Vyberte možnost Stránka

„Připravili jsme koncepci vytvoření dálnic a vysokorychlostních železnic,“ říká R. Passer

„Připravili jsme koncepci vytvoření dálnic a vysokorychlostních železnic,“ říká R. Passer

Společenský dům Lávka v Mladé Boleslavi navštívil jeden z nejbohatších Čechů a developer Radim Passer. Hovořil o mnoha duchovních tématech, životních překážkách, ale i o podnikatelském úspěchu. Stojí za ohromným developerským projektem a multifunkčním areálem BB Centra v Praze Michli v lokalitě Brumlovka. Zde mají kanceláře giganti, mezi něž patří Microsoft, ČEZ, Moneta Money Bank, Hewlett-Packard, Xerox, Škoda Auto, Puma a mnohé další. Vybudoval zde ale i kostel nebo mateřskou základní křesťanskou školu Elijáš. Nachází se zde ale i wellness a fitness Balance Club Brumlovka včetně obchodních prostorů.

 

Jakou životní zkouškou nyní procházíte jako člověk?
„Já jsem před 21 lety uvěřil v pána Ježíše Krista. Pro křesťany jsou ty zkoušky každodenní, jsou takové, že bojujeme proti vlastnímu já, proti hříchům, proti různým pokušením. To bych řekl, že je každodenní a neustálé rozhodování pro Pána Boha, rozhodovat se pro to, tak praví Hospodin a ne pro tu člověčí svévoli. Takže je to taková celodenní zkouška, která se opakuje den co den a samozřejmě některé dny jsou krásné a jiné jsou o tom, že se překonávají překážky, a tak ta hlavní zkouška je v tom zůstat Pánu Bohu věrný.“

Jakou zkouškou podle vás prochází veřejnost a celkově lidstvo, které obývá planetu?
„Ta odpověď by mohla být hodně na dlouho a pokusím se říci něco smysluplného v pár větách. Myslím si, že lidstvo nejvíce čelí morální krizi. Jako lidstvo jsme se vzdálili od Pána Boha – toho ideálu a toho desatera a toho úžasného zákona, který nás udržuje ve svobodě. Jde o zákon, který dostal člověk, aby se mohl správně rozhodovat a aby žil v tom zdravém stavu s Hospodinem. To si myslím, že je pro lidstvo největší výzva a myslím si, že lidstvo obecně řečeno má velmi malou chuť neřídit se desaterem a tím, co praví Hospodin.“

 

Zkušenosti nám dávají dar rozlišovat správná rozhodnutí od těch špatných

Děláte mnoho důležitých rozhodnutí, jak ale to správné rozhodnutí dokážete rozpoznat?
„Pán Bůh dává věřícím lidem dary, říká se tomu duchovní dary. Jeden z těch darů je dar rozlišování ducha. Jde o to poznávat to, co je Hospodin a co nikoli. Samozřejmě to dělící kritérium je bible. Opět mohu použít desatero. Pokud mě totiž něco vede do morálních kompromisů nebo tomu, abych dělal něco jiného, než co doporučuje Pán Bůh, tak je mi jasné, že to není od Hospodina. Ale pak je spousta takových těch každodenních rozhodnutí. Můžeme to nazvat v takové té šedé zóně, kde člověk může využívat toho, že je v tom každodenním spojením s bohem. Ten boží duch na člověka působí a pak je spousta věcí daných určitými životními zkušenostmi. Tím, že má člověk něco odžito, tak si myslím, že je větší šance rozlišovat ta správná rozhodnutí od těch špatných.“

Máte spoustu špatným zkušeností s lidmi. Věříte po vašich zkušenostech dneska lidem?
„Určitě lidem důvěřuji. Myslím si, že v daleko horší situaci je ještě Pán Bůh, protože vůči vztahu k Pánu Bohu zklamal každý člověk vždycky někdy. Musím říci, že byť jsem měl s lidmi i špatné zkušenosti, tak těch dobrých je mnohonásobně více. Samozřejmě člověk je poučen tou historií a samozřejmě se snaží věci nastavit tak, aby lidé nebyli zbytečně pokoušeni k tomu, aby provedli něco nekalého a taková opatření se nastavit dají. Pak i v této oblasti je to o tom, že člověk si může vybírat ty lidi, které chce do firmy přijmout. Tady bych řekl, že lidi přijímáme na kolena. Jinými slovy se modlíme za to, aby nám Pán Bůh dal moudrost to, že bůh vidí do srdce člověka. Já tu znalost ani schopnost nemám, protože s tímto máme za posledních 20 let máme opravdu krásné zkušenosti, byť je v naší firmě mezi 10 až 15 procent lidí věřících lidí. Přesto všechno jsem vděčný za ten tým, který profesionálně i morálně je podle těch lidských měřítek na výši.“

