Vyberte možnost Stránka

ŠKODA AUTO představila novou vizuální identitu

Mladoboleslavská automobilka ŠKODA AUTO posouvá vzhled značky na další úroveň nejradikálnější změnou firemní identity (CI) za posledních 30 let. Pro lepší viditelnost na digitálních komunikačních kanálech bude použito nové firemní logo (obrazová známka). Slovní nápis ŠKODA (logotyp) bude ve srovnání s logem používán mnohem častěji. Nová identita značky ŠKODA bude nejprve představena v informačních a komunikačních materiálech a poté bude součástí i budoucích modelů.


„S naší novou firemní identitou posouváme vzhled celé značky na vyšší úroveň. Vyvíjí se nejen naše produktové portfolio, ale také naši zákazníci. A my to vnímáme jako ideální příležitost, jak značku přizpůsobit desetiletí transformace a upravit její vzhled potřebám a očekáváním zákazníků. Naše nová korporátní identita podtrhuje moderní a osobitý design a jasně ukazuje náš přístup, který je v první řadě digitální“

Martin Jahn, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast prodeje a marketingu

Větší důraz na typografii ŠKODA

V marketingové komunikaci se bude klást výrazně větší důraz na nápis ŠKODA ve srovnání s firemním logem. Nová stylizace také využívá zcela jinou typografii, která pracuje se symetrií a kombinací oblých tvarů s hranami. Podle očekávání představovala největší výzvu integrace háčku, který reprezentuje důležitou součást českého historického dědictví značky ŠKODA.

Háček nad písmenem S je nyní integrován do prvního písmene. Z průzkumů vyplynulo, že právě typografické logo je vhodnější z pohledu rozpoznatelnosti a identifikace.

„Každá změna je výzva. Je přirozené, že někdo změny úplně nevítá, jiný je podporuje. V nové podobě identity sehrávají názory zákazníků klíčovou roli, což vychází z hodnot naší značky. Prostřednictvím klinických studií víme, že jsme v nové podobě značky dosáhli vyvážených a progresivních změn, které pamatují především na zákazníky a také reflektují naši strategii,“

Martin Pavlík, Marketing ŠKODA AUTO

Změnou, byť ne tak zásadní jako v případě typografického loga, prošel rovněž symbol okřídleného šípu. Na první pohled je patrné jeho zjednodušení. Nově bude logo značky ŠKODA vykresleno bez plastické 3D grafiky. Automobilka tak reaguje na posun k ještě větší digitalizaci komunikace. Jednodušší dvourozměrné logo je mnohem působivější zejména na mobilních zařízeních a lze jej také flexibilněji integrovat do různých formátů.

„Tato jednoduchá dvourozměrná verze vypadá působivěji zejména na mobilních zařízeních a umožňuje flexibilní integraci do různých formátů. ŠKODA AUTO touto změnou reaguje na posun k ještě větší digitalizaci komunikace. Součástí nové identity jsou totiž i dva nové odstíny zelené, smaragdová a elektrická zelená. Jen málokterá značka má zelenou barvu ve své DNA zakořeněnou tak jako ŠKODA. Nové odstíny zachovávají propojení s historií, zároveň ovšem přinášejí osvěžení a více odkazují na elektromobilitu,“

Petra Mackeová, Marketing ŠKODA AUTO
Zdroj: ŠKODA AUTO

Barva se pojí k udržitelnosti a elektromobilitě

V barevném provedení bude ŠKODA AUTO nově používat dva různé odstíny zelené: smaragdovou a elektricky zelenou. V průzkumech si je mnozí respondenti spojovali s ekologií, udržitelností a elektromobilitou.

Nová firemní identita bude postupně zaváděna na všech platformách – nejprve v informačních a komunikačních materiálech a od roku 2024 se začne objevovat také na nově uváděných modelech. Nový design se promítne i do infotainmentu a dalších prvků vozů ŠKODA. Součástí modernizace budou také designové úpravy provozoven autorizovaných partnerů.

Na vývoji nové firemní identity se pod vedením marketingového oddělení podíleli zaměstnanci napříč celou společností. Kromě toho se 2 200 respondentů ze šesti klíčových trhů – České republiky, Německa, Itálie, Norska, Indie a Izraele – vyjádřilo k vybraným návrhům z celkem 165 verzí loga, aby společně definovali jeho budoucí podobu.

Zdroj: ŠKODA AUTO

O autorovi