Vyberte možnost Stránka

Koronavirus přinesl čas na zvyšování kvalifikace zaměstnanců online

Koronavirus přinesl čas na zvyšování kvalifikace zaměstnanců online

Koronavirus představuje vhodnou dobu pro firmy, aby využily volný čas pro vzdělávání svých zaměstnanců. Společnosti tak nemusí rezignovat a energii přesunout do jiných oblastí.  Je mnoho oborů, v rámci kterých nelze práci vykonávat vzdáleně. Z tohoto důvodu se přizpůsobuje dané situaci řada kurzů. Jaké trendy pak přináší současná doba?

 

Současná opatření znemožňují klasická školení a kurzy. Lidé v tomto ohledu nemusejí být závislí pouze na e-learningu.

Společnost upřednostňuje kvůli interaktivitě a okamžité zpětné vazbě kurzy se živým lektorem. Toho je přitom možné využít i v on-line prostředí.

Své zkušenosti z oblasti moderních komunikačních technologií představil i největší poskytovatel IT vzdělávání v České republiky Počítačová škola GOPAS.

„Naše školení jsme adaptovali na aktuální podmínky a poskytujeme on-line kurzy, které plnohodnotně zastoupí klasická školení s lektorem. Někde bylo třeba modifikovat podobu kurzu nebo jeho délku. Například jsme zjistili, že při některých náročnějších kurzech je složitější udržet pozornost účastníků delší dobu, a proto jsme zkrátili jednotlivé bloky a přidali delší přestávky. Jinde se zmenšil počet účastníků tak, aby byla komunikace efektivní,“ říká výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS Jan Dvořák.

„A protože kromě školení pořádáme i velké odborné konference, pracujeme i na řešení, které nám umožní pořádat je za současných podmínek,“ řekl Dvořák.

 

V rámci online vzdělávání je důležitější zvuk než obraz

Lektor během nových kurzů je s frekventanty propojen přes platformu pro obousměrnou komunikaci. Reaguje tak na jejich dotazy a vysvětluje vše potřebné.

Během kurzu nepotřebujete mít nainstalovanou žádnou speciální aplikaci. Vše funguje prostřednictvím vzdáleného připojení na počítače do učeben nebo ke vzdělávacímu cloudu.

Důsledkem přetížení je ale nezbytné využívat většího množství platforem. Záložní řešení je tak nevyhnutelné.

Kvalitní výbavu by měli mít k dispozici i samotní účastníci. Mimo stabilní připojení jsou u pokročilejších kurzů důležité například dva monitory.

„Paradoxní je, že praxe nám ukázala, že důležitější než kamera, která ukazuje lektora, je kvalitní přenos zvuku a “bílá tabule”, která přednášejícímu umožňuje kreslit a psát. Pro mnohé z lektorů je zase podstatné vybavení, které jim umožní chodit a volně se během kurzu pohybovat. Využíváme také různé komunikační platformy, které vyhovují konkrétnímu typu kurzu,“ nové zkušenosti představuje Jan Dvořák.

 

Kurzy jsou zaměřené na IT specialisty

Aktuální nabízené kurzy GOPASu jsou zaměřené na IT specialistyprogramátory, správce IT nebo odborníky zajišťující bezpečnost.

Do kurzů se mohou ale přihlásit i běžní uživatelé, kteří potřebují zlepšit své uživatelské znalosti.

„Aktuálně máme v rámci Online kurzů Live zařazena i školení zaměřená na bezpečnost či efektivní spolupráci při homeoffice a správné využití komunikačních nástrojů. Nechybějí ani manažerské kurzy a školení metod řízení a měkkých dovedností, například se zaměřením na manažerskou metodu Prince2. Kurzy jsou koncipované jako otevřené, tedy přístupné široké veřejnosti, nebo pro uzavřenou skupinu, například zaměstnance určité firmy,“ doplňuje Jan Dvořák z Počítačové školy GOPAS.

 

Také by vás mohlo zajímat:

Home office aneb jak jej zvládnout efektivně

Zen To Done aneb jak efektivně řídit svoji práci

10. bodů jak předcházet problémům na veřejnosti

 

Zdroj: Tývka.cz

O autorovi