Vyberte možnost Stránka

Musk je pro studenty nejinspirativnějším člověkem

Musk je pro studenty nejinspirativnějším člověkem

Renomovaná agentura NMS Market Research zpracovala pro první ročník futuristické akce Future Port Youth určené pro studenty středních a vysokých škol po Evropě průzkum zjišťující postoje studentů z České republiky, Finska, Maďarska a Spojeného království v oblasti technologií a náhledu na budoucnost.


Z výzkumu zaměřeného na studenty středních a vysokých škol z výše uvedených zemí vyplynulo, že studenti jsou obecně více pozitivní než negativní, pokud jde o jejich pocity vůči budoucnosti. Zároveň věří, že v budoucnu získají všechny dovednosti, které potřebují.

Obávají se však, že se celková situace ve světě během jejich života zhorší a nabyté zkušenosti a znalosti jim nebudou stačit na to, aby svět zlepšili. Za nejdůležitější technologii považují umělou inteligenci a věří, že práce prodavače, úředníka a řidiče je nejvíce nahraditelná roboty a umělou Inteligenci. Nejinspirativnější žijící speaker je podle studentů Elon Musk.

I přesto, že pozitivní pohled na budoucnost mezi studenty dle výzkumu převažuje, ne všechny národy mají stejná očekávání. Zatímco 37 % finských studentů a 36 % maďarských studentů si myslí, že jejich budoucnost bude skvělá, ve Velké Británii takto odpovědělo 28 % ze všech respondentů a v České republice jen 20 %.

Přednášky streamované přímo do škol

„Z médií jsme zvyklí slýchat spíše ty špatné zprávy o stavu naší společnosti a budoucnosti naší Země. I tento fakt tak mohl sehrát svou roli při odpovídání studentů. Posláním naší akce je inspirovat mladé lidi, aby se na budoucnost dívali jako na prostor plný příležitostí, jak mohu svět sami svým přičiněním změnit k lepšímu. Věříme, že díky Future Port Youth ukážeme mladé generaci, že díky bouřlivému technologickému pokroku má lidstvo nesrovnatelné množství možností posunout svět dopředu. Existují tak i pozitivní scénáře budoucnosti. Jen se o ně musíme aktivně zasloužit,” říká zakladatel Future Portu a akce Future Portu Youth Martin Holečko.

Událost se uskuteční 11. listopadu formou přednášek streamovaných přímo do škol, určených pro studenty středních a vysokých škol napříč obory a jejich učitele.

Další otázka z výzkumu cílila na připravenost studentů na budoucnost. Jako nejvíce připravení se cítí být Maďaři a to konkrétně 65 % z dotazovaných. V těsném závěsu za nimi jsou finští studenti následováni studenty českými a nakonec britskými. Velký nepoměr je mezi studenty, kteří se na budoucnost necítí být připraveni.

Negativitu Britů mohl způsobit brexit

Ve Velké Británii se jedná o 40 % respondentů, zatímco v Maďarsku je to pouhých 9 %. Zdá se, že jedním z možných faktorů ovlivňující názor Britů může být i brexit a jeho ekonomické důsledky na zemi. Britové také v průměru uvedli nejnižší očekávanou délku života a to konkrétně 76 let. Celkový průměr odpovědí pak tvořil 80 let.

V souvislosti s budoucností se výzkum zaměřil také na roli technologií a jejich postavení v ní. Ukázalo se, že největší zálibu v nejnovějších technologiích mají finští studenti. Obdivuje je 39 % z dotázaných.

Ve Velké Británií se jedná o 30 % studentů, v České republice je to 23 % a nejméně mají technologie v oblibě Maďaři, kde je jejich obdivovatelem 20 % respondentů.

Rizika spojená s technologiemi

Z výsledků vyplynulo, že až na případ Finska klesá pozitivní vztah k technologiím úměrně se vzděláním. Vysokoškolští studenti mají tak průměrně více kritický přístup k technologiím než ti středoškolští.

Většina studentů si je vědomá rizik spojených s technologiemi. Za technologii s největším potenciálem a dopadem na lidstvo považují umělou inteligenci.

Češi vnímají technologie nejvíce jako hrozbu. Na otázku: Myslíš si, že mohou být technologie hrozba pro lidstvo? odpovědělo určitě ano 22 % z dotázaných. Následováno je Finskem, Velkou Británií a Maďarskem.

Odpověď spíše ano vybralo nejvíce finských studentů a to celkem 51 %. Studenti se obávají například toho, že se technologie dostanou do špatných rukou a způsobí škody na celé planetě nebo budou tak silné, že začnou dominovat nad lidstvem.

Jaké jsou nejinspirativnější osoby pro studenty?

Mezi nejznámější osobnosti spojené s technologiemi patří Bill Gates, Mark Zuckerberg a Elon Musk. Angličtí studenti pak podstatně více znají zakladatele Amazonu Jeffa Bezose a zakladatele společností Virgin, Sira Richarda Bransona.

Jako inspirujícího speakera, kterého by chtěli nejvíce vidět, uvedli studenti Elona Muska.

Výzkum byl realizován agenturou NMS Market Research metodikou online dotazníkového šetření od 23. do 30. září 2021. V každé zemi odpovídalo 200 respondentů (100 ze středních škol a 100 z vysokých škol) ve věku od 16 do 26 let.

Také by vás mohlo zajímat:

Covid restaurace zasáhl, lidé si na ně odvykli

Zdroj: Future Port

O autorovi