadu zjištěno, že takřka 94 procent domácností s dětmi mělo přístup k internetu.

Moderní technologie samozřejmě výrazným způsobem hrají roli nejen ve školství, ale i ve vzdělávání dospělých, kde umožnují pravidelné zúčastňování se online kurzů.

„Technologie mají bezesporu ohromnou spoustu výhod, život nám ve své podstatě výrazným způsobem ulehčují, zároveň ale věřím, že je a bude čím dál důležitější pro každého z nás si najít hranici, kam až technologie chceme pustit. Krok po kroku bude možné efektivním způsobem automatizovat většinu našich opakujících se činností. To je jasné,“ konstatuje zakladatelka Coding Bootcamp Praha www.codingbootcamp.cz. Jana Večerková.

Technologické trendy v blízké budoucnosti

Současnou společnost lze považovat za informační a do budoucna lze jen počítat s rozšířením využití umělé inteligence, virtuální i rozšířené reality a využívání Big Data.

Lze předpokládat, že během výuky, zejména v průběhu vzdělávání dospělých, dojde například k využívání vizualizace prostřednictvím trojrozměrného obrazu.

Průmysl 4.0

Čtvrtá průmyslová revoluce shrnuje změny, díky kterým došlo a stále dochází ke zefektivnění i automatizaci procesů v oblasti dopravy, samotné výroby či komunikace skrze digitální technologie.

Díky nim jsou lidé vystaveni neustálým novým vjemům i situacím, na které je potřeba reagovat a přistupovat k nim proaktivně.

Automatizace je v dnešní době přítomná ve skoro všech oblastech a do budoucna nám může dále pomoci vylepšovat kvalitu našich životů,“ míní zakladatelka bootcampu Coding Bootcamp Praha Jana Večerková.

Ať už z individuálního hlediska či z pohledu zaměstnavatele je potřeba brát podobné situace jako příležitosti. Zaměstnavatelé by podobné technologické změny měli brát v potaz a měli by klást větší důraz na vzdělávání svých zaměstnanců.

„Už desítky let se objevují zprávy, že nás roboti vystřídají. Nedávno jsem viděla krásné srovnání tří obálek německého magazínu Spiegel, z let 1964, 1978 a 2016. Všechny predikovaly, že technický vývoj bude znamenat zánik pracovních míst. Podívejte se na statistiky nezaměstnanosti v posledních letech – pokud by platila úměra, že vyšší míra automatizace znamená méně pracovních míst, tak by jak v Německu, tak v Čechách měla nezaměstnanost růst, a přitom tomu je právě naopak,“ doplňuje Jana Večerková.

Zaměstnavatelé by mohli být překvapení, kolik jejich zaměstnanců je ochotných se učit novým věcem i kupříkladu prostřednictvím online kurzů.

V rámci podobné péče o zaměstnance se zvyšuje šance, že si zaměstnavatelé vychovají loajální a kvalitní zaměstnance, které by bylo v případě potřeby velmi těžké nahrazovat.

Sebevzdělávání

Ať už přijde řeč na kurzy zaměřené na biologii, chemii, historii či IT kurzy zaměřené na programování, není lepší schopnosti než se umět sebevzdělávat.

V rámci školského systému se vám mohou otevřít pomyslné dveře k novým informacím, následovat a udělat krok dovnitř však musí každý jedinec sám.

Je důležité se během sebevzdělávání poučit ze svých chyb, a i když se cosi po sté nepodaří, po sté prvé tomu může být jinak. Vzdělávání jako takové je v dnešní době celoživotní proces, který ukončením školní docházky nekončí a prolíná se celým naším osobním i pracovním životem.

Zároveň je právě díky novým technologiím velmi přístupné a lidem se otevírá nepřeberné množství možností, jak na sobě neustále pracovat.

Také by vás mohlo zajímat:

Zdroj: Coding Boot Camp

O autorovi