Vyberte možnost Stránka

Porsche obnovilo výrobu sportovních vozů

Porsche obnovilo výrobu sportovních vozů

Porsche se zapojilo mezi automobilky, které obnovily výrobu vozů na vybraných pracovištích a ve vybraných provozech. Německá automobilka předem přijala veškerá potřebná opatření, aby dokázala zajistit maximální možnou bezpečnost zaměstnanců. Postupnými kroky chce tak navyšovat výrobu až na plnou kapacitu. Ruku v ruce s navyšováním výroby v hlavním závodu v Zuffenhausenu a na pracovišti v Lipsku se nyní všichni zaměstnanci postupně budou vracet do práce.

 

Procesy ve výrobě, logistice a zásobování byly upraveny po dohodě se závodním výborem a odborem ochrany zdraví. Zohledněny budou i požadavky příslušných orgánů.

Obnovení výroby je důležitým signálem – pro naše zaměstnance i zákazníky. Od počátku velmi pozorně sledujeme a analyzujeme situaci a pružně upravujeme příslušné procesy. Nyní je ten správný okamžik hledět do budoucna s optimismem a obnovit práci – za speciálních bezpečnostních opatření,” říká člen výkonné rady Porsche AG zodpovědný za výrobu a logistiku Albrecht Reimold.

Závody Porsche v Zuffenhausenu a Lipsku budou postupovat podle uceleného katalogu opatření. Kromě maximálního důrazu na zajištění ochrany zaměstnanců byla tato opatření navržena tak, aby umožnila co nejrychleji obnovit řádnou a efektivní výrobu.

 

Udržování vzájemného odstupu na pracovišti

Například zaměstnanci ve výrobě jsou povinni udržovat vzájemný odstup minimálně 1,5 metru, dodržovat základní pravidla chování a ve vymezených prostorách pracovat s rouškou.

Pokud jde o vybavení ochrannými oděvy, absolutní prioritu pro Porsche mají názory zdravotnických ústavů a lékařů. Firma proto zajišťuje toto vybavení v rámci iniciativy „Porsche pomáhá” a rovněž věnuje finanční prostředky nemocnicím nebo potraviny potravinovým bankám; rozpočet na dary byl proto zvýšen o pět milionů eur.

„Opětovný rozjezd hospodářství i celé společnosti si vyžádá ohromné úsilí. Zapojit se musí úplně každý,” říká předseda představenstva společnosti Porsche AG Oliver Blume.

 

Porsche zastavilo výrobu 21. března 2020

„Je důležité zachovat si pozitivní základní postoj. Každá krize nabízí i příležitosti. A my je chceme využít na maximum.”

Firma původně zastavila výrobu ve svých závodech již 21. března 2020 na období dva týdny s tím, že bude situaci průběžně vyhodnocovat. Z důvodu překážek v rámci globálního dodavatelského řetězce zůstaly závody uzavřeny celkem šest týdnů, protože řádnou výrobu nebylo možné spustit.

Kromě pozastavení výroby se Porsche rovněž rozhodlo zavést řadu dalších přísnějších opatření. Tato zůstanou v platnosti až do odvolání, aby se omezilo zatěžování infrastruktury v místech výroby: to znamená, že na pracovištích mimo přímou výrobu bude i nadále intenzivně využívána práce na dálku a porady se budou konat na bázi video- a telefonických konferencí. I nadále též platí zákaz služebních cest.

 

Také by vás mohlo zajímat:

Volkswagen dodal přes pět milionů ochranných roušek

České firmy dodávaly ve velkém ochranné pomůcky i v dubnu

Východní Evropa je na koronavirus lépe připravena než Západ

 

Zdroj: Porsche

O autorovi