Vyberte možnost Stránka

Koronavirová krize se dotkla 45 % zaměstnanců

Koronavirová krize se dotkla 45 % zaměstnanců

Koronavirová krize se od dubna do května podepsala u 45 procent zaměstnanců. Konkrétně jde o 1,8 milionu pracovníků. Nejvíce se pandemie podepsala v odvětví ubytování, stravování a pohostinství. Tam podíl překročil 90 procent. Dalších 1,4 milionů zaměstnanců očekávalo dočasnost dopadů, 314 tisíc lidí se strachovalo o své pracovní místo. Více již o tom informuje Český statistický úřad (ČSÚ).

 

Ve většině odvětví zaměstnanci častěji uváděli, že nepociťovali negativní dopady situace na ekonomiku, tržby či objem práce a zakázek. Poněkud více oproti ostatním regionům dopady pociťovali v Praze a Středočeském kraji.

„Nejvíce bylo zasaženo ubytování, stravování a pohostinství, kde podíl negativních dopadů překročil 90 %. Podíl 55 % se pak objevil ve zpracovatelském průmyslu, který zaměstnává největší skupinu zaměstnanců, a stejně tak v peněžnictví a pojišťovnictví,“ říká ředitel odboru statistiky trhu práce ČSÚ Dalibor Holý.

Podíl 67 % byl v kultuře, zábavě a rekreaci, 53 % měly činnosti v oblasti nemovitostí, mírně nadprůměrný podíl (48 %) byl v obchodě.

Pouze třetinový podíl zaměstnanců reflektujících dopady byl v informačních a komunikačních činnostech a ve stavebnictví (36 %). Nejvíce v klidu byli zaměstnanci veřejné správy a obrany, zdravotní 
a sociální péče, energetiky a zásobování vodou, tedy odvětví, která zajišťují nezbytné činnosti.

 

Nejvíce se obávají zaměstnanci ze severozápadních Čech

„Více než 82 % zaměstnanců, kteří pociťují dopady u zaměstnavatele, si myslí, že krize ohrožuje jejich práci spíše dočasně. Ohrožení svého pracovního místa se zaměstnanci obávají nejvíce v severozápadních Čechách,“ upozorňuje předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Nejvíce reflektovali ohrožení svého pracovního místa mladší zaměstnanci do 29 let (21 %), zatímco ti přes 51 let nejméně (14 %). V největší věkové skupině 30-49 let byl jejich podíl 18 %.

Mezi podnikateli (OSVČ) pocítilo negativní dopady 63 % z nich, tedy bezmála 0,5 milionu osob. Také u nich byly největší dopady v odvětví ubytování, stravování a pohostinství, kde je nepocítila pouhá 2 % z nich. Na druhém místě pak skončilo vzdělávání s 92 % a 90% podíl měly ostatní činnosti dle klasifikace CZ-NACE.

Menší než poloviční podíl najdeme naopak 
v zásobování vodou, v zemědělství a ve zdravotní a sociální péči. Jako vážné označila dopady krize čtvrtina podnikajících mužů a takřka třetina podnikajících žen. Zbylých 72 % OSVČ předpokládá, že dopady budou pouze dočasné.

Český statistický úřad zavedl od 1. dubna mimořádné zjišťování dopadů stávající krize na trh práce v rámci Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) a v šetření bude dále pokračovat. Další výsledky bude ČSÚ prezentovat v rámci Rychlé informace v pondělí 3. srpna 2020.

 

Také by vás mohlo zajímat:

Hackerský byznys je obrovský, říká Jiráček z Comguard

Krizový management je jako desetiboj v atletice

 

Zdroj: ČSÚ

O autorovi