Vyberte možnost Stránka

Rovné příležitosti vnímají zaměstnanci a management odlišně

Rovné příležitosti vnímají zaměstnanci a management odlišně

Rovné příležitosti by společnostem i jejich zaměstnancům přinesly zřetelné výhody. Ve svém novém průzkumu o tom informovala firma Accenture. Management a pracovníci ale vnímají pokrok ve vyrovnání rozdílů značně rozdílně. Zpráva označená jako Getting to Equal 2020: The Hidden Value of Culture Makers (2020 – Dosahování rovnosti: skrytá hodnota tvůrců kultury), jež zahrnuje výsledky průzkumu ve 28 zemích, zjistila, že společnosti se v současné době nacházejí ve zlomovém okamžiku.

 

Pracovníci se o firemní kulturu zajímaví stále ve větší míře. Domnívají se, že je důležitá pro jejich rozvoj a úspěch v práci (myslí si to 77 procent žen a 67 % mužů).

Inkluzivní kultura je podobně zásadní pro většinu nadřízených (68 procent). Domnívají se, že zajistí úspěch jejich podnikání.

Zároveň jsou zde ve vnímání této otázky velké rozdíly: dvě třetiny vedoucích (68 %) se domnívají, že vytvářejí motivující prostředí, v němž lidé mají pocit sounáležitosti. Pouze jedna třetina (36 %) zaměstnanců s tím souhlasí.

Kromě toho je podíl zaměstnanců, kteří se necítí být součástí svých organizací, 10x vyšší oproti tomu, co si myslí jejich vedoucí (20 % vs. 2 %).

 

Rovné příležitosti mají být ústřední položkou obchodní agendy

Většina vedoucích představitelů také řadí diverzitu a firemní kulturu až na nižší příčky žebříčku priorit své firmy. Přibližně tři čtvrtiny šéfů zařazují finanční výkonnost, uznání a kvalitu značky na přední místa ale pouze 34 % z nich tam vidí diverzitu a 21 % kulturu.

„Vytváření kultury rovnosti musí být mezi předními položkami obchodní agendy. Začíná to stanoviskem, že diverzita je nejen správná věc, ale je i obchodní imperativ, který patří mezi strategické priority,“ řekla CEO společnosti Accenture Julie Sweet.

„Když se na pracovišti upřednostňuje kultura rovnosti, je to přínosem pro všechny – a výsledkem je to, že firmy více inovují a zaznamenávají vyšší růst,“ uvedl Sweet.

 

Snižování rozdílů urychlí pokrok

Podobné vnímání nadřízených a jejich zaměstnanců může přinét velká pozitiva. Accenture uvádí, že globální zisky by během výraznější harmonie stouply o 3,7 bilionu dolarů.

Podíl žen, které se cítí jako klíčové členky svého týmu se skutečným vlivem na rozhodování, by se z jedné čtvrtiny zvýšil na více než jednu třetinu. Míra loajality by se u žen zvýšila o 5 % a u mužů o 1 %.

Podíl žen, jež se snaží dosáhnout vedoucí pozice ve své organizaci, by stoupl o 21 %.

Výzkum je především vhodný pro management firem. Očekávání zaměstnanců budou už jen vyšší: Zájem o firemní kulturu má ve většině případů generace Z (18 až 20 let – 75 procent). Poválečná generace baby boomerů ve věku 55 let a více má o tuto oblast zájem ze 64 procent.

Odstranění rozdílů ve vnímání začíná u vedoucích pracovníků, kteří si musí uvědomit, že nějaké rozdíly existují,“ řekla ředitelka oddělení lidských zdrojů v Accenture Ellyn Shook.

„Pro šéfy firem je to příležitost, jak se spojit se svými lidmi a zapojit je – aby skutečně pochopili, jak se v práci cítí. Na základě toho, co je pro jejich lidi nejdůležitější, mohou vedoucí stanovit priority a podniknout kroky k odstranění rozdílů. Urychlí tak dosažení skutečné rovnosti pro všechny ve své organizaci,“ uvedla Ellyn Shook.

 

Problémy zahrnující sexuální obtěžování nebo diskriminace

Zpráva identifikovala malé procento vedoucích pracovníků – tzv. „tvůrců kultury“. Jde o jedince, kteří mají větší odhodlání vytvářet na pracovišti kulturu rovnosti. Tito vedoucí uznávají důležitost faktorů, jako je transparentnost odměňování, rodičovská dovolená nebo volné pole působnosti v kreativitě. Ti pomáhají zaměstnancům uspět.

Tvůrci kultury mnohem častěji hovoří o celé řadě problémů na pracovišti, včetně rovnosti žen a mužů (52 % vs. 35 % všech vedoucích) a sexuálního obtěžování nebo diskriminace (51 % vs. 30 %). Jsou odpovědní a vedou organizace, u kterých je téměř dvakrát větší pravděpodobnost, že veřejně oznámí cíl přijímat a zaměstnávat více žen.

Zatímco tvůrců kultury je mezi dotazovanými pouze 6 %, představují ve srovnání se všemi respondenty genderově vyváženější skupinu (45 % žen vs. 32 % všech vedoucích pracovníků). Navíc celých 68 % z nich jsou mileniálové, ve srovnání s 59 % všech vedoucích. Pravděpodobněji povedou organizace, kde lidé kariérně rostou, zaměřují se na inovace a zůstávají odhodlaní – zisky jsou pak téměř třikrát vyšší než u ostatních firem.

 

Jak dosáhnout silné rovnosti

Zpráva stanovuje kroky, které mají pomoci upravit rozdíly ve vnímání a dosahovat pokroku směrem k vyrovnanější kultuře. Z ní budou mít následně prospěch všichni, a umožní vedoucím průběžně rozvíjet strategie tak, aby vyhovovaly měnícím se potřebám.

Výzkum znovu potvrzuje, že silné komplexní vedení a motivující prostředí jsou osvědčenými kotvami pro vytvoření kultury rovnosti:

 

Vedoucí

Vedoucí musí věřit tomu, že na kultuře záleží a skutečně ji upřednostňovat. Například srovnávat pokrok vedoucí ke kultuře rovnosti stanovováním a zveřejňováním cílů nebo odměňovat a uznávat vedoucí a jejich týmy za pokrok. Kultura rovnosti začíná nahoře.

 

Komplexní kroky

Jít nad rámec běžných postupů. Vedoucí by se měli zapojovat do smysluplného a trvalého dialogu se zaměstnanci – zvážit osobní setkání, promyslet cílové skupiny, jít za zastupiteli. Vedení rozhovorů se zaměstnanci v reálném čase pomáhá zachytit zpětnou vazbu a motivovat vedení k rychlé změně.

 

Motivující prostředí

Povzbuzovat a kultivovat tvůrce kultury. Vedoucí pracovníci by pro ně měli vytvářet příležitosti, do nichž se mohou zapojit, kde mohou převzít určité funkce související s kulturou dané organizace a najít způsoby, jak spojit vedoucí a zaměstnance orientované na kulturu a vytvářet konkrétní a praktická řešení.

 

Také by vás mohlo zajímat:

Pět trendů určujících budoucí technologický vývoj

Seniorem s radostí chce vrátit seniorům důstojné místo

E-mail marketing není kobercová kampaň, chce personalizovat

Zdroj: Accenture

O autorovi