Vyberte možnost Stránka

Podnikatele čeká v roce 2020 několik změn, týkají se např. další vlny EET

Podnikatele čeká v roce 2020 několik změn, týkají se např. další vlny EET

Od roku 2020 dojde k zásadní změně, v rámci které bude možné měnit legislativu pouze dvakrát ročně. Konkrétně půjde o 1. ledna a 1. července. Toto opatření má pak konkrétně snížit administrativní zátěž podnikatelů. Podnikatele se dotknou v novém roce i faktory spojené s pojištěním, eNeschopenkami, elektronickou evidencí tržeb, daněmi, mýtným nebo rodinnými firmami.

 

Legislativa a sociálně-zdravotní oblast

Jak jsme již na začátku zmínili, tak od 1. ledna budou mimo jiné platit jednotná data účinnosti. V praxi to znamená, že ke změně legislativy bude docházet pouze dvakrát za rok. Konkrétně půjde o datumy 1. ledna a 1. července. Živnostníci a další podnikatelé tak nebudou muset sledovat, kdy a co se mění. V konečném důsledku mají podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka získat více času.

„Po letech odkladů také začne platit eNeschopenka, která zásadně zjednoduší tok informací, protože elektronicky propojí lékaře, zaměstnavatele a Českou správu sociálního zabezpečení, což by v praxi mělo znamenat méně papíru a větší přehled. Se sociální i zdravotní oblastí souvisí také pojištění, dojde ke změně jeho výše,“ uvedl Karel Havlíček.

Minimální zdravotní pojištění bude od příštího roku dosahovat na částku 2352 korun. Tato částka se bude odvádět od února, platí se totiž zpětně.

Bude se jednat o 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy. Od dubna bude rovněž jiná minimální výše záloh na pojistné na důchodové pojištění, která bude dosahovat na 2544 Kč měsíčně (29,2 % ze čtvrtiny průměrné mzdy). S novým rokem vzroste i minimální mzda. Ze 13 350 Korun stoupne na 14 600 Kč.

 

EET a daně

Od května roku 2020 budou mít povinnost evidovat veškeré hotovostní platby i řemeslníci a fyzické osoby se svobodným povoláním. Odstartuje totiž poslední fáze elektronické evidence tržeb (EET). Podnikatelé a živnostníci budou povinni včas požádat o autentizační údaje. Náslědně si stáhnou potřebný certifikát a zajistí si technické nezbytné vybavení.

Jestliže budou mít od 1. května 2020 obrat do 600 tisíc korun ročně a splní předepsané podmínky, pak budou moct požádat o povolení evidování tržeb ve zvláštním režimu. Na vyřízení žádosti o zvláštní režim EET má správce daně 30 dní.

„Rovněž dojde k řadě daňových změn. Například se sníží DPH, od ledna na 10 % u tepla a chladu, od května pak dojde ke stejnému procentuálnímu snížení DPH u vodného, stočného, točeného piva, stravovacích služeb, podávání nealkoholických nápojů, domácí péče o děti, půjčování a nájmu knih,“ sdělil Karel Havlíček a dodává: „V přípravě je na úrovni meziresortních jednání také zavedení paušální daně pro živnostníky a další podnikatele z řad OSVČ s obratem do 1 milionu Kč. Podle plánu se má zavést v roce 2021.“

Během druhé poloviny pololetí roku 2020 se rovně zjednoduší a proběhne digitalizací systém správy daní. Se správcem daně bude možné nově komunikovat online.

Do konce letošního roku by mělo dojít k projednání dalších daňových zákonů, jež souvisejí s podnikateli, které se účinnost bude týkat od 1. ledna 2020.

Konkrétně jde o sněmovní tisk č. 509, který upravuje zákon o daních z příjmů a zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu.

