Vyberte možnost Stránka

Obce důsledkem koronaviru omezují investice

Obce důsledkem koronaviru omezují investice

Velké množství obcí omezí investice. Zaměstnanci agentury CzechInvest realizovali na přelomu roku 2020 a 2021 šetření mezi zástupci obcí s pověřeným obecním úřadem. Vyjádřilo se k tomu 83 procent respondentů.


Více než polovina (69,5 %) dotazovaných zmínila, že omezení plánovaných investic se bude dotýkat technické infrastruktury, kultury (58,7 %) nebo sociální infrastruktury (26 %).

Za další ze zasažených oblastí dotazovaní označovali cestovní ruch (21,7 %), podporu podnikání (19,6 %) či školství (17,4 %).  

Šetření se zúčastnilo 46 obcí s pověřeným obecním úřadem z 393 na území České republiky. Respondenti byli zastoupeni napříč všemi kraji.

CzechInvest chystá webináře

Druhá část průzkumu se týkala nevyužívaných objektů typů brownfield. Tyto lokality na svém území eviduje většina dotazovaných (80 %).

Více než polovina respondentů také uvedla, že o revitalizaci brownfieldu na svém území uvažuje, ale má projekt pouze ve fázi vize.

„Chceme, aby měli zástupci obcí přehledné informace, jak využívat naplno potenciál těchto lokalit. Zároveň si uvědomujeme, že kvůli dopadům koronaviru mají omezené možnosti investovat. Proto plánujeme několik akcí, na kterých chceme ukázat, kde můžou hledat finanční podporu nebo jak spolupracovat se soukromým sektorem,“ říká ředitel agentury CzechInvest Patrik Reichl.

Na realizované šetření navazuje CzechInvest sérií akcí s názvem Investice v obcích a městech 2021.

Webináře se uskuteční 2. a 16. března 2021 a jsou pro zástupce měst a obcí zdarma. Více informací naleznete v přiloženém průzkumu a na webu CzechInvestu.

Také by vás mohlo zajímat:

Clubhouse představuje hrozbu v rozmachu deep fakes

Zdroj: CzechInvest

O autorovi