Koronavirus trvale změní nákupní chování spotřebitelů

Koronavirus může mít trvalý vliv na nákupní chování spotřebitelů. Dojde tak k dlouhodobým strukturálním změnám v prodeji spotřebního zboží v maloobchodu. Firma Accenture si v dubnu připravila průzkum, na základě něhož zjistila, že spotřebitelé začali měnit nákupní priority. Aktuální trendy jsou logické a lidé tak nakupovali zejména potraviny, hygienické a čistící prostředky. Naopak klesl prodej módního zboží, kosmetiky nebo spotřební elektroniky. Změny ale pravděpodobně přetrvají i delší dobu po pandemii. 

 

Koronavirus změnil lidem chování. Ti nyní více přemýšlejí nad dopadem svých nákupů na zdraví a životní prostředí.

Konkrétně pak 60 procent dotazovaných uvedlo, že tráví více času péčí o sebe a svou duševní pohodu. Téměř šest z deseti spotřebitelů (57 procent) oznámilo, že doma začalo s cvičením.

Čtyřiašedesát respondentů se zase snaží omezit plýtvání potravinami. Této praxe se nehodlají vzdat.

Padesát procent respondentů se nechalo slyšet, že nakupují zdravě a neplánují s tím ani skoncovat. Dalších 45 procent lidí oznámilo, že si vybírají udržitelnější zboží a budou v tom i nadále pokračovat.

 

Koronavirus přináší dlouhodobé změny v chování spotřebitelů

„Rozsah změn zjištěných v našich šetřeních jasně naznačuje, že se jedná o dlouhodobý posun,“ řekl generální ředitel a vedoucí sekce spotřebního trhu společnosti Accenture Oliver Wright.

„I když tyto trendy sledujeme už nějakou dobu, překvapivé je měřítko a tempo – komprimace do několika týdnů změn, které by pravděpodobně trvaly roky. Očekává se, že nové spotřebitelské chování a trendy přežijí pandemii, jejich dopad přesáhne 18 měsíců, a pravděpodobně se budou projevovat po většinu tohoto desetiletí,“ uvedl Wright.

Nikoho jistě nepřekvapi, že větší množství lidí nakupuje potraviny online. Podle průzkumu pětina lidí, kteří provedli poslední nákup potravin online, nakupovala tímto způsobem vůbec poprvé. U starších respondentů se jednalo dokonce o jednoho ze tří lidí.

Nákupy veškerých produktů a služeb probíhají ze 32 procent online. Předpokládá se, že tento podíl do budoucna stoupne na 37 procent.

 

Nákupní priority a osobní životní styl vyžadují změny v retailu

„Slaďění nákupních priorit s osobním životním stylem a pracovními návyky si žádá významné změny v oblasti retailu,“ komentuje aktuální situaci Martin Šrůma z Accenture v České republice.

Potraviny byly donedávna jednou z oblastí, kde se mnoho lidí zdráhalo nakupovat online, ale covid-19 to rychle změnil. Průzkumy ukazují, že okolnosti přiměly i konzervativní zákazníky překonat zábrany a využít služeb online nákupů a digitálních technologií. To je velký krok dopředu a je pravděpodobné, že se tento trend bude do budoucna nadále rozvíjet. Aby se firmy přizpůsobily, musí sladit svou nabídku s požadavky zákazníka a řídit se heslem: důvěra, relevantnost a pohodlí,“ sdělil Šrůma.

Koronavirus zrychluje rovněž přijímaní digitálních technologií v širším měřítku. Stoupl i podíl zákazníků, kteří projevili zájem o koupi nových technologií. Přes polovina dotazovaných se nechala slyšet, že bude výrazněji více využívat hlasové digitální asistenty, online aplikace s doporučením, samoobslužné aplikace, inteligentní domácí a přenosná zařízení.

Pandemie pravděpodobně v příštích 10 letech vytvoří období udržitelnější a zdravější spotřeby, kdy budou lidé více přemýšlet o vyvážení toho, co kupují a jak tráví svůj čas, s otázkami udržitelnosti,“ řekl Wright.

„Zároveň je to výzva pro společnosti, aby zajistily, zda jsou dostatečně agilní a schopné vyhovět těmto požadavkům – s portfoliem produktů a služeb, které odpovídají měnícím se nákupním modelům, dodal Wright.

 

Také by vás mohlo zajímat:

Škoda podpoří regiony grantem přesahující 3,5 mil. Kč

Koronavirus narušuje globání automobilový hodnotový řetězec

Spojujeme Česko sdílí seznam firem bojujících proti koronaviru

 

Zdroj: Tývka.cz

Komentáře