Vyberte možnost Stránka

Pět trendů určujících budoucí technologický vývoj

Pět trendů určujících budoucí technologický vývoj

Zpráva pro rok 2020 má název „We, The Post-Digital People: Can your enterprise survive the ‘tech-clash?,” (My, postdigitální generace: dokáže vaše firma přežít technologický střet?). Podle ní se v oblasti digitálních technologií nacházíme v přelomovém období. Nastává čas, kdy je třeba od prvotního oslnění digitálními technologiemi přejít k hledání jejich opravdu účelného využití. Stěžejní je fokus na člověka – společnosti by se měly zaměřit na vyvážení obchodní hodnoty s hodnotami svých zákazníků i zaměstnanců.

 

„Mnohé organizace, oslněné technologickými možnostmi, vytvořily digitální produkty a služby, aniž by plně docenily organizační a společenské důsledky,” řekl ředitel Accenture pro technologie a inovace Paul Daugherty.

„Dnes se setkáváme s technologickým střetem vyvolaným napětím mezi očekáváním spotřebitelů, potenciálem technologií a obchodními ambicemi – a právě nyní jsme v důležitém zlomovém bodě. Musíme posunout naše myšlení a s důvěrou v technologie přehodnotit základní obchodní i technologické modely. A vytvořit tak nový základ pro hospodářskou soutěž a růst,” uvedl Daugherty.

Podle zprávy setrvání ve stávajících kolejích nepřinese pouze nespokojenost zákazníků nebo nezájem zaměstnanců, ale může trvale omezit potenciál budoucích inovací a růstu. Technologický střet je ale výzvou, kterou lze řešit.

Zpráva Technology Vision identifikuje pět klíčových trendů, které musí společnosti v příštích třech letech zohlednit, aby zmírnily technologické střety a těžily z nových hodnot, které budou podloženy také silnějšími a důvěryhodnějšími vztahy se zúčastněnými stranami.

Pět trendů určujících budoucí technologický vývoj:

 

1. Personalizované zážitky

Firmy budou muset vytvářet personalizované zážitky, které umocní individualitu a možnost volby. Tím se pasivní zákazník změní na aktivního účastníka díky tomu, že se jednosměrné zkušenosti – kvůli kterým se lidé mohou cítit mimo dění a bez možnosti kontroly – změní ve skutečnou spolupráci. Pět ze šesti dotazovaných vedoucích pracovníků v oblasti podnikání a IT (85 %) se domnívá, že být v této dekádě konkurenceschopný vyžaduje, aby firmy povýšily své vztahy se zákazníky na partnerství.

 

2. Umělá inteligence (AI) a já

Umělá inteligence by měla spíše přispívat k tomu, jak lidé vykonávají svou práci, a ne být blokem automatizace. S růstem schopností AI musejí firmy přehodnotit práci, kterou dělají, aby se AI stala produktivní součástí procesu, který je založený na důvěře a transparentnosti. V současné době pouze 37 % organizací uvádí, že na podporu spolupráce člověk-stroj používají „inkluzivní design” nebo principy zaměřené na člověka.

 

3. Dilema chytrých věcí

Zažité předpoklady o tom, kdo vlastní produkt, jsou v dnešním „trvalém beta” světě zpochybňovány. Vzhledem k tomu, že se firmy snaží představit novou generaci produktů založených na digitálních zkušenostech, bude řešení této nové reality zásadní pro úspěch. Téměř tři čtvrtiny (74 %) vedoucích pracovníků uvádějí, že jejich propojené produkty a služby budou mít během příštích tří let více nebo podstatně více aktualizací.

 

4. Roboti všude kolem nás

Robotika se již neomezuje jen na sklady a výrobní linky. Se sítěmi páté generace, připravenými rapidně zrychlit tento trend, musí každá firma znovu přehodnotit svou budoucnost s ohledem na robotiku. Názory vedoucích pracovníků na to, jak ji zaměstnanci přijmou, se celkem různí: 45 % tvrdí, že práce s roboty bude pro jejich zaměstnance velká výzva, naproti tomu 55 % věří, že jejich zaměstnanci na to, jak s nimi pracovat, přijdou snadno.

 

5. Inovační DNA

Podniky mají přístup k nebývalému množství disruptivních technologií, jako je blockchain, umělá inteligence, rozšířená realita a kvantové výpočty. Aby bylo možné vše zvládnout, a vyvíjet se rychlostí, jakou dnes trh vyžaduje, budou si firmy muset vytvořit svou jedinečnou „inovační DNA”. Tři čtvrtiny (76 %) vedoucích pracovníků se domnívají, že význam sázek na investice do inovací nebyl nikdy vyšší, takže správnou cestou bude realizovat inovace spolu s partnery v ekosystémech a s organizacemi třetích stran.

„Mnoho firem nastoupilo nebo podstupuje cestu digitální transformace. V současné situaci pro ně není výzvou jen dostat se do nějakého relevantního stavu, ale zůstat relevantním, udržitelným a držet krok s vývojem kolem,” dodává Adam Leščišin, Danubia Region Technology Advisory Lead, Accenture.

Firmy, které působí jako disruptoři, již podnikají kroky k překlenutí rozdílu mezi očekáváním lidí a dnešními standardy. Například startup Inrupt pracuje na architektuře propojování dat zvané Solid. Ta lidem poskytne větší kontrolu nad jejich osobními údaji tím, že jim umožní ukládat a používat svá data na webu prostřednictvím tzv. „podů”.

Lidé budou moci rozhodnout, kde jsou jejich pody hostovány, a určit, které společnosti nebo stroje k nim mají přístup. Budou tak moci kdykoli zrušit nebo odstranit své informace a katalyzovat tak původní vizi spoluzakladatele společnosti Inrup (a World Wide Webu) Tima Berners-Leea, který viděl web jako příležitost pro každého. To je přesně přístup zaměřený na člověka, který bude v budoucnu definovat vůdčí společnosti.

Společnost Accenture již 20 let systematicky zkoumá podnikatelské prostředí s cílem identifikovat vznikající technologické trendy, které mají největší potenciál změnit podniky i celá průmyslová odvětví.

V rámci šetření, které bylo podkladem pro letošní zprávu, se ukázalo, že z více než 6 000 vedoucích pracovníků v oblasti podnikání a IT na celém světě, kteří byli v rámci průzkumu společnosti Accenture pro zprávu Technology Vision dotazování, 83 % uznává, že se technologie staly neoddělitelnou součástí lidské zkušenosti.

V rámci letošního průzkumu provedla společnost Accenture také průzkum mezi 2 000 spotřebiteli – 70 % z nich očekává, že jejich vztah s technologiemi bude v příštích třech letech více či podstatně významnější.

 

Také by vás mohlo zajímat:

Zen To Done aneb jak efektivně řídit svoji práci

Wi-Fi čipy čelí hrozbě, ohroženy jsou PC i chytrá zařízení

Konferencí Brno se zúčastnily špičky české energetiky

Zelené prostředí přináší zaměstancům efektivitu a zdraví

 

Zdroj: Aspen

O autorovi