Vyberte možnost Stránka

IdeaStorage spouští robotický systém skladování

Český technologický startup IdeaStorage, expert na skladování budoucnosti, vyvinul společně s Technickou univerzitou v Liberci revoluční robotický systém, který pomůže vyřešit problémy se skladováním manipulací zboží v oblasti e-commerce, interní logistiky i logistiky třetích stran. Zvládne zhustit kapacitu stávajících skladů na dvojnásobek, rychleji uloží/vyzvedne zboží a je také udržitelnější. Systém funguje na principu jednoduché skládačky a v závislosti na aktuálních potřebách lze jeho kapacitu flexibilně měnit bez nutnosti přerušení provozu. Roboti pracují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a narozdíl od člověka vykazují 0% chybovost.


Enormní zájem o online nakupování během pandemie způsobil, že se firmy přesunuly do onlinu, často nehleděly na efektivitu a nyní se potýkají s problémy souvisejícími s udržitelností růstu. Ta je nejčastěji spojená s vysokými provozními náklady, vratkovostí z důvodu chyb na skladu či neefektivní intralogistikou. Pomocí řešení IdeaStorage lze v rámci již existujících prostor dosáhnout až dvojnásobné kapacity a naplno využívat 90 % objemového prostoru skladovacích prostor pro maximalizaci zisku a minimalizaci provozních nákladů.

“Nechceme, aby se ze světa stalo jedno velké skladiště. Z dlouhodobého hlediska je absolutně neudržitelné, aby firmy neustále rozšiřovaly sklady a zabíraly jimi tak například zemědělskou půdu. To je vysoce neefektivní řešení z minulosti. Jsem přesvědčen, že i většina českých firem tuto situaci vnímá a chce být naopak součástí technologicky vyspělé a udržitelné budoucnosti, na které základní myšlenka IdeaStorage stojí,” vysvětluje zakladatel a CEO Rudolf Blažek.

“Robotizace je už nedílnou součástí našich pracovišť a našich životů. Na Technické univerzitě v Liberci se ji snažíme dělat tak, aby opravdu usnadnila a zefektivnila pracovní úkony, šetřila lidskou práci a pokud možno také přírodní zdroje. Robotický sklad, který výrazně šetří plochu skladovacích prostor a snižuje počet lidí potřebných ve skladu na minimum, je toho nejlepším příkladem. Jde o technologické řešení pro 21. století,” říká vedoucí projektu na Technické univerzitě v Liberci Leoš Beran.

Jeden robot zastoupí tři živé skladníky

IdeaStorage využívá hybridního systému řízení – řídící jednotka plánuje a optimalizuje proces a každý robot pak autonomně vykonává svěřené úkoly. Zboží je uloženo v plastových boxech, se kterými roboti operují v rámci modulární high tech hliníkové konstrukce. Výhodou je, že roboti umí pracovat se stávajícími boxy, které na skladech již jsou. Jeden robot pak zvládne zastoupit minimálně tři živé skladníky a doručí v průměru dvacet boxů za hodinu na vyskladňovací místo.

IdeaStorage navíc sklady od začátku připravuje na optimální výkon a v případě sezónních špiček jednoduše doplňuje o další kapacitu, kterou si firmy mohou dočasně pronajmout. Například po Vánocích si IdeaStorage pronajatou část opět odveze a firmy tak nemusí po zbytek roku zbytečně platit za naddimenzovaný sklad.

Celý proces je také nesrovnatelně bezpečnější. Skladové prostory totiž nemají žádné uličky, kterými by se dalo procházet mezi zbožím a manipulovat s ním. Přeskládávání boxů mají na starost výhradně roboti a během procesu se ho nedotkne lidská ruka. Do dvou let chce nasadit stovky robotů a stát se lídrem na trhu.

Zdroj: IdeaStorage

O autorovi