Vyberte možnost Stránka

Škoda Auto rozpozná pomocí AI volná parkovací místa v areálu

Škoda Auto rozpozná pomocí AI volná parkovací místa v areálu

Škoda Auto v souvislosti s digitalizací veškerých oblastí podniku stále více sází na technologie z oblasti umělé inteligence (AI). Ve Škoda FabLab pracují odborníci z centrálního technického servisu automobilky v několika různých clusterech na vývoji a implementaci inovativních technologií.


Jaké možnosti se zde otevírají, ukazuje technologie vyhodnocování obrazu: Technologie aktuálně pomáhá v detekci volných parkovacích míst v areálu závodu Škoda Auto v Mladé Boleslavi.

V budoucnu má sloužit i při vjezdu nákladních vozů do závodu.

Ve výrobě Škoda Auto se kromě toho také testuje, jak lze vyhodnocování obrazu využít v prediktivní údržbě různých zařízení ve výrobě.

Projekty z oblasti umělé inteligence ve Škoda Auto mimo jiné podporuje Škoda FabLab. V této laboratoři pro Průmysl 4.0 realizují pracovníci centrálního technického servisu automobilky konkrétní projekty v několika clustrech.

Předvídání údržby strojů a zařízení

Škoda Auto díky clusterům může být v této strategické oblasti ještě agilnější než dřív: aktuální projekty se zaměřují zejména na „Predictive Maintenance“, tedy předvídání údržby strojů a zařízení.

Příslušný tým testuje odpovídající hardwarové komponenty, podporuje jejich integraci do výrobních postupů a zabývá se otázkami technické diagnostiky.


Technologie porovnání obrazu, založená na umělé inteligenci, mimo jiné umožňuje najít na strojích odchylky ještě předtím, než budou znatelné.

vedoucí řízení značky ve Škoda Auto Miroslav Kroupa

V areálu závodu Škoda Auto v Mladé Boleslavi technologii testuje na zdánlivě jednoduchém případu: FabLab zprovoznil systém, který pomocí kamer sleduje parkoviště a analyzuje jeho obsazenost. Za tímto účelem systém porovnává aktuální záběry s dříve uloženými obrazy podle určitých vzorů.

Tímto způsobem rozpozná a automaticky vyhodnotí odchylky mezi aktuálním skutečným stavem a „naučeným“ požadovaným stavem. Tuto technologii, která pracuje na bázi umělé inteligence a vyhodnocování obrazu, lze přitom využít v celé řadě dalších oblastí.

Koordinace provozu nákladních vozů pomocí AI

„Technologie porovnání obrazu, založená na umělé inteligenci, mimo jiné umožňuje najít na strojích odchylky ještě předtím, než budou znatelné. Díky tomu můžeme potřebné servisní práce flexibilně skloubit s výrobními procesy a vyhnout se tak nákladným přerušením výrobního toku. Projekt monitorování parkovacích kapacit, který je založen na bázi umělé inteligence, nám umožňuje vyhodnocování obrazu dál vyvíjet a připravit k nasazení v každodenním provozu na různých místech ve firmě,“ řekl vedoucí řízení značky ve Škoda Auto Miroslav Kroupa.

Po úspěšném dokončení aktuální testovací fáze má tato aplikace, fungující na bázi umělé inteligence, pomáhat i při koordinaci provozu nákladních vozů na bráně č. 13 hlavního výrobního závodu Škoda Auto v Mladé Boleslavi.

K té denně přijede zhruba 2200 kamionů, které čekají na parkovišti, než jim bude povolen vjezd do závodu.

Efektivnější a ekologičtější regulace postupů

Společnost Škoda Auto je ale současně z důvodu výroby just-in-time odkázána na přesné doručení dodávek. Technologie vyvinutá na bázi AI zde může výrazně přispět k efektivnější a ekologičtější regulaci postupů, ke zlepšení bezpečnosti a snižování nákladů.

Technologie na bázi umělé inteligence provádí kognitivní funkce, které jinak ovládá výhradně člověk.

Odpovídající programy tak mohou být v interakci s okolím, mohou vnímat a zvažovat relevantní skutečnosti, řešit problémy nebo dokonce plnit kreativní úkoly. Jakožto jeden z pilířů Strategie 2025 hraje umělá inteligence pro společnost Škoda Auto klíčovou roli při další digitalizaci.

V české automobilce má vedle produktů a procesů své místo také v oblasti služeb, kde technologie, které z ní vycházejí, jsou jedním z faktorů, umožňujících ještě lepší personalizované služby pro zákazníky.

Také by vás mohlo zajímat:

Startup A jedeš zefektivní technologiemi průmyslu 4.0 prodej ojetých aut

Zdroj: Škoda Auto

O autorovi