Ten má změnit metodu tvorby daňově uznatelných technických rezerv pojišťoven. Počítá se také s novelou zákona o dani z hazardních her. V té se navrhuje zvýšení sazby daně z hazardních her. Novela zákona o spotřebních daních má zase zvýšit sazbu spotřební daně z lihu, tabákových výrobků, surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků.

 

Mýtné, poplatky a zprostředkování

Počínaje lednem se mýtné pro vozy nad 3,5 tuny rozšíří na silnicích I. třídy o dalších 868 kilometrů. Dojde například ke zpoplatnění silnic I/2o mezi Plzní a Českými Budějovicemi, I/3 od Benešova směrem na Tábor, I/35 z Hradce Králové směrem na Olomouc a také I/43 ze Svitav do Brna.

Namísto stávajících místních poplatků za lázeňský/rekreační pobyt a z ubytovací kapacity bude nově existovat pouze poplatek z pobytu. Zavést ho bude moct jakákoliv obec, týkat se bude pobytu na libovolném místě v obci bez ohledu na to, zda je ono místo k pobytu kolaudováno či ne.

„Poplatek z pobytu reaguje na sdílenou ekonomiku, zejména co se týče zprostředkování ubytovacích služeb prostřednictvím platformy Airbnb. I tu by měl plně pokrýt,“ říká Karel Havlíček. Aktualizovat se také budou sazby ve vyhlášce týkající se stravného a cestovních náhrad.

S Novým rokem 2020 se rovněž zavede zavede nová vázaná živnost pod označením „Realitní zprostředkování“. Ten, kdo ji bude chtít vykonávat, bude muset doložit potřebnou kvalifikaci a také bude moct v souvislosti s plněním z realitní smlouvy – na rozdíl od dosavadní praxe – poskytovat úschovu finančních prostředků. To dosud mohla jen banka, notář nebo advokát.

 

Statistiky a výkazy

Vykazovat pro Intrastat bude muset od ledna 2020 méně účetních jednotek. Částka, kdy vzniká tato povinnost, totiž stoupne ze současného obratu 8 milionů na 12 milionů Kč za předchozí rok.

„Cílem je do konce příštího roku omezit statistické šetření nejméně pro 13 000 podnikatelů, zrušit se tak má mimo jiné několik výkazů v gesci MPO a ČSÚ a toto snižování administrativy bude pokračovat i v roce 2021,“ říká ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO Pavel Vinkler.

„Neznamená to, že se potřebná data přestanou zcela sbírat, ale budou se sbírat efektivněji tak, že se sjednotí dosavadní roztříštěná šetření napříč různými resorty a ostatními organizacemi veřejné správy,“ dodal Vinkler.

 

Dostupnější informace a rodinné firmy

V novém roce se spustí zcela nová podoba portálu pro podnikatele www.businessinfo.cz. Na této webové stránce budou k dispozici všechny klíčové informace stejně jako elektronické formuláře. Rodinné společnosti budou moci premiérově využívat speciální finanční nástroje z dílny Českomoravské záruční a rozvojové banky. Sprostředkuje jim jednodušší financování převodu obchodních podílů z jednoho rodinného příslušníka na druhého a zajistí zvýhodněné záruky a půjčky. K tomu dojde k zavedení registrace rodinných společností.

 

Zdroj: MPO

Foto: Pixabay.com

O autorovi

Michal Kvapil

Jsem člověk, který si prošel bohatou praxí v oblasti žurnalistiky. Stáž jsem odstartoval na Novinkách.cz. Následně jsem přešel do mediální skupiny Lagardere, kde jsem pět let působil v Rádiu Zet / BBC na redaktorské a editorské pozici. Pracoval jsem i na pozici zprávaře. Následně jsem přešel pod projekt Youradio Talk, kde jsem měl i vlastní pořady - například Krypton pořad o kryptoměnách. Praxi jsem nabral i v regionální televizi První boleslavská, ve které jsem si prošel prací kameramana, střihače i redaktora. Souběžně s tím spolupracuji pro portál Mladaboleslav.cz a Boleslavský deník.