Vyberte možnost Stránka

Průmysl 4.0 a jeho covidové popohnání

Průmysl 4.0 a jeho covidové popohnání

Čtvrtá průmyslová revoluce shrnuje změny, díky kterým došlo a stále dochází ke zefektivnění i automatizaci procesů v oblasti dopravy, samotné výroby či komunikace skrze digitální technologie. Současné technologické trendy jsou navíc ovlivněné i pandemií koronaviru, která se v některých ohledech postarala o jejich rychlejší ukotvení.


Firmy, které plánovaly přesun do online prostředí a nasazení moderních technologií v rámci několika let, zvládly najednou celý proces během několika měsíců. Zdá se, že inovace se dějí více v přístupu lidí k technologiím.

Především díky připojení k internetu, které je všudypřítomné. Technologie 5G tomu pouze nahrává. Čeští operátoři jsou nuceni zlevňovat data, celý svět se přesouvá do kyberprostoru s názvem Internet. To jsou faktory, které nutí firmy myslet jinak. A jakým výzvám čelí průmysl?

Automatizace, digitalizace a data. To jsou tři velké hlavní trendy, které nyní v oblasti digitálních technologií rezonují, především díky novým možnostem umělé inteligence (AI).

Automatizace a AI

Automatizace rozhodně není nic nového, ale v poslední době dozrály některé technologie – jako např. AI (Umělá inteligence) nebo RPA (Robotická procesní automatizace), které mají potenciál změnit způsob, jak pracují nejen firmy, ale třeba i státní instituce,” říká Lubomír Husar z LovelyData.

Algoritmy umělé inteligence mohou firmám ušetřit čas, usnadnit fungování i zautomatizovat procesy. Motivací jejich využívání může být prostor pro vlastní růst či větší konkurenceschopnost.

Typickými příklady použití AI v průmyslu jsou například predikce poruchy strojů, odhalení „zmetků“ pomocí optických kontrol nebo pomocí dat z kontrolních bodů, chatboti či doporučovací algoritmy v e-shopech.

Velký boom zažívají i virtuální asistenti neboli chatboti, kteří díky umělé inteligenci mohou komunikovat se zákazníky prostřednictvím textových i hlasových zpráv. Je možné je využít na různých zařízeních a platformách. Velkým trendem je i personalizace, tedy skutečné zacílení a úprava obsahu podle uživatele platformy či návštěvníka webu.

Obraz, dokumentace a predikce poptávky

Algoritmy umělé inteligence se používají například při digitalizaci firemních dokumentů. Pomocí metod OCR lze nafocené dokumenty převést na strojově čitelné dokumenty. Digitalizaci navíc výrazně urychlila pandemie.

„I když se ‚digitalizuje‘ mnoho desítek let, tak proces to byl spíše pozvolný. Covidová opatření donutila celou společnost hledat způsoby jak fungovat dál i při omezeném osobním kontaktu. Díky krizi se lidé a firmy musely přizpůsobit a najít efektivnější způsoby spolupráce,” říká Lubomír Husar z LovelyData.

Efektivní využití dat

Umělá inteligence pomáhá mnoha firmám s objemy dat, jejich analýzou a vyhodnocováním.

„Data jsou od nástupu digitálního prostředí nevyužitým zlatým dolem a stále zůstávají jedním z hlavních trendů digitální transformace. Aby se podnikům v novém digitálním ekosystému dařilo, je pro ně práce s daty kriticky důležitou schopností. Organizace nebyly nikdy na cestě digitální transformace osamocené, zákazníci šli vždy souběžně a přijímají nové technologie s velkou rychlostí. Jsou stále chytřejší a zářné časy, kdy podniky investovaly pouze do jednoho softwaru pro správu dat, obvykle CRM, jsou pryč. Běžné datové platformy nejdou do hloubky a postrádají některá zásadní data poskytovaná zákazníky. Tímto neefektivním přístupem tak dochází k neosobní zákaznické zkušenosti. A organizace si to začínají uvědomovat. CDP (Customer Data Platforms) je integrovaná databáze zákazníků, která pomáhá podnikům při jednotném sběru dat, big data, zpracování, konsolidaci, aktivaci a realizaci z online i offline kanálů,” upozorňuje na nové množnosti při práci s daty Vojtěch Strnad z digitální agentury WDF.

Trendem využití dat pro vytváření nových technologií

„U všech nových aplikací, ať už se jedná o inteligentní průmysl, zemědělství, zdravotní péči, či logistiku, je zásadní bezpečnost a ochrana osobních údajů a dalších vyměněných dat. Stávající řešení jsou tradičně založena na centralizované architektuře a nezaměřují se na auditovatelnost a neměnnost. Zajímavým trendem v této oblasti je využití blockchainu, který může být zajímavou alternativou,” poukazuje na bezpečnost dat Jana večerková z Coding Bootcamp Praha.

Vyhodnocování dat a získávání smysluplných informací, které pomáhají s lepší organizací, podnikáním, vzděláváním je pro firmy stále výzvou.

„Ukazuje se že, organizace nyní plánují více a více investovat do platforem zákaznických dat, aby podpořily růst a propagaci, čímž se z technologie ‚nice-to-have‘ stane technologie ‚need-to-have,“ uzavírá Strnad z WDF.

Také by vás mohlo zajímat:

Řemeslná piva od Košíku jdou na čep

Zdroj: LovelyData

O autorovi