Vyberte možnost Stránka

Strahovský stadion pokračuje v přeměně v technologický hub

Strahovský stadion pokračuje v přeměně v technologický hub

V rámci přeměny Strahovského stadionu na technologický hub došlo na konferenci Prague Digital Council k podpisu memoranda o spolupráci mezi ČVUT a CzechInvestem. Z pohledu agentury tato proměna představuje vysoký potenciál spolupráce startupů s nadnárodními firmami.


„Doufáme, že takto velký projekt přitáhne jak startupy, tak nadnárodní technologické firmy nejen z České republiky a podpoří naše snahy dostat do ČR další vysoce kvalifikované osoby, a tím i investice. Tento projekt přináší také synergie s dalšími startupovými aktivitami agentury CzechInvest, zejména s projektem Technologická inkubace,“

Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu

Jedním z hlavních témat konference byla i evropská legislativa týkající se digitálních inovací. Zde bude mít důležitou roli projekt přeměny Strahova, jehož cílem je vytvořit několik regulatorních sandboxů na evropské úrovni. Sandbox je prostředí, které umožní vyzkoušet nová inovativní řešení ve spolupráci s regulátory.

Cílem zde není pouze testovat digitální inovace v reálných podmínkách, ale také umožnit zákonodárcům získat poznatky pro tvorbu regulace v budoucnosti.

„Jsem ráda, že jsme projekt mohli představit i evropským technologickým partnerům v rámci evropského předsednictví,“

prorektorka ČVUT Veronika Kramaříková

Technologický vývoj sice postupuje rychle dopředu, ale legislativa je mnohdy desítky let zastaralá. Pro budoucí konkurenceschopnost Evropy je nezbytné, aby právo nebylo blokátorem inovací. I proto projekt získal již oficiální název Strahov Startup and Sandbox Stadium. Projekt už získává ve světě velmi pozitivní ohlasy, jak říká Tomáš Pluhařík z DLTG fondu, který je známým příznivcem větší internacionalizace českého startup prostředí.

„Během měsíce jsme stihli s kolegy z naší sesterské firmy IndigiLabs představit projekt osobně na konferencích v Singapuru, Vídni, Kypru a Curychu a všude se jsme se setkali se příznivou odezvou.“

Tomáš Pluhařík z DLTG fondu

Na projekt se těší i studenti z ČVUT, kteří se těší na vznik nové zábavní i gastro infrastruktury a zkušební laboratoře, kterou na Strahově připravuje Prusa Research.

Zdroj: CzechInvest

O autorovi