Sociální sítě používá v Česku stále více firem k náboru zaměstnanců

Téměř polovina společnosti s 10 a více zaměstnanci z České republiky má svůj účet na sociálních sítích. V rámci velkých společností jde o tři čtvrtiny. Nové statistiky zveřejnil Český statistický úřad. Během posledních šesti let stoupl výrazně podíl firem, jež prostřednictvím sociálních sítí vyhledávají nové zaměstnance. 

 

Vlastní webové stránky mělo loni 83 procent společností. Kontinuální růst zaznamenávají během posledních let sociální sítě, mezi něž patří Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram a další.

Na sociálních sítích tak mělo v roce 2019 svůj účet okolo 45 procent firem z České republiky. Ke své prezentaci je používají zejména cestovní agentury a kanceláře, mediální sektor nebo firmy poskytující ubytování.

„Pro firmy je v posledních letech velmi lákavé hledat nové zaměstnance prostřednictvím sociálních sítí. V roce 2019 tuto možnost využilo 64 % firem s vlastním účtem na sociálních sítích,“ říká Kamila Burešová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Nové pracovní síly vyhledávají tímto způsobem nejčastěji velké společnosti. V roce 2019 tak na sociálních sítích figurovalo 90 % velkých firem.

 

Více než pětina menších firem se setkala s bezpečnostní hrozbou

Rozvoj technologií v čele se sociálními sítěmi na druhé straně zvyšuje i podíl bezpečnostních hrozeb v prostředí internetu. ČSU tak v loňském roce zjišťoval bezpečnost v informačních a komunikačních technologiích (ICT).

„S alespoň jedním bezpečnostním incidentem se v průběhu roku 2018 setkala více než pětina firem v Česku, z velkých firem to bylo 39 %. Nejčastěji se jednalo o nedostupnost služeb ICT, např. útok typu Denial of Service či ransomware,“ říká Eva Myšková Skarlandtová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Společnosti začátkem roku 2019 nejčastěji zajišťovaly svoji bezpečnost aktualizováním programového vybavení, používáním silného hesla nebo zálohováním firemních dat. K těmto opatřením sáhlo přes 80 % českým firem s více než 10 pracovníky.

U velkých společností tento podíl odpovídal 95 procentům. Podnikatelské prostředí zatím využívá v malé míře rozpoznávání a ověřování uživatelů pomocí biometrických metod. V roce 2019 se k tomuto opatření přihlásilo 11 procent firem. V největší míře se jednalo o velké subjekty (28 %).

 

Zdroj: ČSÚ, Tývka.cz 

Komentáře

Michal Kvapil

Jsem člověk, který si prošel bohatou praxí v oblasti žurnalistiky. Stáž jsem odstartoval na Novinkách.cz. Následně jsem přešel do mediální skupiny Lagardere, kde jsem pět let působil v Rádiu Zet / BBC na redaktorské a editorské pozici. Pracoval jsem i na pozici zprávaře. Následně jsem přešel pod projekt Youradio Talk, kde jsem měl i vlastní pořady - například Krypton pořad o kryptoměnách. Praxi jsem nabral i v regionální televizi První boleslavská, ve které jsem si prošel prací kameramana, střihače i redaktora. Souběžně s tím spolupracuji pro portál Mladaboleslav.cz a Boleslavský deník.