Vyberte možnost Stránka

Praha a Karlovarský kraj přitahují nejvíce turistů

Praha a Karlovarský kraj přitahují nejvíce turistů

Praha a Karlovarský kraj byly nejsilnějšími oblastmi cestovního ruchu. Hlavní město se na tvorbě ekonomických ukazatelů podílelo třetinou. V roce 2018 dosahoval celkový objem výdajů za cestovní ruch na našem území 294,7 miliardy korun a hrubá přidaná hodnota sektoru činila 132 mld. korun. Cestovní ruch pak v roce 2018 reprezentoval 2,9 procenta hrubého domácího produktu a zaměstnal 240,6 tisíce osob. Z pozitivního vývoje podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) profitovaly všechny kraje České republiky.

 

„Regionálně z cestovního ruchu nejvíce získala Praha. Z hlediska přidané hodnoty se v absolutním vyjádření jednalo o 46 miliard korun. Turismus zároveň na území hlavního města dával práci 74 tisícům osob,“ uvádí předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Roku 2018 v oboru cestovního ruchu měla 31 % zaměstnanců a 35 procenty se podílela na celkové hrubé přidané hodnoty.

S odstupem sekundoval kraj Jihomoravský a Středočeský. Význam Prahy pro makroekonomické ukazatele českého turismu se přitom postupně zvyšoval. Od roku 2015 stoupl její podíl na tvorbě hrubé přidané hodnoty v cestovním ruchu o 1,1 procentního bodu.

 

Nejvyšší hodnoty s podílem na HDP vykazuje Karlovarský kraj

Význam cestovního ruchu pro hospodářství na úrovni krajů lze vyjádřit i podílem na celkovém objemu hrubé přidané hodnoty za všechna odvětví, vždy přímo v daném regionu.

Nejvyšší hodnoty vykazuje dlouhodobě Karlovarský kraj, kde v roce 2018 cestovní ruch tvořil 5,6 % regionální hrubé přidané hodnoty (4,8 miliardy korun). Nad českým průměrem se nacházela také Praha (3,7 %) a Jihočeský kraj (2,9 %).

Z pohledu zaměstnanosti byly nejintenzivnější hodnoty zaznamenány opět pro Karlovarský kraj a hlavní město Prahu.

„V Karlovarském kraji přímo v turismu pracovalo 11,2 tisíce osob, což představovalo osmiprocentní podíl na zaměstnanosti v kraji. Vyšší objem lidské práce zde typicky souvisí i s převážně lázeňskými službami. V Praze cestovní ruch zaměstnával 7,7 % osob. V obou regionech působil v oboru zhruba každý třináctý pracující, a tak případná krize odvětví může silně dopadnout právě zde,“ dodává Zdeněk Lejsek z oddělení statistiky cestovního ruchu a služeb ČSÚ.

Více informací publikovaných vůbec poprvé v podrobném regionálním členění naleznete na webu ČSÚ. Souhrnné informace za celou Českou republiku publikoval ČSÚ již dříve v Satelitním účtu cestovního ruchu.

 

Také by vás mohlo zajímat:

Kores nasměřoval koronavirus k sériové výrobě dezinfekce

Vlastní bydlení je pro Čechy jedno z nejnedostupnějších na světě

 

Zdroj: ČSÚ

O autorovi