Vyberte možnost Stránka

Stavební společnosti loni prostavěly 536 miliard Kč

Stavební společnosti loni prostavěly 536 miliard Kč

Stavební společnosti provedly v roce 2020 stavební práce v hodnotě 536 miliard Kč, což je meziročně o 1,1 % méně. Tři čtvrtiny z celkového objemu připadaly na novou výstavbu, rekonstrukce a modernizace a nejvíce stavebních prací proběhlo na území hlavního města Prahy a s větším odstupem následovaly kraje Jihomoravský a Středočeský. Informaci přináší Český statistický úřad (ČSÚ).


„Stavební společnosti provedly v roce 2020 stavební práce v hodnotě 536 miliard korun, což v meziročním porovnání představuje pokles o 1,1 %. Tento pokles je mírnější než v případě indexu stavební produkce zejména z důvodu jiné cenové hladiny,“ říká vedoucí oddělení statistiky stavebnictví ČSÚ Petra Cuřínová.

Většina stavebních prací byla provedena na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích a tento podíl meziročně mírně klesl. Přibližně čtvrtina prací připadla na opravy a údržbu.

Podíl prací provedených v zahraničí byl zanedbatelný, ale najdou se i firmy, kde práce v zahraničí tvoří významnou součást jejich celkového obratu.

Z územního hlediska provedly firmy s dvaceti a více zaměstnanci nejvíce stavebních prací v Praze a jde ve značné míře o výstavbu bytových a nebytových nevýrobních budov.

Veřejné prostředky šly nejvíce do inženýrských staveb

S odstupem pak následují kraje Jihomoravský a Středočeský, kde probíhala intenzivní výstavba dopravní infrastruktury. Na opačném konci řady se nachází kraje Karlovarský a Liberecký, které jsou ovšem menší svou rozlohou.

Větší stavební podniky realizovaly pro veřejné zadavatele 51 % z celkového objemu vynaložených prostředků a tento podíl po propadu v letech 2016 a 2017 dále rostl.

Veřejné prostředky v převážné většině směřovaly do výstavby inženýrských staveb, případně nebytových nevýrobních budov,“ dodává vedoucí oddělení statistiky stavebnictví ČSÚ Petra Cuřínová.

Také by vás mohlo zajímat:

Podíl cizinců na českých vysokých školách výrazně roste

Zdroj: ČSÚ

O autorovi