Vyberte možnost Stránka

Huawei usiluje o digitální revoluci venkova

Huawei usiluje o digitální revoluci venkova

První European Leadership Academy, zaměřená na rozvoj venkovských oblastí, se v těchto dnech koná ve španělské Kastilii. Akce je součástí iniciativy Seeds for the Future společnosti Huawei, která propaguje digitální revoluci a využívání nejmodernějších technologií. Zaměřuje se také na odstraňování genderových hranic. V odborné porotě, jež vybírala účastnice z více než 2 000 přihlášených, zasedal též zástupce České republiky – sociolog Josef Bernard.


Od 23. října 2022 se koná první ročník akademie, zaměřené na rozvoj venkovských oblastí – The Women’s Academy for Rural Innovation. Akce, která je součástí iniciativy Seeds for the Future společnosti Huawei, se uskuteční v tradiční venkovské španělské oblasti, regionu Castilla y León.

„V polovině října si evropské země připomínají Den venkovských žen. Proto jsme se rozhodli první akci, zaměřenou na vzdělávání žen, které mohou přispět k rozvoji venkovských a rurálních oblastí, uspořádat právě v tomto období. Ženská akademie pro inovaci venkova, kde se sešly talentované ženy z patnácti různých evropských venkovských oblastí, si klade za cíl přispět k nastolení rovných příležitostí,“

Berta Herrerová, ředitelka European Leadership Academy (ELA)

Moderní komunikační technologie jim mohou pomoci tyto překážky zdolávat, proto společnost Huawei pokládala za přínosné své aktivity v iniciativě Seeds for the Future zaměřit i do této oblasti.

Zastoupení na první Women’s Academy for Rural Innovation má i Česká republika. Jedním z porotců, kteří vybírali účastnice této prestižní akce, byl také sociolog Josef Bernard. Ten se ve svých výzkumech zaměřuje na sociologii venkova a měst, na sociální a prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a komunální politiku malých obcí.

„Digitalizace je technologický trend, který má sílu měnit tvář venkova, Podpora inovací je důležitý příspěvek k tomu, aby venkov nezaostával za městy a aby jeho obyvatelé mohli využívat dostatečné množství příležitostí v nejrůznějších oblastech života. Spektrum uchazeček o účast na Women’s Academy for Rural Innovation naznačuje, že půjde o propojení zkušeností z různých oblastí – z farmářského prostředí, hi-tech oblastí, ale i sociálních inovací a municipalit,“

zástupce České republiky – sociolog Josef Bernard

Zelenější budoucnost pro odklon od tradičního podnikání

Program akademie klade důraz především na využívání technologií ve venkovských oblastech a na rozvoj podnikání, pro nějž se také díky této iniciativě otevírá nový prostor. Zaměřuje se na digitalizaci malých a středních podniků a na zajištění udržitelnosti podnikání. Z různých úhlů zkoumá potenciál, který inovace nabízejí pro zelenější budoucnost, pro odklon od tradičního stylu hospodaření a podnikání. Prověřuje různé aspekty nových technologií a ukazuje jejich potenciál pro odlehlé regiony, jimž hrozí vylidnění.

Women’s Academy for Rural Innovation, zaměřená na rozvoj venkova, je součástí série iniciativ ELA, usilujících o posílení postavení žen, o jejich digitální začlenění a rozvoj talentů. Její program zahrnuje workshopy, panelové diskuse a debaty s předními odborníky, jež si ve svém souhrnu předsevzaly účastníky vzdělávat a inspirovat.

Chce zajistit talentovaným ženám z evropských venkovských oblastí potřebné dovednosti a znalosti, které jim umožní využívat podnikatelské příležitosti, čímž mohou přispívat k rozvoji regionu, v němž žijí.

Zdroj: Huawei

O autorovi