 

Posláním každého křesťana je lidem napomáhat k věčnému životu

Věnujete se tématu vylepšení dopravní infrastruktury. Proč vás toto téma zajímá?
„Takto toto je taková oběť, kterou jako podnikatelé přinášíme na oltář státu, protože my žádné dálnice, železnice ani metro stavět nebudeme. Nicméně vnímám, že naši politici se 80 procent svého času hádají mezi sebou, a tak nemají čas na utváření vize pro Českou republiku. Může to tedy udělat někdo ze soukromého sektoru nebo soukromý sektor jako takový, jehož volební období je jeho celý profesní život. Vzhledem k tomu, že kvůli určitým okolnostem jsme zjistili, že ta vize na poli dopravní infrastruktury tady absolutně za celých třicet let po revoluci chybí, tak jsme za minimální náklady ale s naprostou odborností a vhodnými lidmi připravili vhodnou koncepci rozvoje sítě dálnic, silnic a vysokorychlostních železnic a nových tras pražského metra. Aktuálně to projednáváme napříč parlamentem se všemi stranami.“

Pokud budou chtít vaše děti podnikat, co jim dáte za radu, aby byly úspěšné?
„Pokud budou chtít podnikat, tak v tuto chvíli nevím. Mému nejstaršímu synovi je aktuálně 18, tak za pár let řekněme, že se rozhodovat bude muset, ale podnikání vyžaduje především to, aby člověk zpytoval sám sebe, jestli pro podnikání má dary. Podnikat totiž znamená být odvážný, být ochotný i nést riziko, ale také umět si věci spočítat, nebýt příliš pesimistický, protože pak se nemůžete do ničeho pustit a nebýt ani naivně optimistický, protože pak člověk může velmi rychle a špatně skončit. V podnikání je klíčová odbornost v té věci, ve které chce podnikat, musí rozumět a pak je to cit obklopit se s lidmi, se kterými se dá spolupracovat. Potřebné je pak mít cit pro finance, jinými slovy má dáti dal. Tady to prostě fungovat musí, pokud ne, tak člověk by podnikat neměl. Třetí věc je vědět, jak té produkty nebo produkt nebo službu, kterou chce lidem nabídnout, jak ji dokázat prodat.“

Kdo je Radim Passer a jaké je vaše životní poslání?
„Tak především jsem díky Pánu Bohu člověk, který si zamiloval pána Ježíše Krista. Z toho vyplývá i všechno ostatní. Kristova láska totiž probouzí v člověku vděčnost. Jednak vděčnost a Pánu Bohu a jednak nastavuje i správné vztahy k lidem. Jinými slovy nad nikým se nepovyšuj a před nikým se neponižuj. V božích očích mají lidé stejnou hodnotu a mým posláním je napomáhat dalším lidem k věčnému životu. To je ostatně poslání každého křesťana. “

 

Ve Společenském domě Lávka je na podzim letošního roku naplánovaný bohatý program, v rámci něhož vystoupí mnoho hostů. Pokud vás zajímá více, pak se podívejte na našem webu na reportáž s jeho vedoucím Stanislavem Lancem. 

 

Zdroj: Tývka.cz 

O autorovi

Michal Kvapil

Jsem člověk, který si prošel bohatou praxí v oblasti žurnalistiky. Stáž jsem odstartoval na Novinkách.cz. Následně jsem přešel do mediální skupiny Lagardere, kde jsem pět let působil v Rádiu Zet / BBC na redaktorské a editorské pozici. Pracoval jsem i na pozici zprávaře. Následně jsem přešel pod projekt Youradio Talk, kde jsem měl i vlastní pořady - například Krypton pořad o kryptoměnách. Praxi jsem nabral i v regionální televizi První boleslavská, ve které jsem si prošel prací kameramana, střihače i redaktora. Souběžně s tím spolupracuji pro portál Mladaboleslav.cz a Boleslavský deník.