Vyberte možnost Stránka

IT řešení a jeho trendy do budoucna

IT řešení a jeho trendy do budoucna

IT je oblastí, která vyžaduje neustálé inovace. O to víc pak v době koronaviru, kdy je zapotřební rozsáhlejší využití softwaru na vzdálený přístup, pro cloudové služby, zvyšování bezpečnosti před kybernetickými útoky. Také jde o zjednodušení přistupu do online světa. Více o nových trendech referují odborníci ze společnosti BCV solutions.


Softwary na vzdálené přístupy se používají již delší dobu, a to hlavně IT odděleními ve firmách či jejich dodavateli pro vzdálenou podporu provozu poskytovaných softwarových řešení.

Masivního rozšíření se však dočkaly právě s příchodem koronaviru, respektive hromadných využívání home office. Nejčastěji tomu tak je u VPN (vzdálený přístup), služby, která se stala standardem.

Během jejího využívání je však důležité dbát na zabezpečení – komunikace musí být vždy šifrovaná a omezena jen na nejnutnější dobu.

„Nemělo by se stát, že vzdálený přístup je udělen na dobu neurčitou a firma se spoléhá na to, že zafungují interní procesy a po odchodu zaměstnance o přístup přijde. S tím dokáže pomoci Identity management software,“ upozorňuje ředitel realizace projektů v BCV solutions Marcel Poul.

Identity management eviduje všechny informace o konkrétních firemních identitách. Přidává a odebírá oprávnění pro vzdálený přístup i eviduje chování svých uživatelů.

Cloudové služby

Další reakcí mnoha firem na koronavirovou situaci byla a stále je otázka ohledně lokálního provozování hardwaru a softwaru, a to právě v případech, kdy již zaměstnanci pracují z domova.

Odpověď přišla v podobě využívání cloudových služeb, které se maximálně přizpůsobují potřebám svých uživatelů. Nově vznikající firmy berou provoz softwaru v cloudu jako samozřejmost.


Dnes se potenciální hrozby vyhodnocují i online, potenciální škodlivý kód může antivir poslat na servery, kde se analyzuje pomocí pokročilých technik strojového učení a umělé inteligence

ředitel realizace projektů v BCV solutions Marcel Poul

Mohou se soustředit na svůj byznys a nemusí řešit správu hardwaru a softwaru, čímž jsou efektivnější a mohou rychleji růst.

I tradiční firmy a organizace pomalu přesouvají svá data a systémy do cloudu, stávají se tak dostupnějšími pro své zaměstnance, a i nadále mohou fungovat dle svých potřeb.

Ochrana před kyberútoky

I přes využívání antivirových programů se u firem a organizací zvyšuje možné riziko kybernetických útoků.

„Dnes se potenciální hrozby vyhodnocují i online, potenciální škodlivý kód může antivir poslat na servery, kde se analyzuje pomocí pokročilých technik strojového učení a umělé inteligence. Zároveň výrobce antiviru může škodlivý kód spustit v uzavřeném prostředí podobně jako se dělají pokusy v chemické laboratoři a analyzovat jej,“ uvedl ředitel realizace projektů v BCV solutions Marcel Poul.

V zabezpečení proti kybernetickým útokům firmám čím dál více pomáhá umělá inteligence v podobě specializovaných SW, jako jsou IDS (Intrusion Detection Systems neboli česky systém pro odhalení průniku) a IPS (Intrusion Prevention Systems neboli systém prevence průniku).

Zjednodušování online světa

„Standardizace v přístupu ke službám se bude dále zvyšovat, což bude mít za následek jednodušší používání online služeb pro uživatele – na většinu budou moci použít jeden přístup. Do tohoto trendu se co nevidět zapojí i další subjekty. Rozběhl se projekt bankID, kdy lidé budou moci použít svůj účet v bance k přístupu k dalším službám včetně těch státních. Budou si moci kupříkladu požádat o výměnu řidičského průkazu, nahlížet do různých registrů nebo elektronicky podepisovat smlouvy, vysvětluje ředitel realizace projektů v BCV solutions Marcel Poul.

Nebude tak nutné si pamatovat více přihlašovacích údajů – již nyní je možné na některé služby na webu využívat přihlášení pomocí Google účtu, Apple ID a dalších.

Také by vás mohlo zajímat:

OPT OnDemand vyrábí reklamní trička pro Marvel nebo Disney

20 příběhů ŠAVŠ: ŠAVŠ zavedla Š. Lacinu přes Bentley k panu Wojnarovi

Zdroj: BCV Solutions

O autorovi